Ticaret Uzmanı Nedir?

Ticaret Uzmanı Nedir?

Ticaret Uzmanı Ne Demek?

Ticaret uzmanı, alım satım işlerini yöneten deneyimli çalışandır. Ticari işleri kapsamlı olduğu için uzman tanımlarında farklılıklar görülebilir. Faaliyet alanı ve iş hacmi yönüyle firmaların hizmet beklentisi farklıdır. İhracat firmaları, üretilen veya tedarik edilen malları yurt dışındaki alıcılara ulaştırmak ister. İhracat sürecini yönetmekle görevli personel, dış ticaret uzmanıdır. Yurt içindeki ticaretlere taraf olan satıcı, alıcı, aracı şirketler, faaliyet yönetimini iç ticaret uzmanı ile sağlar. Geleneksel metotlara alternatif sunan dijital alışveriş, yeni bir uzmanlık alanı oluşturmuştur. İnternet ortamındaki kullanıcıların gözlemlenmesi ve platformlarda firmanın temsil edilmesi, e-ticaret uzmanı açısından temel görevlerdir. Uzman, yetkileri dahilinde karar alıp uygulayabilir. Net kazancı artırma doğrultusunda iç, dış veya dijital ticaret politikaları belirler. Alım satım dengesinin korunabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ticari sorunların çözülmesi uzman deneyimiyle mümkündür.

Ticaret Uzmanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ticaret uzmanı, mali hedeflere uygun olarak satış projeleri düzenler ve gerekli kaynakların teminini sağlar. Firma çalışmalarına göre uzmanın sorumlulukları değişebilir. Dış ticaretten sorumlu uzmanlar, yabancı müşterilerle irtibat kurulmasını sağlar. Deniz, hava, kara operasyonlarını organize edip gözlemlemek dış ticaretin esaslarıdır. Lojistik faaliyetlerinin prosedür altyapısını oluşturmak, hukuki yaptırımlara maruz kalınmaması için önemlidir. Formalite bakımından, ihracat personellerinin sorumlulukları fazladır. Ticaret yapılan ülkenin taraf olduğu anlaşmaları takip etmek, lojistik firmalarından uygun olanı seçmek ve tahsilat takibi yapmak hassas süreçlerdir. Dış ticaret uzmanı, ithal edilen malların teslim alınıp kontrol edilmesinden de sorumludur. İç ticaret uzmanı, ithalat ve ihracatla meşgul firmaların ülke içindeki çalışmalarını yönetir. E-ticaret uzmanı, e–ticaret elemanlarını ve alışveriş platformlarını organize eder. Marka tanınırlığının yükselmesi için web sitesi ve içerik oluşturma sürecini yönetmek personelin görevidir. Ticaret uzmanı ne yapar sorusunun başlıca yanıtları şunlardır:

 • Alım satıma dair resmi yazışmaları yönetmek,
 • Gelir gider hesaplaması yapmak,
 • Ticari planlar oluşturmak,
 • Fuarları takip ederek firmanın katılımını sağlamak.

Ticaret Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Gıda, giyim, sağlık, kozmetik, aksesuar, teknoloji sektörlerinde ticaret uzmanlığı yapan birçok kişi vardır. Farklı ürünler benzer metotlarla alınıp satıldığı için personelde aranabilecek tahsil durumu bellidir. Ticaret uzmanı, finansal süreçleri denetlerken matematik bilgisini kullanır. Bu bağlamda ticaret uzmanı olmak isteyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya İşletme Fakültesi çatısı altında eğitim almalıdır. Diğer yandan İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü gibi alanlar bu pozisyona uygun eğitim verir. Üniversitelerin Pazarlama Bölümü de ticaret uzmanı yetiştirebilecek programlardandır. Hizmet alanına uygun şekilde gıda, tekstil, endüstri, metalürji, maden, kimya, bilgisayar mühendislikleri değerlendirilebilir. Ticaret uzmanı görev tanımı, hizmetlerin tüketiciye ulaşması için strateji oluşturmak ve süreci gözlemlemek üzerinedir. Ticari aşamalar; matematik, istatistik ve gözlem bilgisine dayalıdır.

Ticaret Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Çabuk hesap yapabilme, başarılı stratejiler oluşturabilme, değişik firmaların yeterliliklerini takip edebilme kabiliyetleri ticaret uzmanı için önemlidir. Ticaretin çok yönlülüğü uzman olma şartlarını etkiler. Ham madde, ekipman, işlenmiş ürün veya çeşitli hizmetler alırken gerekli prosedürler uygulanır. Kurumsal alışverişlerin kağıt üzerindeki detaylarını takip edebilmek deneyim gerektirir. Kontrat şartlarının gözetilmesi ve hukuki hakların bilinmesiyle ticarete güven kazandırılabilir. Uzman, sahadaki veya dijital ortamdaki faaliyetleri kontrol edebilmelidir. Hak ihlallerinin yargıya taşınması için personelin güncel yönetmeliklere hakim olması gerekir. Müşteri araştırması yaparak hedef kitleyi genişletmek, veri toplama ve değerlendirme becerisiyle mümkündür. Ticaret uzmanı nasıl olunur diyenlere cevap olarak belirtilebilecek genel koşullar şöyledir:

 • Endüstriyel bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Yabancı temsilcilerle iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 • Ticaretin farklı alanlarında bilgi sahibi olmak,
 • Satış projeleri tasarlayabilmek,
 • Tasarlanmış projeleri takip edebilmek,
 • Dijital ticaret uzmanı olunması halinde; sosyal medya platformlarını tanımak.

Ticaret Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

İç, dış veya dijital ticaret uzmanı iş ilanları, bu alanda eğitim almış ve gerekli kabiliyetlere sahip kişiler içindir. Üst düzey hesaplama becerisi, ürün bilgisi, idarecilik donanımı ve gelişime açıklık temel koşullardır. Ticaretin her aşamasında bulunan matematik, adaylar arasında belirleyicidir. Vergi ve fon hesaplamaları, gelir beklentilerinin değerlendirilmesi, sayısal veriler ışığında yeni planların oluşturulması hassas çalışma gerektirir. Hatalar veya eksikler firmanın kapatılamaz kayıplar yaşamasına yol açabilir. Yönetimle koordinasyon içerisinde çalışabilecek uzmanlar, talimat almaya açık olmalıdır. Firma idaresi, alınan kararların uygulanması için veya ticaret planı oluşturulması için personel istihdam edebilir. Ticaret uzmanı ilanlarında öne çıkan şartlar şunlardır:

 • Office programlarını kullanabilmek,
 • Nebim serisindeki programları kullanabilmek,
 • Ticaret mevzuatlarını takip ediyor olmak,
 • Yıllık satış projeleri yapabilmek,
 • Firmayı ilgilendiren hibe ve destekleri araştırabilmek,
 • Araç kullanabilmek.

Dış ticaret uzmanı maaş miktarı çeşitlidir. Maaş ya da sosyal haklar için firmanın özellikleri, iş hacmi ve ticari kapasitesi kadar; adayın nitelikleri de önemlidir. Ticaret uzmanı iş ilanları, yabancı dile hakim olma şartı sunabilir. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça önemli sayılabilecek dillerdir. Ticaret uzmanı eğitimi ve deneyimiyle kazancını belirler. Kariyer.net üzerinden bu alanda açılan iş ilanlarına kolayca ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.