Süpervizör Nedir?

Süpervizör Ne Demek?

Süpervizör, kurum operasyonlarının kârlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde yürütülmesinden sorumludur. Süpervizör, firma çalışanlarına gerekli talimatları verir ve bunları denetler. Yöneticilerden farklı olarak, genellikle çalışanları işten çıkarma sorumluluğu yoktur.

Süpervizör Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Astlar ve üst yönetim arasındaki bağlantıdan sorumlu olan süpervizörün görevleri çalıştığı sektöre göre farklılıklar göstermektedir. Meslek profesyonellerinin genel mesleki yükümlülükleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Genel iş akışını organize etmek,
 • Çalışanların kendilerine atanan görevleri anlamalarını sağlamak,
 • Çalışan verimliliğini izlemek ve yapıcı geri bildirimde bulunmak ya da koçluk sağlamak,
 • Zaman işleyişini organize etmek ve personel bilgilerini kayıt altına almak,
 • Üst yönetimden çalışanlara bilgi aktarmak ve çalışan talep ya da şikayetlerini yönetime iletmek,
 • Performans raporları hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 • Çalışan performansına göre prim vermek,
 • Yeni çalışanları işe almak ve eğitmek,
 • Mevzuata ve şirket politikalarına bağlı kalınmasını sağlamak,
 • Gerek duyulduğu takdirde disiplin işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Eğitim atölyelerine katılarak mesleki ve teknik bilgi birikimini korumak.

Nasıl Süpervizör Olunur?

Süpervizör olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Firmaların çalıştıkları sahaya göre aradığı profesyonel nitelikler değişiklik göstermektedir.

Süpervizörde Olması Gereken Özellikler

Performans yönetimini sağlayabilmesi ve sorumluluk sahibi olması beklenen süpervizörün nitelikleri şunlardır;

 • İnsan ilişkilerini etkili bir şekilde yönetebilmek,
 • Ekip yönetme ve motive etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Yoğun stres altında etkili karar verebilmek,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Bilişim teknolojilerine hakim olmak,
 • Sözlü ve yazılı iyi iletişim becerisi göstermek