Yeminli Tercüman Nedir?

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercüman, noter tarafından yasal belgelerin resmi tercümesini yapmak ve tercümesini yaptığı tüm metinlerin altına kaşe basabilmek üzere yetkilendirilmiş kişidir. Yeminli tercüman tarafından yapılan çeviriler yetkililer tarafından resmi statüye sahip kabul edilir.

Yeminli Tercümanın Sorumlulukları Nelerdir?

Tercümenin doğruluğundan resmi olarak sorumlu olan yeminli tercümanın görev tanımı şunları kapsar;

 • Kendisinden tercümesi talep edilen metni hedef dile çevirmek,
 • Orijinal metinde yer alan terminolojik ifadeleri hedef dildeki kullanımına uyumlu olarak aktarmak,
 • Ana metinde yer alan tarih, meblağ ve istatistiklerin doğruluğundan emin olmak,
 • Çevrilen metnin matbu halini kaşelemek ve imzalamak,
 • İkametgah belgesi, mahkeme kararı, firma kuruluş belgesi, sözleşme gibi resmi belgeleri hedef dile çevirmek,
 • Yurt dışında ticari ilişkileri olan firmaların, kuruluş, tüzük ve diğer iç belgelerini tercüme etmek,
 • Yurt dışında eğitim görürken gerekli olan akademik belgeleri çevirmek,
 • Yurt dışında evlenecek yabancı kişilerin doğum belgesinin tercümesini yapmak,
 • Kişisel bilgileri gizli ve güvenli tutmak

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

Yeminli tercüman olmak için aşağıdaki niteliklere sahip olma ve ilgili kriterleri yerine getirme şartı bulunmaktadır;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği gibi yabancı dil veya yabancı dil öğretmenliği anabilim dallarından lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Yabancı dil yeterliliğini ispat eden bir sınav belgesine sahip olmak,
 • Lisans mezuniyeti ve dil yeterlilik belgesi ile birlikte notere başvurmak,
 • Noter onayı aldıktan sonra, noter huzurunda yemin etmek ve mesleki unvanı kullanmaya hak kazanmak.

İşverenlerin Yeminli Tercümanda Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Yeminli tercümanın, dil yetkinliğinin yanı sıra öz disiplin sahibi ve güvenilir olma gibi şahsi nitelikleri taşıması beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer özellikler şunlardır;

 • Noter tarafından yetkilendirilmiş olmak,
 • İlgili terminoloji ve mevzuata hakim olmak,
 • Çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilmek,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Detay odaklı çalışmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
9.670 / Aylık
3 kişinin ortalama maaşıdır.