Uzman Kimyager Nedir?

Uzman Kimyager Ne Demek?

Kimyager; üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden başarıyla mezun olan ve kimya alanında çalışmalar gerçekleştiren kişilerdir. Programın mezuniyet şartlarını yerine getirerek mezun olan öğrenciler “kimyager” unvanına sahip olurlar. Kimya lisans bölümünü bitirerek aynı alanda yüksek lisans yapan kişiler ise uzman kimyager kimdir sorusunun tanımını karşılar. Yüksek lisans sürecinde yapılan çalışmalar, kişilere uzmanlık kazandırmaktadır. Bu meslek grubundaki uzmanlar maddelerin özelliklerini, atom ve moleküler düzeylerini araştırır, bileşiklerle deneysel çalışmalar yapar ve bu çalışmaları ilaç, yiyecek, içecek ve kozmetik gibi ürünleri geliştirmek için kullanırlar. Kimyasalların yapısını daha iyi anlamak ya da sıfırdan kimyasal bileşikler elde etmek için çaba gösterirler. Belirtilen bu işleri yapabilmek için gerekli eğitim sürecinden geçmiş ve uygulama konusunda tecrübe kazanmış kişiler, uzman kimyager kime denir sorusuna yanıt verir. Uzman kimyager ne iş yapar sorusuna detaylı yanıt verebilmek için öncelikle uzman kimyager görevleri ve sorumluluklarını bilmek gerekir.

Uzman Kimyager Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Uzman kimyager görevleri oldukça kapsamlıdır. Bu meslek grubundaki kişiler, çalışmalarını genellikle laboratuvar ortamında yürütürler. Kimya uzmanlarının başlıca görevlerinden biri deneysel çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalarda laboratuvarlarda bazı modern cihazlar ve kimyasal maddeler kullanırlar. Uzman kimyagerler, kimya analizleri yaparken bir yandan da diğer bilimlerden faydalanırlar. Analiz aşamasında fizik ve matematik alanlarında kullanılan araştırma ve uygulama yöntemlerini kullanırlar. Çalışmaların genelinde, yeni yöntemler kullanarak yeni ürünler tasarlama ve analiz etme gibi projeler yer alır. Bu analizlerden elde edilen bilimsel sonuçları ilgili kurumlarla paylaşırlar. Çalışmalarda kullanılan cihazlara kalite kontrol testleri uygular ve bu cihazların sürekli çalışır halde olmasını sağlarlar. Çeşitli maddelerin yapılarını araştırır ve insanlara yarar sağlayacak saf veya karışım halinde maddeler üretirler. İlaç ve deterjanların yanı sıra polyester, naylon gibi yapay liflerin ve içecek, gübre, boya madde gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirirler. Elde edilen yeni ürünlerde oluşması muhtemel sorunları önceden tespit ederler. Araştırma projelerine katılarak bu projeler ile ilgili analiz yapar ve bu testlerin sonuçlarını yorumlarlar. Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim alanları başlıca çalışma sahaları arasındadır. Kimyagerler özel sektör, kamu ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında çalışırlar. Belirtilen tüm bu görevler uzman kimyager sorumlulukları içerisinde yer alır.

Uzman Kimyager Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Uzman kimyager olmak için hangi okulları okumak gerekir sorusunun yanıtını araştıran kişiler için öncelikle adayların, Kimya lisans bölümü bulunan bir üniversiteden mezun olması ön şart olarak belirtilir. Kimya bölümünden mezun olduktan sonra aynı alanda yüksek lisans eğitimi almış olmak ikincil temel şarttır. Yüksek lisans eğitiminin başarıyla tamamlanması sonucunda mezun olan kişiler "Uzman Kimyager" unvanı alır. Neredeyse bütün meslek dallarında olduğu gibi bu meslekte de yüksek lisans yapmak için tezli ya da tezsiz olmak üzere iki seçenek vardır. Yüksek lisans eğitimi, iki yıllık bir süreçtir. Bu süreç içerisinde birçok bilimsel çalışma yapılır. Öğrenciler bu eğitimin ilk yılında teorik dersler alır, son yılında da tez ya da proje çalışmaları gerçekleştirirler. Bu çalışmaları başarıyla tamamladıktan sonra mezun olurlar. Tezli yüksek lisans programı, üniversitelerde çalışmak ve akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar için uygundur.

Uzman Kimyager Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Uzman kimyager nasıl olunur sorusuna verilen yanıtlarda öncelikle mesleki eğitimlerin alınmış olması belirtilir. İşe alımlarda lisans ve yüksek lisans eğitimi temel şarttır. Üniversitelerin Kimya lisans bölümlerini başarıyla tamamlayan kişilerin, aynı alanda yüksek lisans programını bitirmeleri gerekir. Bu mesleği yapmak isteyen adayların analitik ve bilimsel odaklı bir düşünce yapısına sahip olmaları oldukça önemlidir. Deney ve araştırmalar sırasında oluşabilecek karmaşık durumları araştırıp sorunu çözebilecek yapıda olmaları gerekir. Elde edilen verileri iyi bir şekilde analiz edebilmeleri gibi birçok özelliğe sahip olmaları kritik öneme sahiptir. Ayrıca bu süreçte bilgisayar ve bilgisayar programlarına hakim olmaları gerekir. Genellikle laboratuvarlar gibi ortamlarda birçok kişi bir arada çalıştığı için ekip çalışmasına yatkın olmak önemlidir.

Uzman Kimyager İşe Alım Şartları Nelerdir?

Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilir ya da araştırma laboratuvarlarında çalışma fırsatı yakalayabilirler. Kimya bölümünden mezun olan uzman kimyagerler; boya, ilaç, plastik, metal, kozmetik, çimento gibi endüstri alanlarda faaliyet gösteren özel ya da devlet kuruluşlarında çalışabilirler. Uzman kimyager maaşları kamu ya da özel kurumlarda çalışma ya da akademisyen olarak mesleğe devam etme durumuna göre farklılık göstermektedir. Özel sektördeki maaşlar ise ilgili kurumun bütçesine, çalışan kişinin deneyimine göre değişmektedir. Bu nedenle her kurumun adaylar için belirlediği özel şartları mevcuttur. Kurumun özel şartlarını yerine getirmiş olan adaylar işe alımlarda avantaj sahibi olabilir. Bu meslek grubunda yer almak isteyen kişiler Kariyer.net üzerinden bu alanda yayınlanan iş fırsatlarını takip edebilirler. Yaşanılan veya çalışılmak istenen şehre göre aramalar filtrelenebilir; İzmir, Bursa, Ankara ya da İstanbul uzman kimyager iş ilanları seçenekleri değerlendirilebilir. Uzman kimyager olarak çalışmak isteyenler adaylar, uzman kimyager iş ilanları seçeneklerini değerlendirerek kendilerine en uygun iş ilanına başvuru yapabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
8.620 / Aylık
15 kişinin ortalama maaşıdır.