Vardiya Sorumlusu Nedir?

Vardiya Sorumlusu Nedir?

Vardiya Sorumlusu Ne Demek?

Vardiya sorumlusu ne demek sorusunu yanıtlamak için üretim tesislerinin çalışma düzeninden bahsetmek gerekir. Vardiya, çalışmaların sürdürüldüğü zaman dilimidir. Sanayi kuruluşlarında devamlılık önemli olduğu için hizmet kalitesi vardiyalarla korunur. Aynı personelleri uzun süre çalıştırmak verimi azaltabilir. Dörder, altışar, sekizer saatlik birkaç vardiyada farklı işçilerin çalışması kalite açısından yararlıdır. Belli mesai saatlerinde hizmet sunan iş yerleri tek müdüre sahip olur, 24 saati eşit vardiyalara bölerek tüm gün çalışan yerlerde birçok müdür olabilir. Sabah, akşam ve gece çalışanlarını denetlemekle görevli idarecilerdir cevabı vardiya sorumlusu nedir sorusunun yanıtıdır. Genel müdürle vardiya müdürü karıştırılmamalıdır. İş yerinin tamamını denetleyen genel müdür tektir. Vardiya müdürleri, belli saatlerde görev yapan birçok personelden oluşur. Beyaz yakalılar veya alanında deneyimli mavi yakalılar, bu pozisyonda görev alabilir. 

Vardiya Sorumlusu Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Vardiya sorumlusu ne iş yapar diyenlere iki yanıt verilebilir. Mavi yaka statüsündeki sorumlular, personellerin yaptığı işlere katılır. Aktif olarak hizmet sunarken çalışanları denetler. Beyaz yakalı vardiya müdürleri fiilen çalışmaz. Faaliyet gösteren elemanları gözlemleyerek disiplin sağlar. Mesai dahilinde yaşanabilecek sorunları önleme pozisyonun temel sorumluluğudur. Genel müdürden alınan talimatların uygulanmasında ve sonuçlarının izlenmesinde vardiya amiri etkilidir. İşletme standartları ve sektörel beklentiler, yönetim kadrosunun görevleri açısından belirleyicidir. Onlarca çalışana öncülük eden sorumlulardan düzen sağlamaları beklenir. Pozisyonun görevlerini detaylandırmak için bahsedilebilecekler şunlardır:

 • Vardiya sürecini planlamak,
 • Görev dağılımı yapmak,
 • Olumsuz hallerde işçileri organize edip muhtemel aksamaları önlemek,
 • Donanım veya personel kaynaklı hataları tespit etmek,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda istihdam açıklarını bulmak, ideal personel niteliklerini belirlemek,
 • Hizmet kalitesini artıracak ekipmanlar temin etmek veya edilmesini sağlamak,
 • İşlerin amaca uygunluğunu denetlemek,
 • Çeşitli bölümleri vardiyalara dağıtılmış halde devam eden projelere bağlı kalmak. 
 • Finansal bilgilerini kullanarak bütçe yönetimi hakkında fikirler sunmak. 
 • Sektörü gözlemleyip firmanın konumunu tespit etmek. 
 • Teknik veriler içeren tablolar oluşturmak veya teslim alarak değerlendirmek. 
 • Genel müdüre rapor sunmak.

Mavi yakalı amirlerin görev ve sorumlulukları, hizmetle ilişkilidir. Gelişmekte olan işçilerin çoğunlukta olduğu vardiyalarda, uygulama becerisine sahip sorumlular görev alabilir.

Vardiya Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Vardiya amiri nasıl olunur sorusuna akademik ve pratik açıdan ayrı cevaplar verilebilir. İşçilerle çalışan amirler, ustalık düzeyinde iş yapabilmelidir. Hizmet sahasının farklı kollarında çalışırken doğru ve yanlışların görülmesi deneyim ister. Akademik yeterliliğe sahip olmayan amir adayları, ustalık belgesiyle veya uzun süreli deneyimle avantaj kazanabilir. Teknik detayların incelenmesi, sınıflandırılması ve gerekli yerlerde kullanılmasıyla görevli amirler diplomalı olanlardır. Alınacak eğitim, işletmenin hizmet alanına bağlıdır. İdarecilik vasıflarının kazandırılması yönünde eğitim veren lisans programları arasında; Kamu Yönetimi, İşletme Yönetimi, İktisat, Maliye, Ekonometri ve İstatistik bölümleri bulunur. Sorumluda teknik donanım arayan işletmeler mühendisleri tercih edebilir. Endüstri, Elektronik, Makine, Tekstil, Maden, Gıda, Yazılım, Kimya, Fizik, Matematik Mühendisliği mezunları vardiya sorumlusu olmaya uygundur. İstihdam sürecinde mülakat uygulanabilir. Vardiya amiri mülakat soruları, hizmet dalının teknik detaylarına ilişkindir.

