keyboard_arrow_down

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü ile birlikte bölümün eğitimini alan öğrenciler kendilerini bilgisayar alanında geliştirebilirler.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünün amacı, çağdaş teknolojilere kolay adapte olabilecek, hem istatistik hem de bilgisayar alanında çalıştığı kuruma fayda sağlayabilecek ve bulunduğu sektöre fayda ve katkı verebilecek kişileri yetiştirip sektöre kazandırmaktır.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde istatistik ve bilgisayara karşı ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları istatistik ve bilgisayar üzerine birçok detaylı ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • Lineer Cebir,
  • Algoritma Tasarımı,
  • Optimizasyon,
  • Diferansiyel Denklemler,
  • Sayısal Çözümleme,
  • Mantıksal Tasarım,
  • İnternet Hukuku,
  • Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler,
  • İstatistiksel Hesaplama ve Veri Analizi,
  • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir. Diplomasını alan kişilere “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uzmanı” unvanı verilir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uzmanı kişiler bulundukları kurum içerisinde eğitimi aldıkları yazılım dillerini ve istatistik bilgilerini şirket içerisinde görevleri için kullanacaklardır. Yazılım alanında kendilerini geliştirmeleri takdirde bulundukları kurum içerisinde daha çok yazılım işi ile karşı karşıya geleceklerdir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunu bireyler kamu ve özel sektör içerisinde kendilerine iş imkanı bulabilirler. Yazılım şirketleri, bölümün mezunlarının çoğunlukla tercih ettiği bir yerdir.

Söz konusu iş imkanlarından devlet kurumlarında yer alan fırsatlardan yararlanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olacaktır.