Elinizdeki yetenek kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde değerlendirebilmek ve yeni yetenekleri bünyenize dahil edebilmek için çağdaş bir performans sistemine sahip olmanız gerekiyor. Bu sistemi kurgulayabilmeniz için size 6 önerimiz var!

Günümüz koşullarında rekabet edebilmek ve şirketlerin süreçlerini verimli yönetebilmek için çalışan motivasyonunun arttırılması, gelişimin sağlanması, kariyer planlamasının yapılması ve doğru bir yetenek yönetim mekanizmasının kurulabilmesi gerekiyor. Bunun içinse çağdaş ve dinamik bir performans yönetim sistemine ihtiyacımız var. Bu süreçleri etkin ve güçlü yöneten şirketler, çalışanların kuruma olan bağlılığını ve ortak bir hedef etrafında buluşmasını sağlar.

Özellikle geleneksel yöntemlerle yürütülen bir performans sisteminden farklı olarak çağdaş, dinamik bir performans yönetim sistemi kurgulamak bu süreçte son derece önem kazanacaktır.

Peki, çağdaş bir performans sistemi kurgularken nelere dikkat etmeliyiz?

Hedef – Yetkinlik eğrisi

Kurguladığımız performans sisteminde dikkat etmemiz gereken en önemli kriterlerden biri sistemin sadece hedef veya sadece yetkinlik odaklı olmaması gerektiği. Sadece performans için değil kurguladığımız tüm sistemlerde “denge kuralı” her zaman vazgeçilmezdir. Sistem her ikisine de eşit ölçüde yer vermelidir. Bu sayede şirket – çalışan motivasyonu sürdürülebilirliğini koruyacaktır.

Zamansal boyutlar

Performans sistemi doğru verilerden beslenebilmeli. Geçmişi, anı ve geleceği içinde barındırmalı. Geçmişte planlanan, hayata geçirilen ve sonuç alınan alınamayan her veri, sistemi şekillendirirken girdi olarak işlenmeli. İçinde bulunulan zamanın tüm girdi ve çıktılarını yine sisteme doğru bir şekilde kodlayabilmeliyiz. Son olarak gelecek ile ilgili vizyonumuz, misyonumuz doğrultusunda, pazar ve rekabet koşullarını da göz önünde bulundurarak gerçekçi ve beklentilerle örtüşen tüm öngörüleri de sisteme dahil etmeliyiz. Bu sayede geçmişten ders alabilen, anı yaşatan ve geleceğe de uyumlu olan dinamik bir yapı kurgulanmış olacaktır.

İletişim çemberi

Çağdaş performans sistemini geleneksel performans yönetim sisteminden ayıran en güçlü adımlardan biri, iletişim çemberini doğru kurgulayabilmektir. Performans yönetim sistemi bir amaçtan ziyade bir araç olmalıdır ve süreklilik arz etmelidir. Bu noktada öncesi, sırası ve sonrasında devamlılığı olan bir iletişim çemberi kurularak her kademede güven sağlayan ve şeffaflığı ele alan bir sistem kurgulamak sürecin çok daha profesyonel ve insancıl olmasını sağlayacaktır.

Kariyer pusulası

Hem şirketin hem çalışanın gideceği yolu, yolda karşılaşacağı zorlukları ve çözüm adımlarını önceden belirlemek ve bilgilendirmeleri bu bilgiler ışığında yapmak bu süreçte çok kıymetlidir. Unutulmamalıdır ki gideceğimiz yeri bilmiyorsak, gittiğimizde fark etmemiz de mümkün değildir. Önemli olan bizleri perçinleyecek yeni yollarımızın ve duraklarımızın olması gerekliliğidir. Bu noktada bizler insan kaynakları profesyonelleri olarak hem şirketimiz hem de çalışma arkadaşlarımız için pusula görevi görmeli ve yolları şeffafça sunabilmeliyiz.

Yaratıcılık faktörü

Kurguladığımız sistem yaratıcılığı da köreltmemeli. Sistem gitmek istediğimiz yolu, koşulları ve şartları barındırmalı. “Nasıl?” sorusunun cevabı ağırlıklı olarak çalışanlar üzerinden cevaplanmalıdır. Aksi takdirde kişilerin bireysel yetkinlikleri, beceri ve tecrübeleri önemsizleşir. Sistem adeta boşluk doldurmalı bir bulmaca gibi olmalı ve kişilerin yaratıcılığı, yetkinlik düzeyleri ve tecrübeleri sistemi geliştirmelidir.

Domino etkisi

“Tek elle alkış tutulmaz” denir. Sistem hem bireysel hem de takım olarak bir başarı ortaya koyabilmelidir. Tek taraflı başarının başarı sayılmadığı bir sistem kurulmadığı sürece içeride iletişim ağı, motivasyon artışı, kariyer haritaları ve daha fazlası kifayetsiz kalacaktır. Hedef birlikte örgütlenerek üstesinden gelebilmek olmalıdır. Bireysel başarı, takım başarısı ve şirket başarısı birbirini takip eden domino taşları gibidir. Başarı için birbirlerinden destek almak zorundadırlar.

Unutmamalıyız ki şirketlerde kurgulanan performans yönetim sistemleri doğru kurgulandığında motivasyon arttırıcı ve gelişim odaklı bir yapıyken, yanlış veya eksik kurgulandığında kısa vadede en büyük demotivasyon kaynağıdır. Bu nedenle sistemi kurgularken temellerini sağlam atmak ve yukarıdaki 6 önemli unsuru göz önünde bulundurmalıyız.

Konuk Yazar: Gizem Topsakal Acet / İnsan Kaynakları Yöneticisi