Teknik Ofis Şefi Nedir?

Teknik Ofis Şefi Nedir?

Teknik Ofis Şefi Ne Demek?

Teknik ofis şefi proje ve planların gözden geçirildiği şantiye alanlarında sorumlu olan, yöneticilik yapan kişidir. Özellikle inşaat alanlarında bulunan teknik ofis içerisinde çalışan personeller; projenin yönetimi, planlaması ve detayları üzerine çalışan kişilerdir. Teknik ofislerde projenin geleceği ile ilgili net kararlar verilir. Projenin hedefleri ve elde edilen sonuçlar arasındaki uyum değerlendirilir. Aynı şekilde makine ekipman üretimi yapılan alanlarda da makine mühendisi, teknik ofis şefi olarak çalışabilir.

Teknik Ofis Şefi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik ofis şefi görevleri projenin büyüklüğüne ve kategorisine göre farklılıklar gösterse de temel olarak benzerdir. Teknik ofis şefinin çalıştığı alanda yoğun iş temposu mevcuttur. Şantiye alanlarındaki iş akışı ve görev dağılımının planlamasını yapmak, projenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak teknik ofis şefinin görev ve sorumluluklarındandır. Genellikle İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler tercih edilir. Teknik ofis şefi sorumlulukları şu şekildedir:

 • Günlük ve haftalık olarak faaliyetler ve sonuçlar hakkında raporlar hazırlamak,
 • İş verimliliğini takip ederek üst yöneticilere durum hakkında bilgi vermek,
 • Projeye ait keşif raporlarını hazırlamak,
 • Proje bütçesinin hazırlamak,
 • Maliyet projeksiyonu yapmak,
 • Bu projeksiyon doğrultusunda gerekli olduğunda aylık bütçe revizyonlarını gerçekleştirmek,
 • Malzeme satın alma süreçlerinde maliyet kontrolü gerçekleştirmek ve pazar araştırması yapmak,
 • Gerçekleşen maliyetleri raporlamak,
 • Hazırlanan raporların üst yönetime sunulacağı toplantıları gerçekleştirmek,
 • Kişi başına düşen maliyet analizlerini gerçekleştirmek,
 • Şantiye alanıyla merkez ofis arasındaki iletişimi sağlamak,
 • İdari birimlerle yazışmaları yapmak,
 • İhale tekliflerini hazırlamak,
 • Hakedişleri hazırlamak, takibini ve kontrolünü yapmak,
 • Saha ekiplerinin çalışmalarının takibini yapmak,
 • Taşeron firmalarla sözleşme yapmak, takibi ve onaylama süreçleriyle ilgilenmek.

Teknik ofis şefi yetkileri genel olarak bu şekildedir. Bu kişiler; sahadaki personel ile merkez ofis arasında bağlantı kuran, bütçe ve planlamalarını yaparak üst yönetime sunan kişilerdir. Aynı zamanda hazırlanan bu planların şantiye sahasında veya üretim alanında planlandığı şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Teknik Ofis Şefi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknik ofis şefi nasıl olunur sorusu şu şekilde cevaplanabilir; öncelikle bu pozisyonda görev almak için gerekli olan eğitim süreci başarıyla tamamlanmalıdır. Bu mesleği icra etmek için üniversitelerin mühendislik bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmak gerekir. Çalışılacak olan alana göre teknik ofis şeflerinin İnşaat Mühendisliği , Makine Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olması beklenebilir. İlgili lisans bölümlerinin yanı sıra mühendislik alanlarında yüksek lisans yapan kişiler de teknik ofis şefi olarak çalışabilir. Aynı zamanda teknik çizim ve MS Office gibi farklı programlar üzerine eğitimler almak da faydalı olabilir. Teknik ofis şefi maaşları da sahaların büyüklüğüne ve kişilerin tecrübesine göre değişiklik gösterebilir. Çalışılan firmanın sektörü de maaş miktarına etki etmektedir.

Teknik Ofis Şefi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Teknik ofis şefi görev tanımı itibarıyla; bir şantiye ve üretim alanında gerçekleşen imalatın teknik ve mali kısmını takip eden kişidir. Bu kişiler genellikle üretim sahalarının içerisindeki ofislerde çalışır. Firmalar, teknik ofis şeflerinin öncelikle lisans diplomasına sahip olmasını bekler. Lisans diplomasının hangi bölümden mezun olunarak alındığı asıl önemli olandır. İnşaat sektöründe İnşaat mühendisleri, üretim alanlarında makine veya elektrik-elektronik mühendisleri teknik ofis şefi olarak iş imkanı bulabilir. Aynı zamanda bu kişilerin çalışacakları sektöre bağlı olarak bazı bilgisayar programlarına hakim olması beklenir. MS Office programlarını iyi seviyede kullanmaları gereklidir. Firmalar genellikle sektöründe deneyimli kişilere şef olarak iş imkanı sunabilir. Bu sebeple teknik ofis şefi pozisyonunda çalışmayı planlayan kişilerin ilgili alanda belli bir süre tecrübe edinmeleri faydalı olabilir.

Teknik Ofis Şefi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Teknik ofis şefi nedir sorusuna yanıt arayanlar aynı zamanda bu meslekte grubunda yer alacak kişiler için belirlenen şartları da araştırır. Teknik ofis şefi hem teknik açıdan hem de yönetici olarak donanım gerektiren meslek gruplarından birisidir. Bu meslek grubunda yer alan kişiler yoğun bir iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlamalıdır. Firmaların teknik ofis şefleri için belirlediği işe alım şartları genellikle şu şekildedir:

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde yer alan sektöre uygun bölümden mezun olmak,
 • Sektörle ilgili iş ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
 • Öncesinde belirli projeleri başarıyla tamamlamış olmak,
 • Genellikle ekip olarak çalışılacağı için takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Güçlü iletişim ve yönetim yeteneğine sahip olmak,
 • MS Office programlarına ve sektörde gerekli programlara hakim olmak,
 • Disiplinli bir çalışma anlayışına sahip olmak,
 • Planlama, organize etme ve zamanı etkin kullanma yetkinliklerine sahip olmak,
 • Mali işler ve bütçe konusunda bilgili olmak,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemlere çözüm odaklı bakarak mali yönden en az zararla, fakat planda ve projede aksama olmayacak şekilde problemleri çözebilmek.

Teknik ofis şefi ne iş yapar sorusu şu şekilde cevaplanabilir; sahadaki işleyişi sorunsuz ilerleyecek şekilde düzenlemek ve koordinasyonu sağlamaktır. Teknik ofis personelleri bir üretim sahasının yöneticisi pozisyonundadır. Bu mesleği icra eden kişilerin hem iyi bir mühendis hem de iyi bir yönetici olması gerekir. Teknik ofis şefi olarak çalışmak isteyenler Kariyer.net ile teknik ofis şefi iş ilanları seçeneklerine ulaşabilir. Kariyer.net filtreleme özelliği sayesinde iş ilanları şehir, çalışma şekli, pozisyon seviyesi gibi kategorilere göre listelenebilir. Örneğin İstanbul'da çalışmak isteyen adaylar, İstanbul teknik ofis şefi iş ilanları aracılığıyla iş imkanlarını değerlendirebilirler.