Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Nedir?

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü diğer edebiyat bölümlerinde ayıran en önemli özelliği özel olarak sadece bir dilin edebi eğitimini almamalarıdır. Birçok dilin edebi eğitimini alarak bilgi sahibi olurlar.

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünün amacı, eğitim alan öğrencilere birçok dilin edebiyatı hakkında bilgi sağlayarak, donanımlı ve nitelikli eleman yetiştirerek sektöre kazandırmaktır, öğrencilerin bulunacakları sektörlere katkı ve fayda sağlaması için yetiştirilmektedir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca birçok dile ait edebi dersler ile karşı karşıya geleceklerdir. Öğrencilerin seçecekleri seçmeli derslere göre birçok farklı dilin eğitimini alma imkanları bulunmaktadır.

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • Türk Kültürü Tarihi,
  • Edebi Akımlar,
  • Batı Kültürü Tarihi,
  • Romanın Tarihsel Gelişimi,
  • Tiyatronun Tarihsel Gelişimi,
  • Eleştiri Kuram ve Yöntemleri,
  • Felsefe Tarihi,
  • İngilizce Edebi Çeviri,
  • Karşılaştırmalı Metin Analizi,
  • Genel Dilbilim

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları mesleki hayatları içerisinde birçok kuruma danışmanlık hizmeti verebilirler, kendi kitaplarını, dergilerini vb. yazabilirler. İstemeleri halinde üniversitelerde akademisyenlik görevini de yapabilirler. Eğitmen olabilmeleri için gerekli sınavları başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunu bireyler kamu veya özel sektör içerisinde kendilerine iş bulabilirler. Serbest olarak da çalışma olanakları bulunmaktadır.

Söz konusu iş imkanlarından devlet kurumlarında yer alan fırsatlardan yararlanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olacaktır.