DHL Supply Chain Türkiye, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen Türkiye’nin “Kadınlar için En iyi İşveren” listesinde birinci sırada yer aldı.

DHL Group bünyesinde yer alan dünyanın önde gelen tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri sağlayıcısı DHL Supply Chain Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü’nün “Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi” konusunda yaptığı değerlendirmede, Çalışan sayısı 1000’i geçen şirketler kategorisinde birinci sırada yer alarak “Kadınlar için En İyi İşveren” seçildi. Konfor alanından çıkarak, kalıplarını yıkan kadınlara öncelik veren şirket, en üst düzeyden başlayan kadın çalışanların potansiyellerine önem veren eşitlikçi bir yaklaşım benimsiyor. Geçtiğimiz aylarda Great Place to Work sertifikasını da alan DHL Supply Chain Türkiye, tüm çalışanları için en iyi çalışma ortamı sunuyor olmasının bir kez daha altını çizdi.

Değerlendirme kapsamında kadın çalışanlar için cinsiyet eşitliği, kadınların şirket içinde teşvik edilerek yükselmeleri, eşit ücret, eğitim ve süreklilik konularında vermiş olduğu kategorilerden tam not alan DHL Supply Chain Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetlerini DEIB (Diversity, Equity, Inclusion, Belonging) stratejisi altında yürütmeye, bunu da işe alım, eğitim, gelişim ve yetenek yönetimi süreçlerindeki uygulamalar ile desteklemeye devam ediyor.

“Eşitlik ve Kapsayıcılık ilkeleriyle hareket ediyoruz’’

Lojistik alanında kadın yönetici ve aynı zamanda çalışanlarına ilham kaynağı olan DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Buket Cox, “Great Place to Work Enstitüsü tarafından seçilen ‘Kadınlar için En İyi İşveren’ listesinde ilk sırada yer almak hem benim hem de kadın çalışanlarımız için onur kaynağı. Çünkü organizasyon olarak ulaştığımız noktada aslında lojistik sektörü gibi fiziki güç gerektiren departmanların yanı sıra her kademede kadınların her işi başarıyla tamamladığını görmek mutluluk verici. Şirket olarak, kadınların detaylara verdiği önemi, çok yönlü planlama yetenekleri ile birleştirdiğimizde ortaya çıkan işlerden ilham alıyor, hizmetlerimizin geliştirilmesine de bu yönde değer katıyoruz. Bu başarılardan ilham alarak, DHL Supply Chain Türkiye olarak eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsediğimiz çalışma ortamımız ve çalışanlarımıza verdiğimiz değerle lojistik sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

“Hedefimizin üzerinde kadın iş gücüne sahibiz”

Her yıl DHL global tarafından verilen kadın istihdam oranı hedefleri olduğunu belirten Cox şunları söylüyor; “2023 hedefimiz olan yüzde 31 oranının üzerinde kadın iş gücüne sahibiz. Lojistik sektöründe kadın istihdamını arttırmak adına işe alım süreçlerindeki uygulamalarımızdan biri de Katma Değerli Hizmetler birimimizde ağırlıklı olarak kadın çalışanları tercih etmek. Kadın şoför, RT ve Picker Operatörü istihdam ederek de bu alanı destekliyoruz. Yeni mezun gelişim programımız olan MT sürecimizde de global tarafından belirlenen hedeflere sahibiz ve şu an MT gelişim yolculuğunda olan yeni mezunlarımızın yaklaşık yüzde 70’ini kadın yeni mezunlarımız oluşturuyor. Aynı zamanda çeşitlilik ve kapsayıcılık noktasında şirket içerisinde farkındalığın cinsiyet eşitliği için de anahtar olduğuna inanıyor, işe alım süreçlerimizde bilinçsiz ön yargıları ortadan kaldırmak adına işe alım görüşmelerine katılan tüm seviye yöneticilerimize İşe Alımda Bilinçsiz Ön Yargılar eğitiminin tamamlanmasını zorunlu tutuyoruz.”