keyboard_arrow_down

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Nedir?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, sanat tarihi kavramı ve tarihsel ve disiplinlerarası bağlamda yer alan kültürel miras çalışmalarını destekleyen, tarihi eserlerin konservasyonunu ve restorasyonunu ile zarar görmeden bir yerden bir başka konuma aktarılması konusunda çalışmalar yapan akademik bir disiplindir.

Kültür varlıklarının dokusuna zarar vermeden onarılması, kırılmış olan eserlerin yine aynı şekilde restore edilmesi kültürü yaşatmak adına oldukça önemlidir. Bunun dışında bir eserin bulunduğu yer elbette tarih içerisinde bu ortamın bir parçası olarak kabul edilebilir lakin bazı durumlarda (uluslararası çıkar çatışmaları örnek gösterilebilir) belirli prosedürler eşliğinde koruma amaçlı taşıması gerekebilir ki bu da bu çalışma alanının temelinde yatan amaçtır.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, üniversitede Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Eşit Ağırlık puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Söz konusu bölüm 2019-2020 yılı YÖK verilerine göre YKS puanına göre kabul eden yalnızca 1 üniversite bulunmaktadır.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede bu bölüm üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;

 • Koruma ve Onarım,
 • Teknik Resim,
 • Bezeme Teknikleri,
 • Temel Arkeoloji,
 • Sanat Tarihi,
 • Müzecilik ve Önleyici Koruma,
 • Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri,
 • Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma,
 • Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanlar,
 • Koruma Kimyası,
 • Taş Koruma ve Onarım,
 • Pişmiş Toprak, Cam Koruma ve Onarım,
 • Keşif ve Metraj,
 • Duvar Resmi,Mozaik Koruma ve Onarım,
 • Kültür Mirası Yönetimi,
 • Ahşap Koruma ve Onarım

Ve benzeri daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tarihi eserlerin ve kültür varlıklarının korunması, onarımı ve bir yerden bir yere güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınması aşamalarında görev alırlar.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olanların çalışabileceği yerler;

 • Müze,
 • Sergi,
 • Galeri,
 • Sanat Atölyeleri,
 • Arkeolojik Kazı Alanları,
 • Tarihi Yapılar için Restorasyon ve Konservasyon Şirketleri,
 • Belediyeler,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar,
 • Kültür Varlıklarını Koruma Derneği

Ve benzeri kurumlardır. Tüm bunların dışında akademik kariyerlerini sürdürmeyi de tercih edebilirler.

Söz konusu iş fırsatlarından devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda yer alabilmek için adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanı elde etmesi beklenir.