Kimyager Nedir?

Kimyager Ne Demek?

Kimyager, kimyasal bileşikler üzerinde araştırmalar yapar ve bu araştırmaları, yeni ilaç, kozmetik, yiyecek ve içecek gibi ürünler oluşturmak ve geliştirmek için kullanır.

Kimyager Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Boya, gıda ve eczacılık dahil çeşitli sektörlerde görev alabilen kimyagerin sorumlulukları uzmanlaştığı sahaya göre farklılıklar göstermektedir. Meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Test yapmak için test çözeltileri, bileşikler ve reaktifler hazırlamak,
 • Fiziksel veya kimyasal özellikleri, yapıları, ilişkileri, bileşimleri veya reaksiyonları belirlemek için inorganik ve organik bileşikleri analiz etmek,
 • Bilimsel sonuçları rapor etmek,
 • Kimyasalların analizi için teknikler geliştirmek,
 • Araştırma projelerinin analizini yapmak, test sonuçlarını yorumlamak veya standart dışı testler geliştirmek için bilim insanları ve mühendisler ile görüşmek,
 • Ekipman veya bileşiklerin kontrol edilemeyen dış değişkenler veya çevresel faktörler tarafından kirletilmediğinden emin olmak için aylık kalite kontrol testleri yapmak,
 • Laboratuvarda kalite kontrolünü sağlamak için kimyasalları ve diğer laboratuvar malzemelerinin son kullanma tarihlerini yakından takip etmek,
 • Tüm teknolojik ekipmanın çalışır durumda olduğundan emin olmak için laboratuvar araçlarını temizlemek, bakımını yapmak ve ekipmanda ortaya çıkan sorunları gidermek.

Kimyager Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kimyager olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Kimya bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Kimyagerde Olması Gereken Özellikler

 • Karmaşık problemleri araştırıp çözebilecek özgüven ve motivasyona sahip olmak,
 • Bilimsel olmayan terimleri kullanarak karmaşık problemleri açıklayabilmek,
 • Verileri analiz edebilmek,
 • Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 • Bilişim teknolojileri kullanımında yetkinliği bulunmak,
 • Şirket veya harici müşteri tarafından belirlenen talepleri karşılayabilmek için iş önceliklendirme ve organize etme yeteneği göstermek,
 • Yaratıcılık göstermek ve bağımsız çalışabilmek için inisiyatif kullanma becerisini sergilemek,
 • Net ve doğru raporlar yazabilmek,
 • Ekip yönetimini sağlayabilmek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
15.600 / Aylık
650 kişinin ortalama maaşıdır.
SONRAKİ KONU
Kimyager Mülakatları