Yazılım Geliştirme Yöneticisi/Yönetmeni Nedir?

Yazılım Geliştirme Yöneticisi/Yönetmeni Ne Demek?

Yazılım geliştirme yöneticisi, kurumların yazılım departmanında görev alan bir meslek grubu çalışanıdır. Yazılım geliştirme yöneticisi görev tanımı, her kurum için tamamen aynı olmaz. Büyük şirketler için daha az teknik görevi olabilir. Daha küçük ölçekli şirketlerde kod yazabilir veya teknik durumlarla ilgilenebilir. Ancak genellikle tanımlar benzerdir. Bu pozisyondaki kişiler; planlama, yönetme ve koordinasyon gibi bütün uygulama geliştirme aşamalarında yer alırlar. Organizasyonun birçok alanında yazılım iş çözümlerinin üretilmesi ve uygulanması için gerekli adımların atılmasında görevlidir. Proje mimarları ve yöneticileriyle birlikte çalışır. Yazılım bölümünün günlük operasyonlarını yönetir. Ayrıca bölüm için belirlenen uzun vadeli stratejik planların uygulanmasını sağlar. Bölüm finansmanında söz hakkına sahiptir. Diğer bölümlerle iletişim halinde bulunur. Genellikle birden fazla proje yönetiminden sorumludur. Yazılım geliştirme yöneticisi, “Uygulama Geliştirme Direktörü” olarak da bilinir. Görev tanımı, yazılım geliştirme müdürü ile benzerdir. Ortak yönleri olsa da farklı yönleri de bulunur. Yazılım geliştirme müdürü, çalışanlardan sorumluyken yazılım geliştirme yöneticisi daha çok yöneticilerden sorumludur.

Yazılım Geliştirme Yöneticisi/Yönetmeni Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yazılım geliştirme yöneticisi görevleri, genelde çoğu şirket için benzerdir. Görevleri arasında öncelikle, yazılım geliştirme ekibini yönlendirmek gelir. Proje için gereken becerileri belirler. Bu bölümde çalışan kişilerin beceri ve deneyimine göre görev dağılımı konusunda müdürlere yardımcı olur. Belirlenen zaman çizelgesine göre görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlar. Ekibin performansını değerlendirir. Ek bir eğitim gerekip gerekmediğini belirler. Farklı uzmanlardan, ilgili eğitim konusunda destek alabilir. Sorunları önceden tahmin etmeye çalışır. Günlük veya haftalık toplantılar ile süreci takip eder. Ekibe doğru kişileri almak için işe alımda da yer alır. Geliştirme aşamasında gerekli olan araçların teminini sağlar. Projenin kalite güvencesine uygun bir şekilde geliştirildiğinden emin olur. Bu aşamada gerekli görürse bir kalite güvencesi yöneticisinden destek alır. Yazılım geliştirme yöneticisi sorumlulukları arasında iş için gerekli olan teknolojilerin kararını vermek de bulunur. Sağlıklı bir iş yeri ortamı yaratmaya ve sürdürmeye çalışır. Üretilecek ürüne göre doğru yöntem ve geliştirme sistemini belirler. Müşterilerle ürünün bütün süreçlerinde birebir iletişim halindedir. Uygulama kullanımı konusunda müşterilere açıklamalarda bulunur. Proje tesliminden sonra da müşteri hizmetleri sorumluluğunu devam ettirir. Yeni projeler için gerekli bütçenin belirlenmesinde de görev alabilir. Yazılım geliştirme müdürlerinin görev dağılımını yapar ve takip eder.

Yazılım Geliştirme Yöneticisi/Yönetmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Yazılım geliştirme yöneticisi nasıl olunur sorusu, bu konuda en çok merak edilen konulardan biridir. Genellikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden dört yıllık lisans mezuniyeti ilk istenilen şartlardan biridir. Ancak her şirket için istenilen bölüm mezuniyeti farklı olabilir. Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği öne çıkan bölümlerdendir. Yazılım geliştirme alanında belli bir süre deneyime sahip olmak da genellikle istenen şartlardan biridir. Bu süre, istenilen pozisyona göre değişiklik gösterir. Yüksek lisans eğitimi, kişiyi öne çıkarabilen unsurlardandır.

