İpekyol Group CHRO’su Mine Alptekin ile şirketin İK uygulamalarını, çalışan bağlılığı çalışmalarını, yeni mezun programlarını, gelecek hedeflerini ve çok daha fazlasını konuştuk.

Yapılanmanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Şu an bünyenizde kaç kişi çalışıyor?

Ipekyol Group, yurt dışı ve yurt içindeki mağazalarımız, merkez ofisimiz ve fabrikamızla  toplam 2500 kişiden oluşan bir yapıdır. İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde 4 departmanla hizmet veriyoruz: Ücret, Bordro ve Özlük departmanı, İnsan Kaynakları İş ortaklığı departmanı, İdari işler ve son olarak Organizasyonel Gelişim departmanları yer almaktadır. Toplam 64 kişiden oluşan bir ekibimiz var.

Şirketinizdeki İK departmanı hangi süreçleri yönetiyor? Bu süreçlerde yapay zeka teknolojisi İK uygulamalarınızı nasıl şekillendiriyor?

İşe alımla başlayan süreçleri özlük, bordro ve ücretlendirme ile takip etmemizin yanı sıra, çalışanlarımızın performans ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri yönetiyor, eğitim ve gelişimlerine destek vereceğimiz tüm yatırımları takip ediyoruz.

İK direktörlüğü olarak yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm insan kaynakları ile ilgili süreçleri yönetmekteyiz. Farklı dijital çözüm ortakları ile çalışmanın yanı sıra, yapay zeka uygulamasının hayatımıza girmesi ile iş süreçlerimizde fark edilir kolaylık gerçekleşti. Ipekyol Robot kullanımı ile yeni bir çalışanımızın aramıza katılması itibarıyla kendisine iletilen “Hoş geldin” mesajıyla başlayıp, iş yerine giriş ve çıkışla ilgili dataların kişiye özel bildirimi, yaş günü gibi özel gün kutlamaları, günlük mesajlar dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz.

Potansiyel çalışan adaylarına işveren markanızı tanıtırken, odaklandığınız ana konular neler?

Ipekyol Group olarak, değerlerimizi her zaman önde tutuyoruz ve bu değerler doğrultusunda stratejik hedeflerimizi belirleyerek ilerliyoruz. Oluşturduğumuz tüm projeleri, sadece potansiyel değil, tüm çalışanlarımızla paylaşarak şeffaf bir iletişim ve iş birliği ortamı yaratıyoruz. İşveren markamızın temelini, şirket kültürü ve değerleri oluşturuyor. Adaylara, şirketimizin misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini tanıtan örnek ve uygulamalara dayalı, iş ortamımızın nasıl bir fırsatlar ve destekler sunduğunu göstermenin gücüne inanıyoruz.

Potansiyel çalışanlar, kariyerlerini geliştirebilecekleri ve ilerletebilecekleri bir ortam arayışındalar… Şirketimizin sunduğu kariyer fırsatları, yükselme olanakları, eğitim ve gelişim programları gibi unsurların adaylar için çekici hale gelmesini hedefliyoruz. Aslında işveren markamız, çalışma koşullarını ve sunulan avantajları en iyi şekilde tanımlıyor. Bu, uzaktan çalışma imkanları, sağlık sigortası, yemek hizmetleri, esenlik aktiviteleri gibi farklı avantajları içermekte. Mevcut çalışanların deneyimleri, potansiyel adaylar için önemli bir referans noktası. Bu noktada, çalışan memnuniyeti ve başarı hikayeleri üzerine odaklanarak, adaylara gerçekçi bir çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Adaylar, şirketin sosyal sorumluluk projelerine ve sürdürülebilirlik çabalarına olan bağlılığını da önemsiyorlar. İşveren markamız, bu konulara da odaklanarak adayların ilgisini çekecek önemli aktarımlarda bulunuyor.

Ayrıca, şirketin çalışanların fikirlerine ve geri bildirimlerine değer verdiğini göstermek, işveren markamızı güçlendirdiğine inanıyoruz. Adaylara, şirketimizin çalışanların katılımı ve katkısıyla nasıl şekillendiğine dair örnekler sunuyoruz. İşveren markamızın, iş yaşamı dengesini sağlama konusunda hassasiyetleri var. Uzaktan çalışma modeli, izin politikaları ve wellness destekleri gibi başlıkları bu dengede önemli bir yer teşkil ediyor.

