Sosyal Hizmetler Uzmanı Nedir?

Sosyal Hizmetler Uzmanı Ne Demek?

Sosyal hizmetler uzmanı maddi, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı yaşayan bireylere grup ya da topluluklara tanılar koyarak, içlerinde bulundukları problemleri çözmelerinde onlara yardımcı olan kişidir. Toplumsal düzen açısından oldukça önemli bir meslek dalıdır.

Sosyal hizmetler uzmanının genel çalışma alanı ofisler olmasına rağmen, görevleri gereği daha iyi araştırmalar yapabilmek adına kişi ya da gruplarla sürekli iletişim halinde bulunması önem taşır. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu, rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve çeşitli özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sosyal hizmetler uzmanı çalıştığı kurumun genel prensipleri ve birey, aile ya da grupların sorunlarına en iyi şekilde çözüm üretebilmek koşuluyla çeşitli görevlerle yükümlüdür. Yerine getirmesi gereken görevlerden bazı şöyledir:

 • Bakıma ihtiyacı olan yaşlı insanların huzur evlerine yerleşmesini sağlamak,
 • Kimsesiz çocukları yetiştirme yurtlarına yönlendirmek ve onların iyi yetişmesini sağlayacak koruyucu aileler bulmak,
 • Yurtlara yerleştirilen çocukların durumlarını takip etmek,
 • Maddi yoksunluk sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler ya da kişiler için gıda, para, giyim gibi yardımların yapılabilmesi için gerekli olan prosedürleri yerine getirmek,
 • Çalıştığı ülkenin ya da bölgenin az gelişen ve taşra durumundaki yerleri ile alakalı tespitlerde bulunmak ve gerekiyorsa buralarda yaşayan halkın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışmalar yapmak.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Sosyal hizmetler uzmanlığı, eğitim alınan üniversiteye göre değişmekle beraber genel olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde bulunan "Sosyal Hizmetler" lisans bölümünden başarı ile mezun olan kişilere verilen unvandır. Özel sektörde çalışabilecekleri gibi, devlet kurumlarında da görev alabilmek adına KPSS sınavına girerek başarı durumlarına göre, açılan kadrolara başvurabilirler. Başvurdukları kadrolara göre bakanlıklarda ve devlete bağlı diğer kuruluşlarda çalışabilirler.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Sosyal hizmetler uzmanlığı yapabilmek için meslekle ilgili teknik eğitim alma zorunluluğu bulunur. Kariyerinizde sosyal hizmetler uzmanı olarak ilerlemek isterseniz, lisans programları kapsamında almanız gereken eğitimler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Sosyal Antropoloji,
 • Siyaset Bilimi,
 • Genel Psikoloji,
 • İletişim Becerileri,
 • Sosyolojiye Giriş,
 • Felsefe,
 • Sosyal Hizmete Giriş,
 • Kamu Yönetimi,
 • Göç ve Sosyal Hizmet,
 • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
13.540 / Aylık
8 kişinin ortalama maaşıdır.