Yerel Yönetimler Bölümü

Yerel Yönetimler Bölümü Nedir?

Yerel yönetim, devlet içerisindeki en düşük yönetim kademesi olan kurumların kamu yönetimi şeklini konu alan akademik disiplindir. Yerel Yönetimler Bölümü nedir sorusu ise hem dünyada hem de ülkemizde yer alan yerel birimlerin yönetilmesi için donanımlı iş gücü yetiştiren programdır şeklinde cevaplanır. Yerel hizmetlerin halka ulaştırılması, devlet düzenini sağlamak, halkla resmi makamlar arasında bağlantı kurulmasını sağlamak amacıyla üniversitelerde Yerel Yönetimler Bölümüne yer verilir. Bu bölümde belediyeler, il özel idareleri, bakanlıklara bağlı yerel yapılanmalarda devlet düzenini sağlamak amacıyla uzman kişiler yetiştirilir. Aynı zamanda il ve ilçe yönetiminde etkili ve çözüm odaklı bir çalışma sergilenmesi için toplumsal, siyasal ve yerel ekonomi anlamında tüm sorunlara çözüm bulmak amacıyla öğrenciler eğitilir. Kamu yönetimi ile benzerlik gösteren bu bölüm, yerel ve kentsel işleyişlere odaklanır. Yerel siyasetin benimsendiği bu bilimde yenilikçi ve farkındalık yaratan çözüm yolları üretilir. Yerel yönetimleri tercih edecek olan adaylarda siyaseti takip eden, yerel yönetimlere ilgi duyan, araştırmacı, sorumluluk sahibi, disiplinli, liderlik özelliği olan, insan odaklı, sorunlara çözüm üretebilen ve iletişime açık olma özellikleri beklenir. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler “Yerel Yönetimler Ön Lisans Diploması” ya da Yerel Yönetimler Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Yerel Yönetimler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Yerel Yönetimler bölümü iki farklı eğitim seçeneğine sahiptir. Bunlardan biri 2 yıllık Yerel Yönetimler programı, diğeri ise 4 yıllık eğitim süresi olan Yerel Yönetimler lisans programıdır. Bu bölümü ön lisans veya lisans olarak okumak isteyen adayların üniversite sınavına girip Yerel Yönetimler taban puanlarına uygun bir puan alması gerekir. Her üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü puanları ve aday sıralamaları farklılık gösterir. Bu sebeple öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda elde ettikleri puan ve aday sıralamasını göz önünde bulundurularak tercih yapmaları gerekir. Bu bölüm Açıköğretim Fakültesinde de yer alır. Yerel Yönetimler ön lisans programından açıköğretim veya örgün öğretimle başarıyla mezun olan kişiler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek öğrenimini lisansa tamamlayabilir. Sınav sonrası elde ettikleri puana göre Kamu Yönetimi, Yerel Yönet imler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Halkla İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans bölümlerine geçiş yapma hakkına sahiptir.

Yerel Yönetimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Yerel yönetim birimleri, yapısı ve sunduğu hizmet açısından halka en yakın olan yönetim organizasyonudur. Küreselleşme süreci içerisinde kamusal hizmetin önemli bir kısmı, yerel yönetimlere aktarılmıştır. Bu da yerel yönetim alanında eğitimli ve uzman iş gücünü artırmaktadır. Yerel Yönetimler Bölümünü tercih edecek olan öğrencilerin sorumlu olacağı dersler şunlardır:

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Kentsel ve Çevresel Koruma
 • Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı
 • Yerel Yönetimler
 • Restorasyon ve Koruma İlkeleri
 • Halkla İlişkiler
 • Anayasa Hukuku
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Mahalli İdareler Maliyesi
 • Vergi Sistemi
 • Kamu Maliyesi
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Belediye
 • İktisat
 • Türk Siyasal Tarihi
 • Şehircilik
 • İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı

Lisans eğitim programında 240 AKTS ve ön lisans programında 120 AKTS doldurulduğu takdirde öğrenciler bu bölümlerden mezun olarak diplomalarını alır.

Yerel Yönetimler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Yerel Yönetimler Bölümü, mahalli idarelerde meslek elemanı, özel idareler ve belediyelerin çeşitli birimlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı veya üst düzey yönetici olarak çalışacak kişilerin eğitilip yetiştirilmesini amaçlar. Yerel Yönetimler bölümü ne iş yapar sorusu, halkın refahını sağlamak üzere ekonomik, siyasi ve idari iyileştirme sağlar şeklinde yanıtlanır. Bu bölümden mezun olan kişiler belediyelerde, kaymakamlık ve valiliklerde meslek sahibi olabilir. Bu yönetim merkezlerine bağlı birimlerde görev yapan mezunlar evrak işlemleri, dosyalama ve arşivleme, resmi yazışmaları yapma ve yönetici tarafından kendisine verilen direktifleri yerine getirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda üst düzey yöneticilerin mali, teknik ve yöresel alanda aldığı kararların uygulanması konusunda da rol alırlar. Yerel siyaset odaklı çalışan bu kişiler, dünyada olan biten tüm olayları takip ederek kendi alanında farkındalık ve yenilik yaratan çözümler üretir. Özellikle yoğun göç alan ve nüfus artışının yaşandığı bölgelerde halka hizmet amacıyla bölüm mezunları farklı statülerde de görev alabilir.

Yerel Yönetimler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Yerel Yönetimler Bölümü iş imkanları, aldıkları eğitim doğrultusunda mahalli idarelerde ve farklı kamu birimlerinde yaygın olarak bulunur. Bölüm mezunlarına, özellikle kamu kurumlarında ihtiyaç duyulur. Kaliteli ve etkili bir yönetim yapısı kurmak, bu yapıda düzeni sağlamak amacıyla bu alanda çalışacak uzman kişiler aranır. Nüfus artışının da olması neticesinde bu bölüm mezunlarının iş olanağı da artış gösterir. Belediye ve bağlı olan kuruluşlarda halkla ilişkiler, personel idaresi gibi birimlerde çalışma imkanına sahip olurlar. Kamu kurumlarında kadrolu olarak çalışmak isteyen kişiler, KPSS'den yeterli puanı almalıdır. Kamuda ihtiyaç duyulan kadrolar arasında tüm mahalli idareler, valilikler, kaymakamlıklarda görev yapılabileceği gibi memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarında da meslek sahibi olunabilir. 2 senelik Yerel Yönetimler bölümünden mezun olan kişiler, öğrenim durumunu lisansa tamamlaması halinde kaymakam, vali gibi üst düzey pozisyonlarda da yer alabilir. Bu alanda eğitim görerek kariyerlerini sürdürmek isteyen adaylar, Kariyer.net üzerinde yer alan ilanları inceleyerek, en uygun ilanlara başvuruda bulunabilirler.

Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Marmara Üniversitesi
Yerel Yönetimler (4 Yıllık) EA 60 305,00169 377.943
2
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler TYT 60 300,57343 794,555
3
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler TYT 70 279,19325 1,052,954
4
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 65 264,54698 1,266,317
5
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400 263,75620 1,278,781

Yerel Yönetimler Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Yerel Yönetimler Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Bölümü Bulunan İlk 5 Üniversite

Yerel Yönetimler Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Kamu / Devlet
 • 2 Gıda
 • 3 İnşaat
 • 4 Turizm
 • 5 Eğitim

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Satış
 • 2 Hizmet
 • 3 Personel
 • 4 Muhasebe
 • 5 Eğitim