Mevcut çalışanların deneyimleri, potansiyel adaylar için önemli bir referans noktası. Biz çalışan memnuniyeti ve başarı hikayeleri üzerine odaklanarak, adaylara gerçekçi bir çalışma deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Birçok aday, şirketin sosyal sorumluluk projelerine ve sürdürülebilirlik çabalarına olan bağlılığını da önemsemektedir. Bu nedenle, işveren markamızla bu konulara odaklanmaktayız. Şirketin çalışanların fikirlerine ve geri bildirimlerine değer verdiğini göstererek, işveren markamızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Adaylara, şirketin çalışanlarının katılımı ve katkısıyla nasıl şekillendiğine dair örnekler sunuyoruz. Son olarak, iş- yaşam dengesini sağlama konusunda ne kadar önem verdiğimizi vurgulamaktayız.

Sektörünüze özel adayları seçerken hangi niteliklere önem veriyorsunuz?

Perakende sektöründe aday seçiminde belirli niteliklere öncelik veriyoruz. Bu nitelikler, sektörümüzdeki dinamiklere uyum sağlayabilecek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak yetenekler üzerinde yoğunlaşıyor. Öncelikle, perakende sektöründe müşteri memnuniyeti kilit öneme sahip. Adayların, müşteri ihtiyaçlarını anlayabilme ve etkili iletişim kurabilme becerilerini değerlendiriyoruz. Özellikle satış, e-ticaret ve pazarlama gibi belirli departmanlarda, satış hedeflerini karşılayabilecek ve satış artırma stratejileri geliştirebilecek adaylar arayışındayız. Ayrıca, etkili pazarlama stratejileri oluşturma ve uygulama yetenekleri de büyük önem taşımakta. Perakende sürekli değişen dinamikleri olan bir sektör. Bu nedenle, adayların esnek olabilme, değişen koşullara hızla uyum sağlayabilme ve hızlı karar verebilme yeteneklerini değerlendiriyoruz. Takım çalışması da bizim için kritik bir özellik. Genellikle perakende sektöründe ekipler halinde çalışılır, bu yüzden adayların iyi bir takım oyuncusu olmaları ve iş birliği yapabilme yetenekleri değerli. Günlük operasyonlarda karşılaşılan sorunları çözebilme yeteneği de bizim için önemli. Adayların hızlı düşünme, analitik düşünme ve çözüm odaklı olma yetenekleri değerlendirilir. Ayrıca, zaman yönetimi ve görevleri önceliklendirme becerileri de büyük önem taşır. İş disiplinine sahip olmaları ve örgütlü bir şekilde çalışabilmeleri bizim için önemli bir kriter. Son olarak, adayların perakende sektörü hakkında bilgi sahibi olmaları ve tercihen bu alanda deneyimleri olması, adaptasyon sürecini hızlandırabilir. Ancak, farklı sektörlerden gelen deneyimlerin de katkı sağlayabileceğini göz önünde bulundurarak adayları değerlendiriyoruz.

Şirket kültürünüzü nasıl tanımlarsınız?

“Hep birlikte daha güçlüyüz” mottosuyla hareket ediyor ve bu güç doğrultusunda çalışanlarımızla iş yapış şeklimizi sürekli geliştiriyoruz. Farklı deneyimler ve yetkinliklerin bir araya gelmesinin, önemli çalışmaları sonuçlandırmamızda ne kadar etkili olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, tasarım, üretim ve satış zinciri gibi tüm süreçlerde yenilikçi bakış açılarıyla hareket ederek, hem Türkiye’deki hem de dünya genelindeki değişimleri sürekli takip ediyoruz.

İş yapış şeklimizi şekillendiren en önemli unsurlardan biri, çalışanlarımızın sahiplenici ve üretken bir kültürde bulunması. İşlerine olan bağlılıkları ve sorumluluk duyguları, iş yapış şeklimizi sürekli değiştirme ve iyileştirme sürecini tetiklemekte. Bu bağlamda, çalışanlarımızın fikirlerine değer veriyor, onların önerileri doğrultusunda sürekli olarak iş yapış şeklimizi iyileştirmeye odaklanıyoruz.

Değişime ayak uydurmanın yanı sıra, öncü olma ve yenilikçi çözümler geliştirme konusunda da aktif bir rol üstleniyoruz. Sektörde öncü olabilmek ve rekabet avantajını koruyabilmek için sürekli olarak yeni teknolojileri ve iş pratiklerini değerlendiriyoruz. Bu sayede, müşterilerimize ve paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Hep birlikte daha güçlüyüz diyerek, ekip olarak birbirimize destek oluyor ve ortak hedeflerimize ulaşmak için iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu sayede, sadece şirketimizin değil, aynı zamanda çalışanlarımızın ve toplumun da başarılı olmasını sağlıyoruz.

