Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Nedir?

Ön lisans programı olan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü; arkeolojik taşınabilir kültür eserleri hakkında teknik bilgilere sahip, bozulmaları tanıyan ve bozulmalara karşı önlem alabilen, eser yenileme ve koruma aşamalarının tamamını uygulayabilen teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm hakkında araştırma yapan adaylar ilk olarak eser koruma nedir sorusuna cevap ararlar. Kültürel mirası oluşturan tarihi eserlerin özgün yapılarının korunması, iyileştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemleri kapsayan restorasyon ve konservasyon uygulamaları eser koruma olarak adlandırılır. Kültür, sanat ve tarih varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için bu uygulamaların profesyonel ve donanımlı kişilerce yapılması gerekir.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Bölümden ön lisans diploması ile mezun olanlar teknik eleman veya tekniker unvanı alırlar. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü taban puanları ise her yıl ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavı ile belirlenir. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım taban puanları sınava giren öğrenci sayısına bağlı olarak her yıl değişir. Ege Üniversitesi bu alanda eğitim veren üniversitelerden biridir.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Taşınabilir kültür varlıklarının geleceğe aktarılabilmesi için ilgili kurumlarda görev alacak teknik elemanların gereken tüm donanıma sahip olması gerekir. Bu amaçla hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilen bu bölümde ayrıca zorunlu staj bulunur. Üniversitelerin Meslek yüksekokulları bünyesindeki Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü dersleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Genel Arkeoloji,
 • Sanat Tarihi,
 • Anadolu Uygarlıkları,
 • Taş ve Seramik Malzeme Bilgisi, Bozulmaları, Koruma ve Onarımı,
 • Metal ve Cam Malzeme Bilgisi, Bozulmaları, Koruma ve Onarımı,
 • Organik Eser Bilgisi,
 • Eski Eserlerin Korunması ve Onarım İlkeleri,
 • Duvar Resim-Mozaik Koruma ve Onarımı,
 • Mesleki Kimya,
 • Müzecilik Sergileme ve Depolama,
 • Koruma ve Onarım Malzemeleri Bilgisi,
 • Çizim Tekniği,
 • Fotoğrafçılık,
 • Arkeolojik Alan Ölçme ve Değerlendirme.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümle ilgili merak edilen konulardan biri de mezunların hangi alanlarda çalışabildiğidir. Genel olarak Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ne iş yapar diye bakıldığında kültür varlıklarının onarımı ve korunmasında teknik ara eleman olarak görev aldıkları görülür. Müzelerde, arkeolojik kazılarda, restorasyon ve konservasyon işlemlerinde mimarlarla birlikte çalışırlar. Bu alanda çalışacak olan teknikerlerin sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Eserlerde meydana gelen bozulmaları tespit etmek, 
 • Eserlerin korunması veya onarımı için gereken malzemeleri temin etmek, 
 • İhtiyaç duyulan bölgelerde ve sit alanlarında koruma çalışmaları yapmak, 
 • Onarımı ya da korunması yapılacak olan varlıkların ve müzelerde sergilenen eserlerin kayıtlarını tutmak, 
 • Çalışmaların yapıldığı laboratuvar ortamını düzenlemek, 
 • Mimari ögeleri ölçeklendirip çizerek belgelendirmek, 

Son Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü mezunu adayların mesleki etik, iş güvenliği, ekip çalışması, teknik araç kullanımı gibi konularda da bilinçli olmaları gerekir.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Hem kamu kurumlarında hem de özel kuruluşlarda Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım iş imkânları mevcuttur. Bölüm mezunları genellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlantılı birimlerde istihdam edilirler. Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı müzeler ve restorasyon laboratuvarları, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı birimler, belediyelerin ilgili birimleri, arkeolojik kazılar, özel restorasyon projeleri, özel müzeler çalışma alanlarıdır. 2 yıllık bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına girerek bazı 4 yıllık programlara devam edebilirler. Mezunların; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Çini Onarımı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Geleneksel Türk El Sanatları gibi lisans programlarına dikey geçiş hakları bulunur. İlgili alanlardaki iş ilanlarına ulaşmak ve başvurmak için Kariyer.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 İnşaat
 • 2 Mimarlık
 • 3 Eğitim
 • 4 Yapı
 • 5 Eğlence - Kültür - Sanat

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Mimarlık
 • 2 Akademik
 • 3 Satış
 • 4 Eğitim
 • 5 Pazarlama