Üretim Stajyeri Nedir?

Üretim Stajyeri Nedir?

Üretim Stajyeri Ne Demek?

Üretim stajyeri bir üretim zincirinin farklı aşamalarında görev alarak mesleki bilgiler edinen personeldir. Stajyerlik kendi başına bir iş kolu değildir. Mesleğin teorik detaylarını öğrenme ve çeşitli pratik becerilere sahip olma amacıyla mesai yapan çalışanlar stajyer olarak adlandırılır. Üretim departmanında gerçekleştirilen faaliyetler farklı kapasitede iş gücü gerektirebilir. Yeni iş stratejilerinin belirlenmesini ve gereken kararların alınabilmesini sağlayan idari personeller, çalışma sürecini yönetebilecek kalifiye elemanlar veya üretimde fiziksel olarak yer alabilen ara elemanlar staj uygulamasına katılır. Bunların yanı sıra, hizmet veya ürün kalitesini belli standartlarda tutmanın önem taşıdığı sektörlerde de staj eğitimi bulunur. Mesleki eğitim sonrasında kazanılacak statüler farklı olduğu için, stajyerlerin görev ve sorumlulukları çeşitlilik gösterir. Her üretim stajyeri, görev aldığı iş yerinin şartlarına uygun olarak hizmet süresini tamamlar.

Üretim Stajyeri Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Üretim stajyeri nedir sorusunun yanıtları, stajyerin sahip olduğu görev ve sorumluluklarla açıklanabilir. Sektör fark etmeksizin her stajyeri ilgilendiren şartlar; gelişime açık olmak, iş motivasyonunu yüksek tutabilmek ve birçok personelle uyum içinde çalışabilmektir. Staj sürecinde kazandırılan özellikler iş bilgisi ve uyumla alakalıdır. Bir işi istenen kalite düzeyinde yapabilmek ve iş ortamının gerektirdiği şartlara uymak, üretim stajyeri için başlıca kazanımlardır. Farklı işyerlerinde geçerli olabilecek üretim stajyeri sorumlulukları şöyledir:

 • Üretim araçlarının temin edilmesi, yenilenmesi, kullanılması veya bakımı için yapılması gereken işlere yardımcı olmak
 • Üretim hızını ve kalitesini artırmaya yönelik uygulanan projelerde görev almak
 • Depolama şartlarının iyileştirilmesi için yapılan araştırmalara katılmak
 • Bir makineyi kontrol etmek ve çalışma mantığını kavramak
 • Belirlenen süre içinde, yardım almadan hizmet sunabilmek
 • Üretim stajyeri olunan yerdeki diğer işler hakkında bilgi edinebilmek
 • Kaliteli üretim ile kalitesiz üretim arasındaki farkları görebilecek seviyeye ulaşmak
 • Yenilikçi proje ve fikirler üretebilmek
 • Mevcut üretim stratejilerindeki aksaklıkları görerek uygulanabilir çözüm önerileri oluşturmak
 • İlgili sektörün dünya genelindeki durumunu takip ederek, modern olan ve olmayan yöntemler hakkında gözlem yapmak

Üretim faaliyetleri birçok çalışanın bir arada bulunduğu bir departmandır. Beden işçisi vasfıyla staja başlayan personelle, üretim mühendisliği için staj yapan personelin görevleri aynı olmaz. Farklı pozisyonlarda staj yaparken disiplinli olmak ve iş konusunda hevesli olunduğunu göstermek gerekir.

