Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Nedir?

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kimdir?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni; kendisine teslim edilen evrakların bilgisayar ortamına aktarılması, düzenlenmesi, arşivlenmesi ve verilerin doğruluğunun kontrol edilmesinden sorumludur. Kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Görev ve yetkileri bulunduğu kuruma göre farklılık gösterebilen veri hazırlama ve kontrol işletmeninin genel sorumlulukları şunlardır;

 • Görev aldığı kurum veya kuruluşta kendisine atanan elektronik yazışma işlerini yürütmek,
 • Evrakları dijital ortama girecek şekilde hazırlamak,
 • Verilerin belirtilmiş olan usül ve esaslara uygun şekilde kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • Kayıtlı verileri düzenlemek ve kontrol etmek,
 • Verilerdeki olası hataları tespit etmek ve düzeltmek,
 • İşlemlerle ilgili ortaya çıkan sorunları üst yönetime bildirmek,
 • Üzerinde çalıştığı sistem veya programların iyileştirilmesi için üst yönetime önerilerde bulunmak,
 • Personel bilgileri ile özlük işlerinin takibini yapmak,
 • Yöneticisi tarafından kendisine atanan diğer ilgili görevlerini yerine getirmek,
 • Görevleri ile ilgili süreçleri mevzuat, kurum kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun şekilde yürütmek

Nasıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olunur?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ilk atama veya kurum içi unvan değişikliği yolu ile olunabilmektedir;

İlk atama yolu ile;

 • Başvurulacak kurumun belirttiği eğitim kriterlerini taşımak,
 • KPSS sınavında başarılı göstermek,
 • Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak.

Ünvan değişikliği yolu ile;

 • En az meslek yüksekokul mezunu olmak,
 • Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaya hak kazanmak,
 • Kurum tarafından belirlenen görev süresini doldurmak.
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Nitelikleri Nelerdir?

  • Karmaşık verileri anlama ve yorumlama becerisi sergilemek,
  • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
  • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
  • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İş İlanları

  Şu anda aktif iş ilanı yok

  Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

  ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
  3.680 / Aylık
  11 kişinin ortalama maaşıdır.