Yazılım Geliştirme Takım Lideri Nedir?

Yazılım Geliştirme Takım Lideri Ne Demek?

Yazılım geliştirme takım lideri, şirketin yazılım departmanındaki yazılım ekibine liderlik yapan, ekibi yönlendiren kişilere verilen unvandır. Ayrıca şirketin ihtiyaçlarına göre yeni fikirler de ortaya koyarak yazılım sürecini en etkin biçimde sürdüren kişidir.

Yazılım geliştirme takım lideri, yazılım geliştirme ekibine hedefler doğrultusunda liderlik eden, çalışma alanında ekibin motivasyonunu yükselten ve ekibi yönlendiren kişidir. Hiçbir programlama dili ile sınırlı olmaksızın tüm ekibi yazılım tasarım süreçleri doğrultusunda hedefe doğru yönlendirir. Yönlendirmeyi yaparken de yazılım programlarının esnekliğini, kolay anlaşılabilir olmasını ve geliştirilmesini sağlayan yöntemleri ekibe aktarır.

Yazılım Geliştirme Takım Lideri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yazılım geliştirme takım liderinin en temel anlamda görevi, yazılım ekibini hedeflenen noktaya yönlendirmek ve problemler karşısında çözümler üretmektir. Bunun dışında yazılım geliştirme takım liderinin diğer görevleri ise şunlardan oluşur:

  • Yazılım alanındaki işleri belirlemek ve görev dağılımı yapmak,
  • Yazılım tasarım sürecini oluşturmak,
  • Müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek dokümantasyon hazırlamak,
  • Müşteriler ile sürekli iletişim halinde olmak,
  • İş planı oluşturmak,
  • Geliştirilen uygulamaların sonucunda raporlar sunmak.

Yazılım Geliştirme Takım Lideri Olmak İçin Gerekenler

Yazılım geliştirme takım lideri olmak için üniversitelerin gerekli 4 yıllık bölümlerinden mezun olmanız gerekir. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak şirketlerin yazılım departmanlarında yazılım geliştirme takım lideri olabilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Takım Lideri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Yazılım geliştirme takım lideri olmak için üniversitelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekir. Eğitim sürecinde temel anlamda Programlamaya Giriş ve Algoritma, Veri Yapıları, Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi, Sunum ve Sunuş Teknikleri, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Tasarım Mimarisi, Bilimsel Araştırma, Nesne Yönelimli Programlama, Genel Matematik gibi dersler görülür.