Ziraat Mühendisliği Bölümü

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?

Ziraat Mühendisliği, tarımsal üretim ve işleme mühendisliğidir. Ziraat mühendisliği, mekanik, inşaat, elektrik, Gıda bilimi ve kimya mühendisliği prensiplerinin disiplinlerini tarım prensipleri bilgisi ile teknolojik prensiplere göre birleştirir. Bu disiplinin temel amacı, tarımsal uygulamaların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmaktır.

Ziraat Mühendisliği, tarım ekipmanlarının ve makinelerinin tasarımı, yapımı ve iyileştirilmesi ile ilgili mühendislik alanıdır.Barajlar, su depoları, depolar ve diğer yapılar gibi tarımsal altyapı tasarlar ve inşa ederler. Ayrıca büyük çiftliklerde kirlilik kontrolü için mühendislik çözümlerine de yardımcı olabilirler. Bazı ziraat mühendisleri yosun ve tarımsal atık gibi gıda dışı kaynaklardan yeni biyoyakıt formları geliştirmektedir. Bu tür yakıtlar, gıda arzını tehlikeye atmadan, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde benzinin yerini alabilir.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Ziraat Mühendisliği, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm her mühendislik bölümünde olduğu gibi yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Söz konusu Ziraat Mühendisliği Bölümü, 2019-2020 yılı YÖK verilerine göre yalnızca 2 üniversitede faaliyet göstermektedir.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ziraat mühendisliği eğitimi almak isteyen ve tercih listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler;

 • Botanik,
 • Zooloji,
 • Meteoroloji,
 • Temel Bilgi Teknolojileri,
 • Toprak Bilgisi,
 • Teknik Resim,
 • Genel Ekonomi,
 • Ekoloji,
 • Tarım Tarihi ve Deontoloji,
 • Bitki Fizyolojisi,
 • Mühendislik Matematiği,
 • Malzeme Bilgisi,
 • Genel Mikrobiyoloji,
 • Genetik,
 • Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik,
 • Kültürteknik,
 • Hayvan Yetiştirme Teknikleri,
 • Tarımsal Mekanizasyon,
 • Gıda Bilim ve Teknolojisi,
 • Genel Bahçe Bitkileri Zararlıları

Ve daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Ziraat Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Bu bölümü başarı ile tamamlayan aday öğrenciler “Ziraat Mühendisi” unvanı kazanır.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Ziraat mühendisleri teknolojiyi tarımla bütünleştirir. Örneğin, daha verimli çalışabilecek veya yeni görevleri yerine getirebilecek yeni ve geliştirilmiş tarım ekipmanları tasarlarlar.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Ziraat mühendisleri tarıma dair hizmet veren her kurumda çalışabilirler. Örneğin;

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
 • Şeker Fabrikaları,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri,
 • Tarım Borsaları,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları,
 • Ziraat Bankası,
 • Zirai Tarım Aletleri Üreten Firmalar,
 • Tarım İlaçları Üreten Firmalar

Ve benzeri daha birçok yerde çalışabilirler.

Söz konusu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanı elde etmesi beklenir.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Ziraat Mühendisliği Programları (4 Yıllık) SAY 45 275,49843 382.655

Ziraat Mühendisliği Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Ziraat Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Bölümü Bulunan İlk 5 Üniversite

Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Tarım / Ziraat
 • 2 Gıda
 • 3 İlaç Sanayi
 • 4 Bankacılık
 • 5 İnşaat

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Satış
 • 2 Mühendislik
 • 3 Pazarlama
 • 4 Üretim / İmalat
 • 5 Yönetim