Satış ve Pazarlama Uzmanı Nedir?

Satış ve Pazarlama Uzmanı Nedir?

Satış ve Pazarlama Uzmanı Ne Demek?

Satış ve pazarlama uzmanı; şirketin sorumluluğunda olan ürün ve hizmetleri, portföyde yer alan ya da yeni kazanılacak olan müşterilere tanıtmak amacıyla projeler hazırlayan, hedef strateji doğrultusunda hizmet veren, müşteriyi şirkete kazandırmak için satış faaliyetleri yürüten kişiye verilen mesleki unvandır.

Satış ve Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ürün ya da hizmetin hem pazarlamasını hem de satışını yapmakla yükümlü olan satış ve pazarlama uzmanının başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

  • Pazar ve ürün araştırması yapmak,
  • Araştırma sonrasında elde ettiği bilgi ve verileri raporlamak, kayıt altında tutmak,
  • Şirketin ürün ya da hizmetini hedef kitle doğrultusunda pazarlamak ve satmak,
  • Doğru satış ve pazarlama stratejileri belirlemek,
  • Ürün ya da hizmeti tanıtma amaçlı, broşür, ilan vb. yazılı reklam bastırmak,
  • Müşterilere ürün/hizmet tanıtımının doğru yapılabilmesi için ev ve iş yeri adreslerini ziyaret etmek, ziyaret edilmesini sağlamak,
  • Ürün ve hizmetin statüsüne göre piyasa araştırması yapmak,
  • Pazar alanı araştırmak,
  • Mesleki seminer ve eğitimlere katılım göstermek,
  • Satış ve pazarlama ile ilgili güncel trendleri takip etmek.

Satış ve Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur?

Satış ve pazarlama uzmanı olmak isteyen kişilerin pazarlama ve satış alanında eğitim veren programları tercih etmeleri gerekir. Özel eğitim kurumlarından Satış ve Pazarlama alanında sertifika alınabileceği gibi üniversitelerin ilgili alanlarında yer alan İşletme Bölümü, Pazarlama Bölümü, Satış ve Pazarlama Bölümü, İktisat Bölümü gibi programlarından da ön lisans ya da lisans eğitim alınabilir.