Türkiye’nin ilk online pazar yeri GittiGidiyor, iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen uygulamalarıyla öncü çalışmalara imza atıyor. Kadınların iş ve sosyal yaşamlarında güçlenmelerine katkı sağlamayı en temel önceliklerinden biri olarak gören şirket, hem kurum içinde hem de kurum dışında farkındalık yaratacak projeler hayata geçiriyor.

GittiGidiyor, kadınların iş ve sosyal yaşamlarında güçlenmelerine katkı sağlamayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini arttırmayı hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çok sayıda projeye destek veren şirket, Aile İçi Şiddet Politikası ve Ebeveyn Manifestosu gibi uygulamalarıyla iş hayatında fark yaratıyor.

Hem iş hayatında hem sosyal yaşamda güçlü kadınlar

GittiGidiyor olarak cinsiyet eşitliği konusunda atılan her adımı çok önemsediklerini belirten GittiGidiyor CPCO’su (Chief People & Culture Officer) Murat Yüksel, “GittiGidiyor’da toplam çalışan sayımızın yüzde 35’ini kadın çalışanlar oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl, kadın istihdamını yüzde 26 oranında arttıran bir kurum olarak aynı özveriyle çalışmaya devam ediyor, eşit temsil düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. Yönetim kadrosu dahil tüm seviyelerde kadın/erkek istihdam oranımızı takip ediyoruz. Teknolojide Kadın Derneği’nin (Woman in Tech) kurucu üyeleri arasında da yer alan bir kurum olarak, çeşitli STK’larla iş birliği yapıyoruz ve bu alanda toplumsal faydayı gözeten, alanında örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kadınların özellikle hamile kaldıklarında veya doğum iznine çıktıklarında, kariyerlerine dair kaygı yaşadıklarını ifade eden Yüksel, sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye’de her iki kadından biri hamilelik döneminde istifa ediyor. Oysa ki kadınların hem iş hem de sosyal yaşamlarında güçlendirilmesi, sosyal gelişime paralel olarak ekonomik büyümeyi de getiriyor. GittiGidiyor olarak annelik sürecinde kadınların iş yaşamından uzaklaşmalarını önlemek amacıyla “GittiGidiyor Ebeveyn Manifestosu”nu hayata geçirdik. Manifestomuz ile annelik iznini 20, babalık ve evlat edinme iznini 12 haftaya çıkardık. İzin dönüşlerinde mevcut pozisyon, ücret ve diğer haklarının korunacağını taahhüt ettik.”

Yüksel, çalışanların annelik, babalık, evlat edinme izni öncesi ve sonrası dönemde yararlanabilecekleri yan hakları ise şu şekilde sıraladı: “Tüm çalışanlarımız kurumumuzun anlaşmalı psikolojik danışmanlık desteğinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Hamilelik öncesi dönemde çalışanımız partneri veya eşi ile birlikte ebeveyn eğitiminden stres yönetimine kadar uzanan çeşitlilikteki eğitim programlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilir. Çalışanlarımız, daha önceki dönemde benzer süreçlerden geçmiş çalışma arkadaşlarının oluşturduğu Rehber Anne ve Rehber Baba ağından destek alabilir. Ayrıca izin dönemindeyken talep etmeleri halinde ayda 1 kez olmak üzere ekiplerinden devam eden iş süreçleri hakkında bilgilendirme alabilir ve/veya yöneticileriyle bire bir toplantılar gerçekleştirebilir.”

“Aile İçi Şiddet Politikası” ile şiddetin karşısında duruyor

GittiGidiyor’un hassasiyet gösterdiği konulardan biri de aile içi şiddet. Bu konuyla ilgili hazırladığı Aile İçi Şiddet Politikası’nı 2019’da duyuran şirket, diğer kurum ve kuruluşlara da kendi aile içi şiddet politikalarını oluşturarak bu mücadeleye katılmaları için çağrıda bulundu. GittiGidiyor oluşturduğu politikayla, aile içi şiddet mağduru bir çalışanı olursa, o kişinin ihtiyaç duyabileceği destek mekanizmalarını çalıştırıyor. İşe alımda, işten çıkarmada, ücret politikasında, yan haklarda hiçbir koşulda ayrımcılık yapmıyor. Çalışanın durumunu tüm yönleriyle göz önünde bulundurarak performans ve gerekirse güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin tüm opsiyonları değerlendiriyor.

Çalışanlar, GittiGidiyor WIN çatısı altında projeler üretiyor

GittiGidiyor, 2015 yılında kurulan gönüllü çalışan grubu GittiGidiyor Women’s Initiative Network (WIN) önderliğinde, kadınların kariyer yolculuklarında güçlenmelerine katkı sağlıyor, işe alımlarda yöneticilerin kısa listelerinde yer alan 3 adaydan 1’inin mutlaka kadın olması koşulunu gözetiyor. Woman at eBay çatısı altında tüm dünyadaki kadın çalışanlarının etkileşime girerek deneyimlerini paylaşabildikleri ve uzmanlardan eğitim alabildikleri “Rise Up” programını yürütüyor. Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzacıları arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra 2019’dan bu yana GittiGidiyor WIN ve Nielsen WIN ekiplerinin hayata geçirdiği “Bridge” mentor-mentee projesiyle kadın çalışanların kariyer hedeflerini destekliyor.