Hava Operasyon Sorumlusu Nedir?

Hava Operasyon Sorumlusu Ne Demek?

Hava operasyon sorumlusu nedir sorusu şöyle yanıtlanabilir; lojistik sektöründe hava yolu operasyonunun aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli olan önlemleri ve kararları alan ve bu kararların yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu olan nitelikli kişidir. Hava operasyon sorumlusu, hava yolu operasyon bölümünün genel çalışma prensipleri çerçevesinde faaliyet göstererek yapılan işlemleri raporlar. Çeşitli ekipman, araç ve gereçleri etkin ve verimli şekilde kullanır. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi koruma düzenlemelerine dikkat ederek hava operasyon işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olur. Mesleğin kalite ve verimlilik gereklerine uygun olarak çalışma düzenini belirler. Hava operasyon sorumlusu sorumlulukları ve görevleri arasında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alarak kalite sistemleri doğrultusunda tüm operasyon süreçlerinin planlaması, organizasyonun yapılması ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi gibi işlemler yer alır.

Hava Operasyon Sorumlusu Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hava operasyon sorumlusu ne iş yapar sorusu şöyle yanıtlanabilir; hava yolu operasyon süreçlerini, eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludur. Hava operasyon sorumlusu, hem ofiste hem de sahada çalışan vasıflı elemandır. Hava operasyon sorumlusu, görevi gereğince hava yolu çalışmalarını ve operasyonel işlemleri takip ederek süreç faaliyetlerini yürütür. Tüm hava kargo süreçlerinin mevzuata, şirket politikalarına ve prosedüre uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için organizasyon ve planlama faaliyetlerini yürütür. Operasyon süreçlerinin günün farklı saatlerinde gerçekleşmesi sebebiyle hava operasyon sorumlusu için mesai saatleri esneklik gösterebilir. Hava operasyon sorumlusu görev tanımı içinde; hava yolu lojistik operasyon tekniklerinin hazırlanması, raporlanması ve belgelerle ilgili tüm hazırlıkların yapılarak güzergahın planlanması için rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi yer alır. Hava operasyon sorumlusunun iş tanımı çerçevesinde görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Hava yolu ile ilgili olan tüm operasyon faaliyetlerini yürütmek,
 • Satış irsaliyelerini keserek düzenlemek,
 • Operasyon işlem bütçesini takip etmek ve raporlama yapmak,
 • Proforma fatura ve menşe hazırlamak,
 • Tedarikçilerden almış olduğu irsaliyeleri denetlemek,
 • Yanlış kesilen irsaliyelerin düzeltilmesini sağlamak,
 • Stratejik planlama yapmak,
 • Müşterilerle ve şirketin diğer birimleriyle sürekli iletişim hâlinde olmak,
 • Gerçekleşen ihracata ait evrakları gümrük komisyoncusu ve nakliye acentesinden alıp müşteriye göndermek,
 • Hava kargo operasyon süreçlerinde faaliyetlere uygun olmayan durumları tespit etmek ve bu durumların belirlenmesi için çeşitli çözüm yolları bulmak,
 • Siparişin alınmasından faturalandırılmasına kadar tüm aşamalarda evrak düzenlemek, evrak temin etmek ve müşterileri bilgilendirmek,
 • Hava operasyon faaliyetlerindeki değişen koşullara uyum sağlamak için sürekli takip işlemi yapmak,
 • Bağlı bulunduğu yönetici tarafından verilen tüm görevleri yerine getirmek,
 • Şirketin hava operasyon süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek,
 • Standart performans ölçüm verilerini oluşturmak,
 • Verimliliği arttırmak için birtakım uygulamalar yapmak,
 • Teknik ve operasyonel raporlar hazırlayarak bunları yönetime sunmak,
 • Hava operasyon bölümündeki dosyaları düzenlemek.

Hava Operasyon Sorumlusu Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hava operasyon sorumlusu nasıl olunur sorusunun cevaplanması için bu alanda alınması gereken eğitimler işaret edilebilir. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin lojistik alanında eğitim alması gerekir. Lojistik Yönetimi lisans ya da Lojistik ön lisans bölümlerinden mezun olarak bu pozisyonda çalışmak için gerekli olan yeterlilikler kazanılabilir. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ya da Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerini de tercih edebilir. Bu sektörde, çalışılacak olan kurumun politikalarına göre talep edilen eğitim düzeyi değişiklik gösterebilir.

Hava Operasyon Sorumlusu Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Bu sektörde çalışmak ve bu alanda kariyerini ilerletmek isteyen kişilerin kendilerini yabancı dil konusunda geliştirmeleri de oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra analitik düşünce yapısına sahip olmak ve bilgisayar programlarını iyi derecede bilmek önemlidir. Bu alanda çalışarak tecrübe kazanmak önemli şartlar arasında yer alır. Hava operasyon sorumlusu çalışmış olduğu şirket içindeki tüm birimlerle, yurt dışında ise müşteriler ile sürekli olarak iletişim hâlindedir. Bu yüzden güçlü bir iletişim becerisine sahip olmak kazanılması gereken önemli yetkinliklerden bir diğeridir.

Hava Operasyon Sorumlusu İşe Alım Şartları Nelerdir?

Hava operasyon sorumlusu işe alım şartlarının başında ilgili bölümden mezun olmak gelir. Hava operasyon sorumlusu maaşları çalışılan kuruma ve kişinin deneyimine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak iş ilanlarında öne çıkan noktalar incelendiğinde şu şartlar öne çıkar;

 • Bu sektörde çalışacak olan kişilerin ön lisans veya lisans mezunu olması gerekir.
 • Kişi; tedarik zinciri, lojistik, hava kargo, hizmet ve perakende operasyonları konularında yeterli seviyede bilgi sahibi olmalıdır.
 • Bu sektörde çalışmak için iyi derecede İngilizce biliyor olmanın yanı sıra ikinci bir yabancı dil avantaj sağlar.
 • Hem organizasyon hem de planlama konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.
 • Bireyin, sektöre özgü olan bilgisayar programlarını kullanabilmesi gerekir.
 • Hava operasyon sorumlusu, operasyon sürecini yürütürken kullanacağı ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Operasyon elemanının araştırma ve analitik düşünme becerisine de sahip olması gerekir.

Hava operasyon sorumlusu olarak sektörde yer edinmek isteyen adaylar, Kariyer.net üzerinden hava operasyon sorumlusu iş ilanlarına göz atarak kendilerine uygun ilanlara başvurabilirler.