Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkedeki 26 sektörden 3 bin CEO’nun katılımıyla yapılan araştırmaya göre “Herhangi bir yerden çalışanları yönetmek” gelecek dönemin en önemli konu başlıklarından biri olacak. Yeteneğe, teknolojiye ve ortaklıklara odaklı olmak, COVID-19 salgını sonrasında başarının anahtarı olacak.

IBM (İş Değerleri Enstitüsü) tarafından yapılan “Find your essential” (Temellerinizi bulun) adlı araştırmaya göre birçok CEO için “Herhangi bir yerden çalışanları yönetmek” gelecek dönemin en önemli konu başlıklarından biri olacak.

Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkedeki 26 sektörden 3 bin CEO’ya uygulanan anket, Oxford Economics ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Çalışma IBM’in yaklaşık 20 yıldır her yıl gerçekleştirilen CEO anketlerinin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Ankete katılan iyi performans gösteren şirketlerin CEO’larının %77’si, kısa vadede kârlılığı etkileyecek olsa bile çalışanların refahına öncelik vermeyi planladığını bildirdi. Düşük performans gösteren şirketlerde ise bu oran %39 olarak gerçekleşti. Bu sonuç, ankete katılan en başarılı kuruluşların liderlerinin çalışanlarına güçlü bir biçimde odaklandığını ortaya koyuyor.

Alt kuruluşu IBV tarafından hazırlanan çalışma sonucunda IBM;

  • Liderler ve çalışanlar arası iş birliği için dijital ve bulut destekli araçlar sağlanması,
  • Tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi,
  • Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa odaklanılarak şirket kültürünün sürdürülmesi vb. unsurlara dikkat edilmesini öneriyor.

Bu unsurların dahil olduğu bir hibrit çalışma ortamının sunduğu uzun vade zorluklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Ölçeklenebilir ve esnek teknoloji temelleri

IBV araştırmasına göre CEO’ların çoğu teknolojik faktörleri, 2020 yılında yaşanan büyük çaptaki olumsuzlukların ardından gelecek birkaç yıl için işlerini etkileyecek en önemli dış etkenler arasında görüyor. Ankete katılan CEO’ların tamamı şirketlerine avantaj sağlayabilecek en önemli teknolojilerin Bulut, Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) olduğuna inanıyor.

Ortaklıkların önemi artıyor

IBV araştırmasına göre iyi performans gösteren şirket CEO’ları, ortaklıklara daha fazla odaklanıyor. Bu CEO’ların %63’ü, ortaklıkların iş performansını olumlu etkilediğini düşünüyor. Öte yandan aynı fikirde olan düşük performanslıların oranı ise yaklaşık olarak yüksek performanslıların yarısı.

Araştırmanın sonuçlarına göre IBM’in tezi, iyi performans gösteren şirket CEO’larının en iyi yaptıkları işe daha fazla odaklandıkları ve daha geniş kapsamlı fikirlere erişmek için iş ortaklarına ve ekosistemlere güvendikleri yönünde. Buna ek olarak birçok liderin, iklim değişimi gibi küresel sorunların aşılmasına yönelik ilgisinin arttığı ve kalıcı değişimin desteklenmesinde ekosistemin önemli bir rol oynayabileceği gözlemlendi.

Kaynak: Weber Shandwick Türkiye / IBM