Pandemi süreci İK uygulamalarınızı nasıl şekillendirdi? Çalışan bağlılığını arttırmak adına hangi uygulamaları hayata geçirdiniz?

Pandemi döneminde evden çalışma modeline geçişle birlikte iş/özel hayat dengesini sağlamak önemli hale geldi. Esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma imkanları gibi politikalar bu dengenin sağlanmasına yardımcı oldu. Düzenli İletişim ve Geri Bildirim almaya önem verdik. Pandemi sürecinde çalışanlar genellikle fiziksel olarak bir arada olamadıkları için düzenli iletişim ve geri bildirim mekanizmaları kurulmasına önem verdik. Haftalık veya aylık toplantılar, ekip toplantıları, bire bir görüşmeler gibi iletişim kanalları çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırdığına inanıyoruz. Pandemi sürecinde çalışanların çeşitli zorluklarla karşılaşabileceği düşünülerek, evden çalışmaları, çalışma saatlerini azaltma, sağlık ve destek hizmetleri gibi destekleyici politikalar hayata geçirdik. Pandemi döneminde çalışanlara çevrimiçi eğitim ve gelişim fırsatları sunmamızın, hem onların kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunduğuna hem de bağlılıklarını artırdığına inanıyoruz.

Uzaktan çalışma modeline geçişle birlikte çalışanlar arasındaki sosyal bağların güçlendirilmesi önemliydi. Sanal sosyal etkinlikler, eğitimler, online oyunlar, sanal kahve molası gibi etkinlikler düzenleyerek çalışanlar arasındaki iletişim ve dayanışmanın artırmasına önem verdik. Çalışanların katkılarını takdir etmek ve değerlendirmek, başarıları açıkça tanımlayan ve ödüllendiren programlar geliştirildi. Çalışan bağlılığını artırmak için yaratıcı ve esnek yaklaşımlar benimsedik ve çalışanların ihtiyaçlarına duyarlı politikalar geliştirdik. Bu, hem çalışan memnuniyetini artırmakta hem de şirketimizin performansını olumlu yönde etkilemekte.

Çalışanlarınıza yönelik motivasyon uygulamalarınızı anlatır mısınız?

Merkez ofiste mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımızın beklentilerini düzenli olarak fokus grup ve anketler ile değerlendiriyoruz.  Merkez ofisimiz, bu anketler sonunda gelen isteğe göre baştan başa renove oldu ve yeni nesil çalışma mimarisine uygun bir ofis haline geldi. Yine aynı şekilde yemek katımız bir restoran kimliği ile farklı dünya yemekleri her gün çalışanlarımıza sunulmaya başlandı. Bu kapsamı dikkate alarak aylık iç iletişim takvimi yayınlıyoruz. Takvim içerisinde happy hour, wellness kapsamlı aktiviteler (mesela masa başında fiziksel aktiviteler gibi), ikramlar, özel günleri dikkate alarak etkinlikler yapıyor ve hediyeler (sevgililer günü, kadınlar günü, perakende günü gibi)paylaşıyoruz. Bilgi yarışmaları yaparak değerlerimiz, sürdürülebilirlik gibi konularda sorular soruyor, yarışmalar sonunda ödül paylaşımında bulunuyoruz. Öneri sistemini haftalık olarak değerlendirip öneriler doğrultusunda geliştirmeler yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sohbet toplantıları ve eğitimler gerçekleştiriyoruz. Great Place to Work, Happy Place to Work ödülleri hepimizin başarısının bir sonucu olarak, kutlamalarına özel aktiviteler ile tüm mağaza, merkez ve fabrikamızda yapıyoruz. Mağaza, Fabrika ziyaret organizasyonlarımızla farklı departman çalışanlarımızın tanışmalarına ortam sağlıyoruz.

Yeni mezun programlarınız var mı, genç yetenekleri şirketinize katmak için ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

Genç yetenek projemizle şirketimize yeni ve dinamik perspektifler getiren, kariyerlerine başlangıç yapmak isteyen genç yeteneklere destek olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, yeni mezun genç yetenekler ile üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik iki ayrı programımız bulunuyor.

