Sistem Mühendisi Nedir?

Sistem Mühendisi Ne Demek?

Sistem mühendisi; sistemlerin ve sistemleri oluşturan altyapıların üretimi, tasarımı, bakımı ve kontrolünü gerçekleştiren kişidir. Teknik, endüstriyel, biyolojik, finansal, sosyolojik, politik ve çevresel sistemleri göz önünde tutarak araştırma yapar. Firmanın sistemsel çalışmalarını maliyet ve zaman kısıtlarını baz alarak gerçekleştirmek amacıyla çalışır.

Sistem Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Çalıştığı firmanın isteğine uygun sistemler tasarlamak,
  • Tasarladığı sistemlerin amacını belirlemek ve amaçlara uygun olarak sisteme elemanlar atamak,
  • Oluşturduğu sistemin ne kadar zaman ve maliyet gerektirdiğinin analizini yapmak,
  • Oluşturduğu sistemlerin veya şirketin kullandığı diğer sistemlerin birbiriyle uyumlu olarak çalışıp çalışmadığı test etmek,
  • Haberleşme, karar destek, iletişim, üretim ve yönetim sistemleri gibi sistemlerin alt sistemler ile uyumunu kontrol etmek,
  • Şirkete yarar sağlayacak yeni sistemler ortaya koymak için araştırma, analiz ve çalışmalar yürütmek,
  • Yeni sistemler geliştirmek ve olan sistemlerde güncelleme sağlamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
  • Kullanılan sistemlerin denetimini yaparak iyileştirme ve geliştirme gibi faaliyetleri yürütmek.

Sistem Mühendisi Nasıl Olunur?

Sistem mühendisi olabilmek için üniversitelerin Mühendislik fakültelerinde bulunan Mimarlık, Mühendislik ya da Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümlerin eğitim süresi 4 yıldır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
28.480 / Aylık
275 kişinin ortalama maaşıdır.