Üretim Stajyeri için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üretim stajyeri kime denir sorusuna iki şekilde yanıt verilebilir. Teknik stratejiler geliştirmek ve üretim aşamalarını üst seviyelere taşımak için çalışan mühendisler de üretim araçlarını kullanmakla görevli işçiler de stajyerlik yapabilir. Mühendislik bilgisi kazanmak için staj yapabilmek ve yükseköğrenim şartı gerektir. Üretim stajyerinin diğer bir ismi olan mavi yakalı isçilerde ise hizmet alanlarının niteliğine göre meslek lisesi veya ortaokul mezunu olma şartı aranır. Mühendislerin yaptığı staj, resmi bir süreçtir. Üretim departmanında meslek öğrenen personellerin staj süresi ise iş yerine bağlı olarak değişebilir Üretim kademesinde görev alabilmek için tamamlanması gereken akademik eğitim, çalışan statüsüne göre de değişebilir.

Üretim Stajyeri Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Üretim stajyeri konumunda iş öğrenebilmek, meraklı olmayı ve mesleğe odaklanabilmeyi gerektirir. Dikkatsizlikten kaçınmak, verilen görevleri tam olarak yerine getirmek ve staj devam ederken performans düzeyini devamlı artırmaya odaklanmak üretim stajyeri olmak için gerekli şartlar arasındadır. Birçok işyeri, stajyerlerini yeni eleman adayları olarak kabul eder. Üretim stajyeri için staj öncesinde sağlanması gereken şartlardan çok, süreç devam ederken dikkate alınacak detaylar daha önemlidir. Adayın değerlendirilme sürecinde dikkat etmesi gereken şartlar, üretim stajyeri nasıl olunur sorusu için geçerli olan yanıtları oluşturur. Üretim stajyerinin dikkat etmesi gereken detaylardan birkaçı şöyledir:

 • İş sırasında farklı şeylerle meşgul olmamak
 • Deneyimli personele saygı göstermek
 • Öğrenilen bilgileri somut olarak kullanabilmek
 • Stajın verimli geçtiğine işaret eden yeterlilikler ortaya koyabilmek
 • Staj eğitimi alınan yerin kural ve prensiplerini benimsemek
 • Üretimde karşılaşılan problemler için çözüm önerileri geliştirebilmek
 • Mesleki eğitim alınacak olan konuda yeterli teorik bilgiye sahip olmak

Stajyerlik, işçi açısından meslek öğrenmeyi; işveren açısından yeni eleman bulmayı mümkün hale getirir. Süreç sonunda istihdam gerçekleşse de gerçekleşmese de staj kazanımlarının elde edilmesi kariyer için önemlidir. Üretim stajyeri olmak için gerekli evraklar arasında; kimlik aslı ve fotokopisi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf gibi belgeler genel olarak talep edilmektedir. Ancak bu belgeler başvuru yapılan kuruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üretim Stajyeri İşe Alım Şartları Nelerdir?

Stajyerlik şartları üretim stajyeri ne iş yapar sorusuyla ilişkilidir. Üretim mühendisi veya üretim elemanı olarak staj yapabilmek farklı şartlar gerektirebilir. Stajyer mühendislik için sağlanması gereken şartlar şöyledir:

 • Dört yıllık imalat mühendisliği programını tamamlamış veya okuyor olmak
 • Üretim için kullanılan makine ve cihazlara ilişkin temel bilgilere sahip olmak
 • Yabancı kaynaklı makine ve cihazların kullanma talimatlarını okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil pratiğine sahip olmak
 • Analitik düşünebilmek
 • Sektörü tanımak

İşçi stajyerlerini ilgilendiren şartlar çoğunlukla işe alım şartlarıyla benzerlik gösterir. Adli sicil kaydının temiz olması, kamu mallarından faydalanmaya engel bir durumunun olmaması bunlardan birkaçıdır. Üretim stajyeri maaş bilgisi konusunda, staj yapılan kurumun özelliklerine bağlı olarak farklı uygulamalar mevcuttur. Üretim stajyeri iş ilanı konusunda Kariyer.net , farklı sektörlerdeki iş fırsatlarını bir araya toplamıştır. Birçok üretim stajyeri iş ilanları arasında kariyer beklentilerinize uygun olanı bulup başvuru yapabilirsiniz.