Üniversitelerle iş birliği yaparak, genç yetenekleri aramıza katılmaları için gerekli ortamı oluşturuyoruz. Özellikle, Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz Tersine Mentorluk projesi, öğrencilere gerçek iş deneyimi sunarak onların kariyerlerine bir adım önde başlamalarını sağlamakta.

Bu projeler sayesinde genç yetenekler, sektördeki uzmanlarla bir araya gelme fırsatı bulurken, şirketimizin çalışma kültürünü ve değerlerini daha yakından tanıma imkanı elde ediyorlar. Aynı zamanda, bu programlar vasıtasıyla genç yeteneklerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Genç yeteneklere sunduğumuz destek ve mentorluk programlarının yanı sıra, üniversitelerle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde akademik dünyayla da yakın ilişkiler kuruyoruz. Bu şekilde, hem gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine hem de şirketimizin gelecek nesil liderleri arasında yer alacak nitelikli profesyoneller yetiştirmesine katkıda sağlıyoruz.

Gelecek dönemdeki projeleriniz arasında neler var?

Üniversite iş birlikteliklerimizi daha da arttırmak amacıyla kariyer fuarları ve konuşmalarına katılmak üzere bir yıllık planlama yaptık. Yeni projelerimize katılımı arttırmak amacıyla farklı departmanlardan çalışanların etkin olacağı çalışmaları planladık. Dijital dönüşüme verdiğimiz önemi dikkate alarak iş yapış şeklimizin otomatize olması amacıyla yeni iş ortaklıkları planlıyoruz. İşveren markası olarak etkinliğimizi arttıracağımız faaliyetlerde Ipekyol Group olarak daha etkin yer almayı amaçlıyoruz.

“İstihdam Stratejilerinin Güçlendirilmesi” üzerine projeleri geliştiriyoruz. Bu amaçla Mavi Yaka Akademi, Liderlik Akademisi gibi yeni Akademi grupları kurguladık. Grubumuzun ihtiyaçlarına uygun yetenekleri çekmek ve istihdam etmek için stratejilerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi konusunda trendleri takip ediyoruz. Bu kapsamda işe alım süreçlerinin iyileştirilmesi, işe alım teknolojilerinin kullanımı ve markalaşma stratejilerinin geliştirilmesi gibi başlıklar gündemimizde yer alıyor.

“İnsan Kaynakları Teknolojilerinin Yenilenmesi ve Entegrasyonu” bir diğer gündemimiz. İK süreçlerini daha verimli hale getirmek için yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve kullanılması amacıyla yeni iş ortakları ile çalışmalara başladık. Örneğin; dijital İK platformları, performans yönetimi sistemleri, e-öğrenme ve gelişim platformları gibi çözümlerin entegrasyonu ve kullanımı için çalışmalar yapmaktayız.

“Çalışan Gelişimi ve Eğitim Programlarının Güçlendirilmesi” ile sürekli öğrenme ve gelişme konusunda yeni çalışmaları planladık. Çalışanların beceri ve yeteneklerini artırmak için eğitim ve gelişim programlarının revize edilmesi ve yenilenmesi, E nocta iş ortaklığıyla dijital dönüşüm, liderlik gelişimi, kişisel etkileşim becerileri gibi konularda yıllık takvim planladık.

“Çalışan Bağlılığını ve Refahını Artırmaya Yönelik İnovatif Yaklaşımların Geliştirilmesi” amacıyla, çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için yeni politika ve programların oluşturulması için anketler planlıyoruz. Sağlık ve refah hizmetleri, iş/yaşam dengesi programları gibi girişimleri hayata geçirmeye başladık.

“Performans Yönetimi ve Geri Bildirim” süreçlerinin iyileştirilmesi konusu bu seneki bir diğer gündem maddemiz. Çalışanların performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek için daha etkili yöntemlerin geliştirilmesini planlıyoruz. Geri bildirim kültürünün güçlendirilmesi ve performans hedeflerinin daha net ve ölçülebilir hale getirilmesi için dijital platformlarımızı daha etkin kullanacağımız yeni ekipler oluşturduk.

Sürdürülebilirlik konusundaki yıllık plan dahilindeki projelere dayalı yeni çalışmaları planladık. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini güçlendirmek için politika ve programlar geliştiriyoruz. KPMG ile olan iş ortaklığımızda sürdürülebilir iş kültürünü oluşturma çalışmaları, çeşitlilik raporlama ve izleme sistemlerinin kurulması gibi adımlar atıyoruz.