Yurtdışı Satış Uzmanı Nedir?

Yurtdışı Satış Uzmanı Nedir?

Yurtdışı Satış Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Yurtdışı satış uzmanı olarak istihdam edilecek adayların her şeyden önce üst düzeyde bilgi ve deneyime sahip olması beklenir. Konusuna hâkim olması ve kritik noktalarda doğru karar vermesi ve tüm süreci sorunsuz yönetebilmesi gereklidir.

Firmaların yurtdışı satış uzmanı talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Çalışma alanı oldukça geniştir. Bu konuda kalifiye elemanlara önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketler değişen dünya koşulları ile beraber hedef pazarlarını genişletmek ve yurtdışına açılmak istemektedirler. Ürünü yurtdışında talep gören, yeterli üretim hacmi olan ve dış ticaretin kendine özgü sorumluluklarını üstenebilecek olan her firma yurtdışına satış için uygundur. Bu pozisyon için bazı avantajlı sektörler, ürünler ve şehirler vardır. Bu alanda çalışmak isteyerek, yurtdışı satış uzmanı iş ilanları konusunda bir araştırma yapıldığında farklı sektörlerdeki iş ilanları dikkat çeker.

Yurtdışı satış uzmanı maaşları, bulunduğu sektöre göre farklılıklar gösterdiği gibi, firmalara göre de farklılıklar gösterir. Ancak, uzmanlık gerektiren bir pozisyon olması sebebiyle, maaş miktarının bu görevde çalışanların deneyimleri, görev ve sorumlukları dikkate alınarak belirlendiği söylenebilir. Maaşa ek olarak, satış pozisyonlarında uygulanan prim sistemi yurtdışı satış söz konusu olduğunda da sıklıkla uygulanır.

Yurtdışı satış uzmanı olarak istihdam edilecek adayların temel olarak aşağıda belirtilen özellikleri taşıması beklenir.

 • İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Sektöre göre ilgili lisans programından mezun olmak.
 • Lojistik, sigorta gibi operasyonel konularda tecrübeli olmak.
 • Dış ticaret ve Gümrük Mevzuatlarına hâkim olmak.
 • Satış yeteneğine sahip olmak.
 • Yurtdışı Seyahat engeli bulunmamak.
 • İyi bir araştırma ve analiz yeteneği bulunmak.
 • Sektörel gelişmeleri takip etmek, yeniliklere açık, öğrenmeye hevesli olmak.
 • Diğer departmanlarla işbirliği içinde çalışabilmek ve organizasyon becerisi bulunmak.
 • Etkili iletişim kurabilmek.
 • Stres yönetimi yapabilmek.
 • Problem çözme yeteneğine sahip ve sonuç odaklı olmak.
 • MS-Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 • Analitik düşünebilmek.
 • Farklı ülkelerle iletişim sebebiyle esnek saatlerde çalışabilme konusunda sıkıntı yaşamamak.

Yurtdışı satış uzmanı adayları için beklenen özellikler firma ve sektöre göre farklılıklar gösterebilir. Siz de kendinize en uygun iş ilanlarına Kariyer.net üzerinden erişebilirsiniz.

Yurtdışı Satış Uzmanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İş ve görev tanımına bakıldığında açıkça görüleceği gibi, yurtdışı satış uzmanı; satış becerilerinin yanı sıra araştırma, analiz, raporlama gibi birbirinden farklı birçok nitelik gerektirir. Ancak eğitim konusunda net bir kısıtlama bulunmaz. Uluslararası Ticaret , Dış Ticaret, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin yanı sıra, İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden mezun her aday gereken niteliklere sahipse bu pozisyon için değerlendirilebilir. Yine de ürünün taşıdığı farklı özelliklere göre bazı pozisyonlar için farklı bölüm mezunları tercih edilebilir. Örneğin, teknolojik ürünlerin satışında mühendislik fakültesi mezunları önceliklidir. İlaç gibi özel hassasiyet taşıyan ürünlerin satışı söz konusu olduğunda ise tıp, eczacılık, biyoloji gibi bölümlerden mezun olmak şartı bulunabilir.

Yurtdışı Satış Uzmanı Ne Demek?

