Citrix tarafından gerçekleştirilen bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma verilerine bakıldığında uzaktan çalışma kalıcı hale getirilmezse, işletmeler en yetenekli çalışanları ellerinden kaçırabilir.

Citrix tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, uzaktan çalışmanın kalıcı olmasını destekleyen sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların %82’si, uzaktan çalışmanın pandemi sonrasında daha yaygın olacağını ve uzaktan/esnek çalışma seçeneklerinin yetenekli çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için anahtar rol oynayacağını düşünüyor.

Katılımcıların %55’i, işletmelerin esnek çalışma seçenekleri sunmamaları durumunda yetenekli çalışanları ellerinden kaçıracaklarını ve %45’i ise iş değiştirecek olsaydı yalnızca esnek ve uzaktan çalışma seçenekleri sunan bir pozisyonu kabul edeceğini söylüyor. Tüm katılımcıların yarısından fazlası (%53), bir adım daha ileri giderek uzaktan çalışma politikalarının devlet tarafından düzenlenmesini istiyor.

Uzaktan çalışmanın hem iş hem de özel yaşamı iyileştirdiğini düşünenlerin oranı oldukça fazla!

Katılımcıların yalnızca %21’i pandeminin çalışma yaşamları ve kariyerleri üzerinde olumsuz etki ettiğini söylerken; %28’i zaman yönetimi, esneklik ve genel performans bakımından olumlu etkisi olduğunu ifade ediyor. Buna ek olarak; işe gidip gelmek zorunda olmamasının ailesi ile daha fazla zaman geçirmesini (%17), bir hobi edinmesini (%12) veya daha fazla uyumasını (%15) sağladığını söyleyerek, bu çalışma modelinin özel yaşamını olumlu etkilediğine inanıyor.

Buna bağlı olarak, katılımcıların yarısı (%52) pandemi sonrası için hem ofisten hem de uzaktan çalışabileceği bir hibrit modeli tercih ederken, yalnızca %14’lük bir kesim yeniden ofise gitmek istiyor.

Şirket kültürünün yeni düzene uyumlu hale gelmesi gerekiyor

Uzaktan çalışma sonucunda pek çok kişinin pratikte tecrübe ettiği avantajlara karşın, katılımcıların %36’sı psikolojisinin son 12 ayda bozulduğunu ifade ediyor. Araştırma ayrıca, katılımcıların %89’unun zihinsel ve/veya fiziksel esenliği destekleyen bir şirket kültürünü aynı ölçüde önemli bulduğunu gösteriyor. Bu da işletmelerin şirket kültürünü, çalışanların uzun vadede üretken biçimde çalışmaya devam etmesini sağlayacak şekilde yeniden tanımlaması gerektiğine işaret ediyor.

Citrix, Gelişmekte Olan Pazarlar Bölge Başkan Yardımcısı Amir Sohrabi, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Pandeminin neden olduğu tüm zorluklara rağmen, ofis çalışanları uzaktan çalışmaya bağlı olarak hem özel yaşamlarında hem de kariyerlerinde iyileşme olduğunu bildiriyor. İnsanlar bu zor koşullarda bile bir umut ışığı görebiliyorsa, pandemi sonrasında çalışma biçimini geliştirmek gerekiyor. Şirketlerine bağlılıklarını daha uzun süre devam ettiren, daha mutlu bir çalışan nesli görmek için işverenlerin bu konuyu özel olarak değerlendirmesi gerekiyor. 2020 yılında işletmeler büyümeye değil ayakta kalmaya odaklandı. 2021 yılında işin operasyon tarafına bakmayı bırakmaları ve pandemi sonrası dünyada, hibrit işgücü ile kuruluşlarının temel değerlerini belirlemeye zaman ve kaynak ayırmaları gerekiyor. Kültür, yetenekli çalışanların cezbedilmesi ve elde tutulması bakımından önemli bir fark yaratıyor ve işletmelerin geleceğe hazır olmak için buna öncelik vermesi gerekiyor.”

Kaynak: Citrix