Teknik Müdür Nedir?

Teknik Müdür Ne Demek?

Teknik müdür, işletmelerin teknik mekanlarının kurulumu, bakımı ve onarımı için gerekli planlamaları yapan ve bu planların sürdürülebilmesi için teknik ekibi yöneten kişidir. Teknik müdürler, yönetecekleri ekibin kurulmasından da sorumludurlar. Sahip oldukları yüksek mesleki bilgi sayesinde tesis yönetiminin gerektirdiği hizmetleri, projeleri planlarlar ve uygulatırlar. Teknik müdür nedir sorusuna, tesisin teknik işlerinden sorumlu kişidir yanıtı verilebilir. Teknik müdür ne iş yapar sorusuna cevap olarak, görev aldığı işletmenin elektrik ve mekanik arızaların onarılması ile ısıtma, su vb. gibi sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sahip olduğu ekibi yönlendirir ve yönetir denilebilir. Ancak, teknik müdürün sorumlulukları bunlarla sınırlı değildir.

Teknik Müdür Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik müdürün sorumlulukları ve yetkileri; görev alanında birlikte çalıştığı teknikerlerin, mühendislerin ve saha sorumlusunun çalışma prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulatılmasını kapsar. Teknik müdür görev tanımı, çalışılan kuruma bağlı olarak belirli ölçüde değişebilir. Siteler, oteller, hastaneler, kamu binaları, fabrikalar, şirket binaları, alışveriş merkezleri, hava limanları, telekomünikasyon binaları, üretim merkezleri gibi tesislerde teknik müdür istihdam edilir. Bu gibi tesislerin teknik departmanlarındaki iş güvenliğinin sağlanması, işçi sağlığının ve çevrenin korunması da teknik müdür sorumlulukları arasındadır. Teknik müdür görevleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanarak özetlenebilir:

  • Saha yönetimi için rutin olacak bir bakım, onarım programı belirler ve uygulatır. Bunun için çoğunlukla saha sorumlusu ile çalışır.
  • Oluşturulan iş programlarının belirli standartlara ve yasal prosedürlere uygunluğunun takibini yapar.
  • Montaj işlemlerinin belirlenen iş programına uygunluğunun takibini gerekli rapor, fotoğraflarla ve şantiye ziyaretleri ile yapar. İşlem sonucunda, kabul dosyası ve diğer dokümanların genel müdüre ve işverene sunulmasını sağlar.
  • Müşterilerden gelen projeleri inceleyerek içeriğini çıkarıp, geliştirilmesi gereken yerleri saptar. Proje için iş planı oluşturur ve gerekli ekibi kurar. Ekibe sağlanan cihaz eğitimlerinden de sorumludur.
  • Müşterilerin teknik şikayetlerini dikkate alarak sorunların çözülmesini sağlar.
  • Tesislerdeki yangın güvenliğinden ve diğer güvenlik açıklarının giderilmesinden sorumludur.
  • Teknik birimler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sürdürür.
  • Tesislerdeki su ve hava kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, atık ve enerji gibi konularda da yönetim teknik müdüre aittir.
  • Bütün bu görevlerin en uygun maliyetle yerine getirilmesi için bütçe hesaplaması yapar ve üst makamlara iletir.

Teknik Müdür Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknik müdür ya da tesis teknik yöneticiliği henüz hukuken tanımlı bir meslek dalı olmaması sebebiyle belirli bir eğitim programı bulunmamaktadır. Üniversitelerin elektrik, makine mühendisliği gibi bölümlerinden mezun kişiler teknik müdür olmaya uygun görülmektedir. Bu mesleği hedefleyen bireyler Kariyer.net üzerinden üniversiteleri araştırabilirler. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Elektrik Mühendisliği Bölümü için en çok tercih edilen üniversitelerden biridir. Ankara'da eğitimini tamamlamak isteyenler ise Hacettepe Üniversitesi'ni değerlendirebilir. Üniversite eğitimini tamamlamamış ancak meslek liselerinin elektrik ya da makine bölümlerinden mezun olmuş ya da yıllardan beri teknik kadrolarda çalışarak kendisini yetiştirmiş teknikerler de yönetici olabilirler. Alanındaki uzmanlığını artırmak isteyenler için bu meslek dalında bulunan kişilerce kurulmuş derneklerde eğitimler sunulmaktadır. Bu eğitimlerin başarı ile tamamlanmasının ardından teknik müdür sertifikası alınabilir.

Teknik Müdür Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Teknik müdür nasıl olunur sorusuna verilen yanıtlar, teknik müdür iş ilanları üzerinde değişiklikler gösterebilir. İlanlarda aranan şartlara bakarak teknik yönetici olmak isteyenlere kariyer tavsiyesi vermek mümkündür. Genel olarak, adayların bu alanda mesleki bilgisinin üst düzeyde olması beklenir. Bunun yanı sıra, çalışılacak proje ya da görev sahası ile ilgili tecrübe sahibi olması istenebilir. Yetki ve sorumluluk olarak önemli bir noktada bulunan bu pozisyon için takım çalışmasına yatkınlık da istenebilir. Teknik konularda üst düzey eğitim ve bilgi kadar ekip yönetimi becerisi de önemli bir kriter olarak dikkat çeker. Teknik müdür maaşları da adayların karşıladığı iş ilanı şartlarına, çalışılacak kurumun kimliğine ve adayın tecrübesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Teknik müdür olma şartları nedir şeklinde düşünen kişilerin, teknik konularda oldukça tecrübeli olması ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi gerekir. Bu sebeple, teknik müdür adayları mesleki gelişime açık olmalıdır. Sunulan eğitim fırsatlarını değerlendirmeli ve sertifika programlarını takip etmelidirler.

Teknik Müdür İşe Alım Şartları Nelerdir?

Teknik alanda yıllarca çalışarak tecrübe kazanmış kişiler kurumların ilanlarına ulaşarak başvuru yapabilirler. Ancak gerekli eğitim ya da tecrübenin yanı sıra bu meslek dalına ait ilanlarda, adayların işe uygun becerilere sahip olması beklenmektedir. Teknik müdür pozisyonuna başvuran kişilerin iletişim kurma ve planlama gibi becerilerinin kuvvetli olması gerekir. Ayrıca tesis yöneticisi, gerekli bilgisayar programlarına, ISO 9001 ve ISO 18001 standartlarının gereklerine hakim olan kişiler arasından seçilir. İş ilanları teknik müdür seçeneklerinde aranan özellikleri karşılayan kişiler, yaptıkları başvurular üzerine teknik müdür iş görüşmesi için çağrılabilirler. Teknik müdür mülakatlarını olumlu şekilde tamamlayan kişiler, başvurdukları pozisyona alınmaları ile birlikte yönetici unvanını alırlar. Şirketlerin ve kurumların bu pozisyonunda çalışmak isteyen kişiler, Kariyer.net üzerinden bu alandaki iş ilanlarını takip edebilirler. Adaylar, ikamet ettiği bölgeye yakın olan firmalar tarafından yayınlanan ilanlara başvuru yaptığında kabul edilme şansını artırır. Örneğin, İstanbul’da yaşayanlar İş ilanları İstanbul teknik müdür sayfasındaki fırsatları takip edebilir ve ilanlara tıklayarak bilgi edinebilirler.