Üretim Şefi Nedir?

Üretim Şefi Ne Demek?

Üretim şefi, şirketlerin belirlenen üretim plan ve programlarına, kalite ve maliyet hedeflerine uygun olacak şekilde üretim faaliyetleri geliştiren, standartlara uygun üretim yapılmasını sağlayan, hem işi hem de personelleri yönlendiren kişiye verilen mesleki unvandır.

Üretim Şefi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Proje ve şartnamelere uygun olarak talimatları yerine getirmekle yükümlü olan üretim şefinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İş süreçlerine ve belirlenen standartlara uygun olarak üretim yapılmasını sağlamak,
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Üretimde kullanılan üretim araçlarının ve uygulanan üretim tekniklerinin takibini ve geliştirmelerini yapmak,
 • İş gücünden yüksek verim elde edilmesi adına planlamaya uymak,
 • Üretim birimleri arasında dengeli bir iş gücü dağılımı kurmak, kurulmasını sağlamak,
 • Üretim faaliyetlerini sevk ve idare etmek,
 • Gerekli bütçe, makine, kapasite ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • Üretim süreçlerine uyulmasını sağlamak,
 • Şirket içerisinde doğru ve zamanlı bilgi akışı sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından kendisine verilen bir takım görevleri yerine getirmek,
 • Gerekli durumlarda makineler ya da ürün için servis ve montaj ihtiyaçlarını şirket dışından temin etmek, temin edilmesini sağlamak,
 • Bakım ve onarım faaliyetleri düzenlemek ve yakından gözetmek,
 • Üretim ile ilgili personele bilgilendirme yapmak.

Üretim Şefi Nasıl Olunur?

Üretim şefi olmak için 4 yıllık lisans eğitim veren üniversitelerin başta Endüstri Mühendisliği ve İşletme Bölümü olmak üzere Mühendislik ve İktisadi / İdari Bilimler Bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
23.070 / Aylık
471 kişinin ortalama maaşıdır.