Türk Halkbilimi Bölümü

Türk Halkbilimi Bölümü Nedir?

Türk Halkbilimi, Türk tarihinde yüzyıllar boyunca yer edinmiş, halk müziği, halk oyunları, edebiyatı, el sanatları, inançları, gelenek ve görenekleri derinlemesine inceleyen akademik bir disiplindir.

Türk Halkbilimi bölümü Türkiye ve Türk cumhuriyetleri ile ilgili folklorik malzeme ve eserleri bilimsel yöntemlerle araştırır ve yorumlar. Toplanan bilgiler analitik olarak açıklanmaktadır. Bilimsel projelerimiz kültürel benzerlik ve farklılıkları analiz etmek için yaklaşmaktadır.

Türk Halkbilimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Türk Halkbilimi, üniversitelerde Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Sözel puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Türk Halkbilimi Bölümü, 2019-2020 yılı YÖK verilerine göre yalnızca 5 üniversitede faaliyet göstermektedir.

Türk Halkbilimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede bu bölüm üzerine bir eğitim almayı amaçlayan ve tercih listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler;

 • Halk Bilimi Tarihi,
 • Kültürel Antropoloji,
 • Osmanlı Türkçesi,
 • Türk Dili ve Kompozisyon,
 • Türk Halk Edebiyatı,
 • Türk Kültür Coğrafyası,
 • Halk Bilimi ve Sosyoloji,
 • Türk Kültür Tarihi,
 • Gelenek Görenek ve Halk İnançları,
 • Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri,
 • Kültür Ekonomisi ve Yönetimi,
 • Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı,
 • Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı,
 • Festivaller ve Şölenler,
 • Halk Bilimi Medya İlişkisi,
 • Halk Dansları

Ve daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim dönemleri boyunca sorumlu olurlar. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Türk Halkbilimi Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Türk Halkbilimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Türk folklorunu oluşturan kültür, müzik, halk oyunu ve edebiyat eserleri gibi konular üzerine çalışmalar gerçekleştirirler.

Türk Halkbilimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Türk Halkbilimi mezunları için;

 • Kent Müzeleri,
 • Uygulamalı Halk Bilimi Müzeleri,
 • Belediyelerde Kültür Birimleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Basın-Yayın Kuruluşları,
 • Medya Şirketleri,
 • Organizasyon Şirketleri,
 • Eğitim Kurumları

Gibi alanlarda birbirinden farklı pozisyonlarda iş imkanları söz konusudur.

Bu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında var olan iş fırsatlarından yararlanabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır.

Türk Halkbilimi Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Ankara Üniversitesi
Halkbilimi 3 50 330,47612 179,982
2
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türk Halkbilimi 3 60 314,80403 256,692
3
Erciyes Üniversitesi
Türk Halkbilimi 3 40 243,49887 885,837
4
Hacettepe Üniversitesi
Türk Halkbilimi 3 60 333,91056 165,858
5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Türk Halkbilimi 3 50 228,37638 1,056,731

Türk Halkbilimi Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Türk Halkbilimi Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Türk Halkbilimi Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Eğitim
 • 2 Eğitim Kurumları
 • 3 Gıda
 • 4 Mağazacılık (Tekstil)
 • 5 Okullar

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Eğitim
 • 2 Satış
 • 3 Hizmet
 • 4 Pazarlama
 • 5 Akademik