Üretim Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Üretim Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Üretim Yöneticisi / Yönetmeni Ne Demek?

Üretim yöneticisi nedir sorusu; firmaların üretim departmanı içerisinde çalışanlara ve proje imalatına yön veren, üretim sahasında kontrol ve koordinasyonu sağlayan kişi şeklinde yanıtlanır. Üretim yöneticisi, imalata dair tüm süreçleri planlayarak kaliteli ve hatasız ürün çıkmasını hedeflerler. Bu doğrultuda ise kendisine bağlı olan personellere görev vererek, yapılan imalatların sonuçlarını değerlendirir. Şirketin kalite standartları çerçevesinde çalışan bu yöneticiler, üretimde yapılan işlerin yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludurlar. Bununla birlikte üretime dair verimliliğin artırılması ve maliyetlerinin mümkün olduğu kadar düşürülmesi çalışmalarında da aktif bir rol oynarlar. Üretim yönetimi; işletmelerin sahasında yer alan makine, malzeme, insan gücü kaynaklarının ve mamullerin istenilen niteliklerde kaliteli bir şekilde bir araya getirilmesini sağlar. Bu hususta üretim yöneticisi, tüm üretim süreçlerinden direkt olarak sorumlu olan kişidir.

Üretim Yöneticisi / Yönetmeni Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Üretim müdürü olarak da adlandırılan üretim yöneticisi, işletme içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Üretim yöneticisinin görevleri; üretimin zamanında, verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi çevresinde şekillenir. Doğru maliyet ve yüksek kaliteli imalattan sorumlu olan üretim yöneticisi, imal edilecek ürünler için iş prosedürü, iş programı ve şartnameler hazırlar. Firmanın üst yönetiminde yer alan yöneticilere günlük, haftalık ve aylık olmak üzere üretim raporlarını sunar. Üretim yöneticisi görevleri arasında;

 • Üretim planı oluşturmak ve bunu uygulamaya sunmak,
 • İlgili sektörde gerçekleştirilen teknolojik gelişmeleri izlemek ve firmaya uygun olan üretim tekniklerini entegre etmek,
 • Üretim sahası içerisinde çalışması gereken personel sayısını planlamak üzere metot çalışmaları yapmak,
 • Müşterilerin firmadan beklediği talepleri üretim koşulu açısından incelemek,
 • Günlük faaliyet gösteren personel sayısını ve puantajını kontrol etmek,
 • Ürünlerin imal edilmesinden sonraki siparişlerin doğruluğunu kontrol edip sevkiyatın yapılacağı tarihi belirlemek,
 • Üretim sürecinin doğru bir zamanda başlaması ve bitirilmesini sağlamak gibi işlemler yer alır.

Bu alanda görev yapan kişiler, üretim alanında yer alan alet ve makinelerin de kontrolünü sağlar. Üretimde kullanılan alet ve teçhizatların rutin bakımlarının yapılması konusunda gerekli birim ile koordinasyon içerisindedir. Makinelerdeki arızalar konusunda veri toplayarak ilgili birime rapor verir. Şirketteki eğitim programlarının üretim çalışanlarına uygulanmasını sağlamak da üretim yöneticisi görev tanımı içerisinde yer alır. Üretim yöneticisi ne iş yapar sorusunu genel olarak; şirketteki üretim faaliyetlerinin iş güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesini, zaman ve verimlilik çalışmalarının yapılmasını sağlar, şeklinde yanıtlamak mümkündür.

Üretim Yöneticisi / Yönetmeni Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üretim yöneticisi olmak için belli bir iş tecrübesine sahip olmakla birlikte üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olma şartı aranır. Genellikle Endüstri Mühendisliği bu alanda ön plana çıkan bir bölümdür. Bunun yanında Makine, Elektrik Elektronik, Gıda ve Kimya mühendisliği gibi bölümlerden mezun olan kişiler de ilerleyen yıllarda bu pozisyonda çalışabilirler. Hem teknik hem de idari anlamda kritik bir role sahip olan bu yöneticiler, liderlik vasıflarını geliştirmek adına bazı özel kurum ve kuruluşlardan etkili iletişim teknikleri, liderlik ve yöneticilik, kalite, kaizen ve metot eğitimleri de alabilirler.

Üretim Yöneticisi / Yönetmeni Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Üretim birimlerinde yönetici statüsünde çalışmak isteyen adaylarda bazı nitelikler aranır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ve tercihen yüksek lisans mezuniyetine sahip olmak.
 • Üretim faaliyetleri konusunda daha önce iş tecrübesine sahip olmak.
 • Liderlik ve yöneticilik vasıflarına sahip olmak.
 • Analitik ve sistematik düşünebilmek.
 • Sorun çözümüne kolay bir şekilde odaklanabilmek.
 • Kalite yönetim sistemleri, kaizen ve metot çalışmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Ekip yönetimi ve takım çalışması hakkında bilgili ve istekli olmak.
 • Etkili iletişim sergileyebilmek.
 • Stratejik düşünme kabiliyetine sahip olmak.
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak.
 • İyi derecede yabancı dil bilmek.
 • Bilgisayar ve ilgili ERP programlarına hakim olmak.
 • Her adımda üretimdeki faaliyetlerin verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilecek fikirler sunabilmek.

Üretim Yöneticisi / Yönetmeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Ürün imal eden tüm işletmelerin yönetilmesi ve üretim faaliyetlerinin planlanması için üretim yöneticisi pozisyonunda çalışan kişiler önemli bir konuma sahiptir. Bu alandaki yöneticilerin üretime dair büyük resmi görebilmesi beklenir. Bu süreçte üretimin en verimli hale getirilmesi, hatasız ve istenilen şekilde ürün çıkartılması, personellerin devam kontrolü ve yüksek performanslı çalışmalarının sağlanması, üretime dair meydana gelebilecek sorunların önceden görülmesi gerekir. Üretim yöneticisi, bu görevlerini yerine getirirken şirkete maksimum fayda sağlayacak çalışmalar yapmalıdır. Bu sebeple de kişilerden sektörün vizyonunu geliştirecek ve maliyet açısından fayda sağlayacak çalışmalar yapması beklenir. Bu alanda çalışacak kişilerin işe alım şartları arasında yer alan diğer kriterler arasında; kriz anını yönetme, analitik düşünme kabiliyetine sahip olma, çalışanları etkili bir şekilde yönetebilmek için iyi bir liderlik vasfına sahip olma, yönetim ile üretim arasında köprü vazifesi görebilme gibi hususlar da yer alır. Üretim yöneticisi, görev yaparken aynı zamanda yeni teknolojik gelişmeleri de takip etmelidir. Üretime dair stratejik kararlar alabilme ve stres ile başa çıkabilme de yönetici için önemli kriterlerden biridir. Üretim yöneticisi olmak için belirlenen şartlardan biri de yabancı dil bilgisine sahip olmaktır. Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabilen bir pozisyondur. Bu sektörler arasında gemi imalatı, gıda imalatı, otomotiv, seramik, cam, tekstil ve daha pek çok ana ve yan sanayiler yer alır. Üretim yöneticisi maaşları; yönetici adayının tecrübelerine ve firmaların ücret politikasına göre belirlenir. Üretim yöneticisi iş ilanları, farklı firmalar tarafından istihdam edilmek üzere Kariyer.net'te yayınlanır. Üretim yöneticisi adayları, tüm yayınlanan bu ilanlar arasından mesleki bilgi ve tecrübelerine uygun olan fırsatları değerlendirebilirler. Firmaların belirlediği koşulları sağlayan adaylar, iş başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler.