Serbest Muhasebeci Nedir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ne Demek?

Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), şirket finansal bilgilerini analiz etmek, hizmet verdiği kurumun vergi vb. yasal yükümlülüklerini takip etmek ve finansal faaliyetlerinin kaydını tutmakla sorumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Tüm mali işlemleri muhasebe ilkelerine göre yönetmek,
 • Bütçe ve finansal tahminleri hazırlamak,
 • Mevcut finansal durumu analiz ederek bilanço, kâr ve zarar tablosu oluşturmak,
 • Şirketin muhtemel gelir ve giderlerini öngörmek için piyasa eğilimleri, maliyetleri, gelirleri, finansal taahhütleri ve yükümlülüklerini analiz etmek,
 • Ay sonu ve yıl sonu kapanış sürecini yürütmek,
 • Mali tablolar hazırlamak ve departmana göre bütçe tayin etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek finansal tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Yönetim birimlerine sunulmak üzere periyodik raporlar hazırlamak,
 • Veri tabanı yedekleri oluşturarak finansal bilgileri güvenli hale getirmek,
 • Muhasebe sistem ve prosedürlerine yönelik değişiklikleri gözden geçirmek,
 • Şirket veri gizliliğini korumak.

Nasıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olunur?

SMMM olabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, Maliye, Hukuk, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • 3 yıl SMMM stajı yapmış olmak,
 • SMMM sınavını kazanmak,
 • SMMM ruhsatını almak,
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • Medeni haklarından mahrum olmamak,
 • 5786 numaralı kanunda belirtilen; “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirde Olması Gereken Özellikler

 • Muhasebe ile ilgili mevcut mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Matematiksel ve analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Problemlere etkili çözümler sunabilmek,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Ekip çalışmasına uyum göstermek,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
13.180 / Aylık
50 kişinin ortalama maaşıdır.