Vardiya Sorumlusu Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Vardiya amiri olma şartları, verimlilik ve disiplin sağlamak için belirlenmiştir. Vardiya kontrolü, sorumluluğunun bilincinde olan yöneticiler gerektirir. Çalışanların işbaşındaki tutumlarını gözlemlemek, süreci iyileştirmek için tasarılar yapmak ve üretim standartlarına bağlılığı korumak için vardiya sorumlusu dikkatli davranmalıdır. Hatalı uygulamaların engellenmesi veya gerektiğinde çalışmaya dahil olunması girişkenlikle mümkündür. Olup bitene meraklı, gözlem yapmayı seven, meslek bağlamında doğru ve yanlışı ayırt edebilen, yaratıcı düşünme becerisine sahip adaylar çabuk iş bulabilir. Vardiya sorumlusu, işletmede birincil yönetici değildir. Üst kademeli yöneticilere hesap verebilmesi, istenen detayların öne çıktığı raporlar hazırlayabilmesi ve işçilere adaletli davranması önemlidir. Vardiya sorumlusu görevleri şöyle sıralanabilir;

 • İşletmenin amaçlarına uygun bilgisayar programlarını bilmek,
 • Program, ekipman, personel donanımını geliştirmeye odaklanmak,
 • Envanter ve stok takibi yapabilmek,
 • Üretim stratejileri planlayabilmek,
 • Sorumlusu olunan departmandaki problemleri analiz edebilmek,
 • Hedeflere uygun şekilde inisiyatif kullanabilmek,
 • Verimlilik açısından işçileri gözlemleyebilmek,
 • Deneyimsiz elemanlara danışmanlık yapabilmek,
 • Yeni kararların alınmasında aktif rol oynayabilmek.

Vardiya Sorumlusu İşe Alım Şartları Nelerdir?

Vardiya sorumlusu görev tanımı, mesainin verimli geçmesi ve sorunların önlenmesi için denetim yapmaktır. Demir çelik, plastik, PVC, kumaş, gıda, kimyasal madde, otomotiv, makine ve cihaz sektörlerinde üretim süreklidir. Gece saatlerinde ve tatil günlerinde çalışmalarını sürdüren birçok sanayi tesisi, vardiya sistemini benimsemiştir. Farklı saat aralıklarında iş yerine gelip faaliyetlere katılan işçilerin kontrolü için sorumlulara ihtiyaç vardır. Sanayi kuruluşlarının hizmet çeşitliliği, istihdam koşullarının belirlenmesini sağlar. Vardiya sorumlusu iş ilanı seçeneklerinde temel şart; sektörün dinamiklerine hâkim olmaktır. İş denetimi, saha çalışmalarına katılmış personellerce yapılabilir. Sorumluluk alınacak işin detaylarına hâkim olmak şarttır. Vardiya sorumlusu işe alım koşulları şöyledir:

 • Bilgisayar kullanabilmek,
 • Firma bilgilerinin ve hizmet detaylarının depolanabildiği ERP programlarını tanımak,
 • Araba kullanabilmek,
 • Makine kullanım talimatlarını kılavuzdan okuyabilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 • Müdürlük konusunda deneyimli olmak.

Vardiya sorumlusu maaşı, personel yeterliğine bağlıdır. Mühendis ve teknisyenler donanımlı oldukları için avantajlıdır. Kariyer.net üzerinden vardiya sorumlusu iş ilanları incelenebilir. Vardiya amiri ne kadar maaş alır sorusuna detaylı yanıt alabilmek için ilanların açıklama kısımları incelenebilir. Bunun yanı sıra kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz ilanlara Kariyer.net üzerinden başvurabilirsiniz.