Aksa Akrilik, Türkiye’de ilk kez kurumsal bir şirket tarafından hayata geçirilen “haftada 4 gün mesai” uygulamasını deneyimleyeceğini duyurmuştu. 3 aylık deneme süreci sonrasında ilk veriler alındı ve uygulama kalıcı hale getirildi.

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş; Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 1 Ocak-31 Mart arasında deneme sürecini uyguladıkları “haftada 4 gün çalışma” sistemini 1450 Aksa çalışanından mesai ücreti almayan 225 çalışanı için kalıcı hale getirdiklerini açıkladı.

Uygulama, iş yaşam dengesini olumlu etkilerken, şirkete olan bağlılığı arttırdı

3 ay boyunca yaklaşık 225 çalışanın katılımıyla yürütülen pilot uygulamanın sonuçlarını paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş; “Uygulamayla birlikte, performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek, çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçmiştik. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın geri bildirim anketi sonuçlarının bulguları arasında, çalışanların haftada 4 gün çalıştığında iş terminlerinde ve toplantı vb. katılımlarında bir aksama yaşanmadığı, sürecin çalışma verimliliğini yükselttiği, iş yaşam dengesini olumlu etkilediği, şirkete olan bağlılığı ve motivasyonu arttırdığı gibi çıktılar yer aldı” dedi. Yapılan pilot uygulamanın organizasyonel yedeklemeye de katkı sağladığını belirten Taş, çalışılmayan gün içerisinde gelişebilecek durumlar için çalışanların diğer ekip arkadaşlarıyla iş takibi konusunda daha fazla etkileşimde olduğunu, bunun da ekip içi iş birliğini artırdığını kaydetti.

Çalışanların %93’üne göre uygulama motivasyonu arttırdıUygulama kapsamındaki 193 çalışanın katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların;

  • %93’ü uygulamanın motivasyonunu arttırdığını ve uygulamanın devam etmesinin de motivasyon açısından olumlu olacağını,
  • %97’si uygulamaya dahil olduğunda işlerini termininde teslim edebildiğini ve bölüm içi işlerin de aksamadığını,
  • %94’ü uygulamanın iş yaşam dengesini olumlu etkilediğini,
  • %85’i uygulamanın çalışma verimliliğini arttırdığını,
  • %89’u uygulamaya dahil olduklarında eğitim, toplantı gibi organizasyonlara katılımlarında bir aksama yaşamadığını,
  • %86’sı uygulamanın şirkete bağlılığı arttırdığını,
  • %79’u ekibindeki çalışanların yedeklenmesini olumlu etkilediğini belirtti.

Aksa Akrilik’e yapılan nitelikli iş başvurularında %100 artış gözlendi

Haftada 4 gün mesai uygulamasının başlamasının ardından, Aksa Akrilik’e yapılan nitelikli iş başvuruları %100 artış gösterdi. Aksa Akrilik’in iyi yetenekleri çekme potansiyeli ciddi ölçüde artarken, özellikle genç yeteneklerin şirkete olan iş başvurularında da kayda değer artış gözlendi. Diğer taraftan, Aksa Akrilik sosyal medya hesaplarından paylaşılan içeriklerin görüntülenmelerinde ve Aksa Akrilik ile ilgili paylaşımlarda ilgili dönemde geçmiş döneme göre büyük artış kaydedildi.

Dünyada 4 gün mesai sistemi kalıcı hale geliyor

Tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai anlayışından uzaklaşmak isteyen şirketlerin sayısı artıyor. Son olarak Belçika, İzlanda, İsveç ve Almanya’da kısmen uygulanmaya başlanan 4 gün mesai İngiltere’de denenmeye başlanmıştı. İngiltere’de pilot uygulamaya katılan 61 şirketten 56’sı 4 gün mesaiyi kalıcı hale getirmişti.