Çalışanlar için olumlu bir iş yeri deneyimi sunmak, organizasyonlara rakiplerinden daha iyi performans gösterme imkanı tanıyor. Great Place to Work® Enstitüsü, 1992’den beri dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index™ anketinden elde ettiği derin analizler sonucunda, organizasyonların performanslarının pozitif çalışan deneyimiyle çok daha yukarılara taşınabileceğini tespit etti.

Son dönemde en önemli sermayenin “İnsan” olduğuna dair ifadeler çokça duyulur oldu ve organizasyonların sürdürülebilir geleceğine, performans artışına ve finansal başarısına en büyük katkı sağlayanın “İnsan” olduğunu tüm dünya kabul etmiş durumda. Öyle ki 2023 İK trendlerinin odağında da insan var! Çalışan tarafından bakıldığındaysa günümüzde kendilerine önem verilmesini, yaptıkları işlerin görülmesini, fikirlerine değer verilmesini, karar süreçlerinde ve yeni fikirlerin üretilmesinde söz sahibi olmak istedikleri görülüyor. Bu beklentileri karşılamanın yoluysa yüksek seviyede saygı, adalet ve refah ortamının sağlanmasından geçiyor. Geleceğin çalışma dünyası yeniden şekillenmeye devam ederken çalışanlara öncelik vermek, yeni zorluklarla yüzleşmeye ve gelişime katkı sağlıyor.

“Çalışanlara yatırım yapmak artık bir zorunluluk!”

“İnsan yönetimi” denildiği zaman çoğu organizasyonun hâlâ personel kavramını kullandığına dikkat çeken Great Place to Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak;

“Kaynak planlamasıyla insan planlaması farklı şeylerdir. Finansal başarı, geleceğin organizasyonu olma ve uluslararası düzeyde çalışılmak isteniyorsa, çalışanların yüksek potansiyeldeki yetkinliklerine yatırım yapmaları artık bir zorunluluk. Yatırımdan kasıt, çalışanlara saatlerce eğitim ve akademik süreçler sunmak değil aksine, özellikle yöneticilerin, geleceğin liderleri olarak çalışanlara nasıl dokunabileceklerine dair çalışmalar yapılması önem arz ediyor. Örneğin; iletişim, geri bildirim, takdir ve destek veren yönetici olmak gibi unsurlara eğilmek gerek. İnsan odaklı yaklaşımla “güven” kültürünün hakim olduğu organizasyonların, diğerlerine göre finansal KPI’larda 3-5 kat daha fazla başarı elde ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde bu organizasyonlarda inovasyon başarı oranı da çok yüksek rakamlara ulaşıyor ki bu da organizasyonun dönüşüm süreçlerini hızlandırarak sürdürülebilir bir geleceği garanti altına alıyor” dedi.