Süreç / Proses Yöneticisi Nedir?

Süreç / Proses Yöneticisi Ne Demek?

Proses; hedeflenen bir çıktıyı elde edebilmek için kullanılan çeşitli girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetler zinciri olarak tanımlanabilir. Geleneksel proses süreci, bir kuruluş bünyesinde yapılması gereken süreçlerin/aktivitelerin belirli bir amaca ulaşmak için uygun şekilde bir araya getirildiği/sıralandığı bir sistemdir. Proses / süreç yöneticisi kimdir sorusuna ise kısaca şirketin tüm iş proseslerinin baştan sona, “disiplinli bir tasarım” ve “dikkatli bir şekilde uygulanmasına” odaklanarak, şirketin performansını yükseltmek için uğraşan kişidir şeklinde cevap verilebilir. Geleneksel yönetim sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda şirketler nitelikli proses / süreç yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır. Tam olarak süreç yöneticisi nedir ve proses / süreç yöneticisi ne iş yapar ya da süreç yöneticisi kime denir gibi sorulara cevap bulabilmek için görev ve sorumluluklarının bilinmesi gerekir.

Proses/Süreç Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Süreç yöneticisi görevleri ve sorumlulukları hizmet verdiği sektöre göre değişebilmektedir. Genellikle iş süreçlerinin üretim sürecini değerlendirmek ve iş akışındaki gereksinimleri belirlemekten sorumludur. Süreç haritaları, proje planları, ekipman yönetimi çizelgeleri ve diğer ilgili tüm belgeleri hazırlamak süreç yöneticisinin görevinin bir parçasıdır. Organizasyon ve iş faaliyeti aşamasında iş süreçlerinin tasarımı, gözden geçirilmesi, yönetimi ve performansından sorumludur. Süreç geliştirme çalışmalarına yönelik projenin yapılandırılması ve yeniden tasarlanmasında aktif rol oynar. Süreç iyileştirme ve geliştirme projelerini izlemek ve raporlamak, kurum stratejilerini oluşturmak için kullanılır. Bir sürecin her aşamasında verimliliği artırıcı ve maliyetleri en aza indirici politikalar yürütmek temel sorumluluklarından biridir. Süreç /proses yöneticisi, iş süreçlerinin organizasyon/kurum prosedür ve kriterlerine uygunluğunu denetler. Kök analizleri yapmak ve gerektiğinde düzeltici eylem planları hazırlamak da görevleri arasındadır. Verileri mevcut prosedürlerde değişiklikler yapmak ve beklenen sonucun tahminini ölçmek için kullanır. Bu veriler sayesinde kuruluşun ihtiyaçlarına göre sistem tasarımı ve gerekli güncellemelerin yapılması kolaylaşır. Yıllık bütçe oluşturma sürecinde rol alır. Departmanlar arası iletişimi sağlamak ve projeleri yönetmekle görevlidir. Ekip üyelerinin ve çalışanların yönetimini üstlenir. Proses / süreç yöneticisi analiz ve faaliyet raporlarını oluşturur. Oluşturulan raporlar üst yönetimde veri olarak kullanılır. Proses yöneticisi ile yürütülen işlerde hedeflenen amaç belli olduğundan, bu yaklaşımda; işler/işlemler nitelik kazanır.

Süreç Yöneticisi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Süreç yöneticisi nasıl olunur, sorusuna verilen cevaplar öncelikle mesleki eğitimin tamamlanmış olmasını içerir. Süreç yöneticisi olmak için hangi okulu okumak gereklidir, sorusu üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bazı bölümlerini işaret eder. Ekonomi, İstatistik, İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar süreç yöneticisi iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler. Proses yöneticisi olmak için bu bölümlerden lisans derecesiyle mezun olunmalıdır. Süreç /proses yöneticisi olmak isteyenlerin ilgili bölümlerde eğitim almış olmalarına ek olarak kendilerini meslekte geliştirmiş olmaları beklenmektedir. Mesleki gelişim çeşitli projeler ve eğitim seminerleriyle yapılabilir. Ekonomi bölümünden mezun olan birinin istatistik, yönetim teorisi ve veri yönetimi konularında ek eğitimleri alması işe alım konusunda şansını artırabilir. İmalat sektöründe çalışacak adaylar için mühendislik eğitimi veya ilgili deneyime sahip olmak çok yararlı olabilir.

Süreç Yöneticisi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Süreç yönetici olabilmek için işletme ve bilgi teknolojisinde yeterli donanıma sahip olmak gerekir. Proses / süreç yöneticisinin hızlı düşünme ve çözüm odaklı hareket edebilmesi beklenir. Süreçlerin doğru işlemesinde analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip olmak çok önemlidir. Problem anında süreçleri sekteye uğratmadan sonuca ulaştırmak proses yöneticisinin bir görevidir. Süreç /proses yöneticisi görevini üstlenen kişi kriz anında problemlere hızlıca çözüm üretebilmelidir. Hedef ve sonuç odaklı çalışma becerilerini ekip arkadaşlarını yönetimde kullanabilmelidir. Tüm ekibi ve bağlantılı ekipleri kontrol edebilmesi ve uyumu sağlayabilmesi pozitif enerjiye sahip olması ile olabilecektir. Soğukkanlı ve sağduyulu olması uyumu artıran özelliklerinden olacaktır. Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını iş süreci boyunca etkili kullanması gerekir.

Süreç Yöneticisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Süreç /proses yöneticisi olmak isteyenler, mesleki yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunabilir. Başvuru sonrasında katılacakları süreç yöneticisi mülakatları değerlendirmeye alınır. Aday kariyer hedeflerini, önceki iş deneyimlerini, güçlü yönleri ölçecek soruları kapsayan bir mülakat sürecinden geçer. Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak proses / süreç yöneticisinde aranan özelliklerden bazılarıdır. İş birliğine ve ekip yönetimine uyumlu olabilmek şirketlerin aradığı şartlardan biridir. Bilgi teknolojisine dayalı birçok sektörde süreç yöneticisi pozisyonunda iş imkanı bulabilirsiniz. Büyük şirket ve kamu sektörü kuruluşu iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması için proses yöneticisine ihtiyaç duyar. Sağlık kuruluşları, bankalar, özel şirketler ve devlet daireleri de dahil olmak üzere diğer kurumlar kaliteli şirket yöneticisi istihdamı sağlamaktadır. Her kurumun beklentileri ve politikaları farklı olacağı için özel şartlarını sunacaktır. Süreç yöneticisi maaşları, başvurulan kurumun özelliklerine, kişinin deneyimine, istenilen şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Yeterli donanıma sahip ve bu alanda kendini geliştirmiş kişilerin iş başvuruları öne çıkar. Süreç yöneticisi olarak istihdam edilmek ve bu alandaki kariyerini ilerletmek isteyen kişilerin Kariyer.net üzerinden bu alanda verilen iş ilanlarını takip etmeleri gerekir. Adaylar hem tüm Türkiye’deki hem de yaşadıkları şehirdeki süreç yöneticisi iş ilanları seçeneklerini inceleyerek fırsatları değerlendirebilirler.

Süreç / Proses Yöneticisi İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.