Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
İş Geliştirme ve Planlama Kıdemli Uzman 5.750 12.920 21.540
İş Zekası ve Veri Analitiği Uzman Yardımcısı 6.800 7.230 8.440