Şube Müdürü Nedir?

Şube Müdürü Nedir?

Şube Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Şube müdürü nasıl olunur, sorusuna net bir cevap verilemeyebilir. Genelde lise mezuniyeti yeterli olabilmekle birlikte üniversite mezuniyet şartı da istenebilir. Net bir bölüm mezuniyeti şartı aranmaz. Ancak şirketin alanına yönelik lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olma şartı bulunabilir. Özellikle bankalar için Bankacılık ve Finans Bölümü ve kargo şirketleri için de Lojistik Yönetimi Bölümü ön plana çıkar. Ek olarak ilgili alana yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği gibi eğitimleri almak da önemlidir. Bu alana yönelik yapılan konferans veya seminerlere katılmak da iyi bir tercih olacaktır.

Şube Müdürü Ne Demek?

Şube müdürü nedir, sorusuna kısaca; birden fazla yerde şubesi bulunan şirket veya kurumların belli şube veya şubelerinin yönetiminden sorumlu kişidir, cevabı verilebilir. Şube müdürü bir veya birden fazla şubeden sorumludur. Farklı çalışma alanlarına göre değişen bir görev tanımına sahiptir. Banka şube müdürlüğü, en çok bilinen alanlardan biridir. Şube müdürü ne iş yapar, sorusuna verilecek cevaplar kurumun alanına göre değişiklik gösterir. Genel olarak şubenin kaynaklarını ve çalışanlarını yönetir. Şirketin satış hedeflerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gösterir. Şubenin sorumlu olduğu müşterilere hizmetler sunar. Çalışanların performansını değerlendirir. Onları geri bildirimlerde bulunarak geliştirmeye çalışır. Özellikle finans veya kargo şirketlerinde görev alır. Özel sektörün yanında kamuda da çalışabilir. Ana merkezdeki yöneticiler gibi şubeleri yönetmekle görevlidir. Bütün yönetim, dağıtım, işleyiş ve insan kaynakları alanlarından sorumludur. Şubeye ait bütün güncel bilgileri kayıt eder. Personele motivasyon ve destek sağlar. Maaşlarının düzenli bir şekilde ödenmesini kontrol eder.

Şube Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şube müdürü görev tanımı, ilgili iş ilanına bağlı olmak üzere değişir. Ancak çoğu alanda ortak birçok görev bulunur:

 • Görevleriyle ilgili olan bütün yasa veya genelge gibi tüm mevzuatları inceler ve gerekli durumda personeli de bilgilendirir.
 • Yaptığı işlere yönelik raporları hazırlar. Bunları, bağlı olduğu yönetime sunar.
 • Çalışanların görevlerini yerine getirip getirmediği denetler ve performans analizleri yapar.
 • Biriminde görevli olan çalışanlara yönelik adil bir iş dağılımı yapar. Personel izinlerini işleyişi aksatmayacak şekilde düzenler.
 • İşleyişin tasarruf tedbirlerine uygun olarak devam etmesini sağlar.
 • Çalışanların kılık kıyafet kurallarına görevlerine uyup uymadığını kontrol eder.
 • Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket edilmesini sağlar.
 • Çevre güvenliği ve sağlığına da dikkat eder. İyileştirilebilecek alanlara yönelik çözümler üretmek de şube müdürü görevleri arasında yer alır.
 • Rakip pazarları takip eder. Pazar hareketlerini bağlı olduğu yöneticiye bildirir.
 • Müşterilerden veya çalışanlardan gelen şikâyetlere karşı duyarlıdır. Bu şikâyetlere ilgi göstererek çözüm arayışında bulunur. Gerekirse bu konularda yardım alır. Müşterilerden gelen teklifleri iletir.
 • Düzenli satış ve operasyon toplantıları gerçekleştirir.
 • Kitle marka bilinirliğini artırmak için çalışmalar yapar.
 • Çalışanları mevcut promosyonlar ve hedeflerle ilgili bilgilendirir.
 • Personeli işe alma veya işten çıkarma yetkisine de sahip olabilir.

Şube Müdürü Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Kamu sektöründe şube müdürü olmak için bazı şartlar gerekir. Her kurum için istenen şartlar farklı olabilir. Milli Eğitim Bakanlığında şube müdürü olmak isteniyorsa ilgili alanda yapılan şube müdürü sınav soruları için iyi hazırlanmak gerekir. Görevde yükseltme ve unvan değişikliği için yapılan bu sınavlardan alınan puan önemlidir. Ayrıca MEB’de belli bir süre çalışma şartı vardır. Özel sektörde şube müdürü olma şartları ise kişinin kendini geliştirmesine bağlıdır. İlgili alanda kendini geliştirmek için hevesli olan ve çalışan kişiler bu mesleği yapabilirler. Değişik çalışma alanlarında farklılık göstermekle birlikte şube müdürü olmak için belirli beceri ve yetenekler gerekebilir.

 • Çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yapabilmelidir.
 • İyi bir zaman yönetimi becerisine sahip olmalıdır.
 • Şubesinde bulunan çalışanlarına iyi liderlik yapabilmelidir.
 • Şirketin planları ve hedefleri doğrultusunda işi büyütmeye çalışmalıdır.
 • Yeni müşteriler kazanmak için faaliyetlerde bulunmalıdır.
 • Şubenin bütün mali giriş çıkışlarını belgelerle kayıt altında tutmalıdır.
 • Herhangi bir sorun olduğunda yaratıcı problem çözme yeteneği ile müdahale edebilmelidir.
 • Şube için şirket tarafından belirlenen bütçeyi takip etmelidir.
 • Şubenin sorumlu olduğu müşterilere karşı iyi bir müşteri hizmetleri sistemi oluşturmalıdır.
 • Ayrıntılara dikkat etmelidir.
 • Şube çalışanlarına müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışma benimsetmelidir.
 • İlgili sektöre yönelik yasa veya yönetmeliklere hâkim olmalıdır.
 • Şirketin kâr hedeflerini karşılamalıdır.
 • Yönetim tarafından verilen bilgileri birimine zamanına iletmelidir.
 • Yeni pazar fırsatlarını araştırmalıdır.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi olmalıdır.

Şube Müdürü İşe Alım Şartları Nelerdir?

Şube müdürü olarak işe başlayabilmek için öncelikle gerekli şartların büyük çoğunluğunu sağlamak gerekir. Bu özelliklerin başında liderlik ve organizasyon becerileri gelir. Öncelikle şirketin ilgili olduğu iş alanında belli bir çalışma deneyimine sahip olmak önemlidir. Başarılı bir şube müdürü olmak için şirketin hedefleri doğrultusunda, iyi bir yönetim stratejisi geliştirmek gerekir. Müşterilerin isteklerini de hedefler doğrultusunda dikkate almalıdır. Şube müdürü iş ilanları kategorisi incelenerek şirketlerin aradıkları özelliklere bakılabilir. Şube müdürü maaşı; iş ilanlarında istenen özelliklere, deneyim süresine ve iş alanına göre değişiklik gösterir. Zamanla edinilen deneyime göre maaşlar da artabilir. Farklı şehirlerdeki şube müdürlüğü için iş fırsatları Kariyer.net aracılığı ile bulunabilir.