Yazılım Geliştirme Yöneticisi/Yönetmeni Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yazılım geliştirme yöneticisi olarak çalışabilmek için öncelikle ilgili alanlardan üniversite mezuniyeti gerekir. Daha sonrasında, yazılım projelerinde belli bir süre deneyim kazanılmalıdır. Bu bazı şirketler için üç yılken bazılarında daha az veya fazla olabilir. İyi bir yazılım geliştirme yöneticisi olabilmek için ise bazı beceri veya yeteneklere sahip olmak gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yönetimi altında bulunan kişileri yönlendirebilmesi için iyi bir lider olmalıdır.
 • Departmanlar arasında ürün geliştirme aşamalarını organize bir şekilde yönetebilmelidir.
 • Uygulanan test programlarını iyi yönetmelidir.
 • Üst yönetime sunum yapacağı için iyi sunum becerilerine sahip olmalıdır.
 • Analitik düşünebilmelidir.
 • Karmaşık sorunları tanımlama becerisine sahip olmalıdır.
 • Sorunlara yaratıcı çözümler ve alternatif yollar belirleyebilmelidir.
 • İnsanların, özellikle müşterilerin, ihtiyaçlarını ve isteklerini doğru anlayabilmek için iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
 • Hem kendi hem de ekip arkadaşlarını değerlendirmede ve yönetmede başarılı olmalıdır. Eksiklikleri yapıcı bir şekilde iletmeli ve yol göstermelidir.
 • Çok ince ayrıntılara bile dikkat etmelidir.
 • Aldığı görevleri sorumluluk bilinci ile zamanında bitirmelidir. Bunun için görevlerini planlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.

Yazılım Geliştirme Yöneticisi/Yönetmeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Yazılım geliştirme yöneticisi olarak işe başlamak için öncelikle yazılım veya yazılım geliştirme alanında deneyim kazanmak gerekir. Bunun için ilgili bir bölümden mezun olduktan sonra proje üreten şirketlerde işe başlamak ve belli bir süre çalışmak gerekir. Gelişmeye açık bir yazılım sistemi ile yürütülen her iş kolunda bu meslek sahipleri çalışabilir. Bilgi ve teknoloji şirketleri, bilgisayar programı ya da oyun geliştirilen firmaların yanında bir yazılım sistemi ürünü satan her alan yazılım geliştirme yöneticisine ihtiyaç duyar. Her yazılım geliştirme yöneticisi iş ilanında istenilen deneyim süresi aynı değildir. Ek olarak farklı program dilleri yetkinliği istenebilir. Genellikle Java, Javascript, Unix, HTML, SQL, PHP, C++, ASP, .AĞ gibi diller, istenilen programlama dillerindendir. Proje yönetimi konusunda görev almış olmak da şart olarak yer alabilir. Genellikle sözlü mülakat olsa da programlama dilleri konusunda bir yazılı sınav da olabilir. Kişinin sözlü mülakat sırasında önceden görev alınan projelerden bahsetmesi önemlidir. Bilinen bilgiler ve diller detaylıca açıklanmalıdır. Bunun için Kariyer.net’te bulunan yazılım geliştirme yöneticisi/yönetmeni iş ilanları araştırması yapılarak şirketlerin aradığı pozisyon özelliklerine bakılabilir. Yazılım geliştirme yöneticisi maaş aralıkları; deneyim süresi, bilinen programlar, proje konusunda uzmanlık gibi özelliklere göre değişiklik gösterir. Zamanla, alanla ilgili deneyim kazanıldıkça kazanılan maaşlar da artış gösterebilir.