Yurtdışı satış uzmanı, bulunduğu organizasyona göre; satış, pazarlama ya da dış ticaret departmanı içinde yer alan önemli pozisyonlardan birini temsil eder. yurtdışı satış sorumlusu, yurtdışı satış müdürü, ihracat uzmanı, dış ticaret uzmanı olarak da adlandırılabilir. Yurtdışı satış uzmanı nedir sorusu kısaca, yurt içinde üretilen ürünlerin yurtdışına satışının gerçekleşmesini sağlayan kişidir, şeklinde cevaplanabilir. Yurtdışı satış, diğer bir deyişle ihracat, yurt içi satışla aynı temele dayanmasına rağmen, dış ticaret ve gümrük mevzuatları çerçevesinde ilerlemek zorundadır. Ayrıca farklı ülkelerle çalışmanın getirdiği ek sorumluluklar da bulunur. Yurtdışı satış uzmanı ne iş yapar sorusuna verilebilecek en doğru cevap; yasal zorunluluklar ve kısıtlamaları dikkate alarak, ürünün özellikleri ve hedef pazar koşullarına uygun satış stratejileri belirlemek ve uygulamak, yeni müşteriler edinmek, var olan müşteri ilişkilerini etkin şekilde yöneterek satışın gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yurtdışı Satış Uzmanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yurtdışı satış uzmanı görev tanımı ürünün doğru ülkelere, doğru stratejilerle satışının gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yurtdışı satış uzmanı satış odaklı çalışır. Satış sürecinin hepsi birbirinden önemli birden fazla aşaması vardır. Görevler hazırlık aşamasıyla başlar, satış gerçekleştikten sonra da devam eder. Sürekli değişen koşullar göz önüne alındığında bu çalışmalar tekrarlanması gereken bir döngü şeklindedir. Yurtdışı satış uzmanı görevleri ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Pazar araştırmaları ve analizleri yapmak.
 • Müşteri beklentilerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, analiz etmek ve çözümler üretmek.
 • Sektörel araştırmalar yapmak. Tüm yenilikleri takip etmek ve uygun olması durumunda hızlıca adapte olabilmek.
 • Rakip analizi yapmak.
 • Pazara uygun satış stratejileri geliştirmek.
 • Müşterilerden gelen geribildirimleri değerlendirmek, çözüm üretmek, teknik destek sağlamak.
 • Yurtdışı müşteri ziyaretleri yapmak, fuar organizasyonlarına katılmak.
 • Müşteriler ile kalıcı ve uzun soluklu ilişkiler geliştirmek.
 • Mevcut firmaların satışlarını artırmak. Yeni müşteriler elde etmek.
 • Müşteri ile ilgili departmanlar arası iletişimi sağlamak.
 • Üretimden itibaren müşteriye teslimine kadar tüm süreci takip etmek. Evrakların doğru şekilde hazırlanmasını sağlamak.
 • Lojistik ve gümrük operasyonlarını takip etmek.
 • Raporlar hazırlamak. Bu sayede ürün geliştirmeye destek sağlamak.
 • Personel, bütçe, zaman gibi tüm kaynakları en doğru ve etkili şekilde kullanmak.
 • İşlemlerin eksiksiz ve hatasız şekilde yapılması için çalışmak, gerektiğinde önlemler almak.
 • Bağlı olduğu işletmenin kar elde etmesini sağlamak da yurtdışı satış uzmanı sorumlulukları arasındadır.

Yurtdışı Satış Uzmanı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yurtdışı satış uzmanı, yoğun çalışma temposu gerektiren önemli bir iştir. Aynı anda birden fazla sürecin takibini ve kontrolünü gerektirir. Ürünlerin sorunsuz ve eksiksiz şekilde müşteriye ulaştırılması yurtdışı satış uzmanının en temel görevidir. Bu noktada aklınıza yurtdışı satış uzmanı nasıl olunur sorusu gelmiş olabilir. Firmalara göre farklılıklar göstermekle beraber, bazı kritik konularda karar vermek yurtdışı satış uzmanının yetkileri dahilindedir. Bu görevi yerine getirebilmenin en önemli şartlarından birisi kuşkusuz deneyimdir.

Yurtdışı satış uzmanı olmak için; araştırmayı sevmek, planlı ve dikkatli çalışmak, satış ve iletişim becerilerine sahip olmak gibi niteliklere ek olarak, ilgili bölümlerde eğitim almak, iyi düzeyde yabancı dil kullanabiliyor olmak gerekir. Hızlı karar verebilmek ve inisiyatif alabilmek bu pozisyon için büyük önem taşır.