Küresel çapta yaşanan pandemi, yetenek savaşları, rekabet üstünlüğü çabası ve demografik değişimlerin hız kazanması iş gücünde belirsizliği ön plana çıkarıyor. Peki, bu durumu yönetmek nasıl mümkün olabilir?

İş gücünde belirsizlikle mücadelede şirketlerin, öncelikle hızlı ve inovatif adımlar atması gerekiyor. Yetenek kazanımı ve tutundurma çalışmalarında başarıyı yakalayarak belirsizliğin önüne geçilebilmesi için bu kritik.

Bu adımlar şöyle özetlenebilir;

Yetenek hazinesi

Mevcut yeteneklerden en iyi şekilde yararlanmak için şirketler mevcut kaynakların temel bir değerlendirmesini yapmalıdır. Bu değerlendirmede yetenekler, beklentiler, iş gücü kapasitesi, stratejiler ile uyum ve kalibrasyon bazında tüm değerlendirmelerin hızlı bir şekilde yapılması doğru konumlandırmaların tamamlanması en kritik adımlardan biridir.

Eksik yetenek hazinesi

Şirketler, stratejik hedefleri ve ihtiyaç duydukları yetenekler arasında doğru analizleri hızlıca yaparak eksikleri doğru belirlemeli ve doğru yetenekleri şirketin bünyesine çekebilmek için doğru “Yetenek Yönetimi” politikaları uygulamalıdır. Burada özellikle insan kaynakları pazarlaması üzerine çalışmalar yürütülerek şirketin cazibesinin ön plana çıkarılması yetenekleri şirkete çekebilmenin en kolay yoludur.

Yetenek hazinesini geliştirmek

Şirketlerin özellikle günümüzde karşılaşılan yetenek kıtlığı ve dışarıdan işe alımların yüksek maliyeti karşısında yapması gereken en önemli yatırımlardan biri yetenek hazinesini geliştirmektir. Yeniden beceri kazandırma, değişen ihtiyaçları karşılamak için becerilerin geliştirilmesi, sürekli öğrenme merkezlerinin aktif tutulması şirket içerisindeki yeteneklerin doğru ve aktif bir şekilde değerlendirilmesi ve tutundurma çalışmaları için önemli bir kaynaktır.

Yeteneklerin talep dengesini kurgulamak

Özellikle pandemi sonrasında iş gücünün de talep ve beklentileri değişmektedir. Doğru strateji; beklentilerle uyumlu, stratejik kararların ivedilikle alınıp uygulanmasıdır. Bu beklentiler karşısında yapılan ihmaller, yeteneği kaybetmek de dahil olmak üzere sektörde imaj düşüklüğü gibi benzer konularda olumsuzlukları da beraberinde getirecektir.

Yedek yetenek havuzu

İçerideki yetenekleri doğru performans göstergeleri ile puanlayarak yetiştirme programlarına dahil etmek ve kariyer rotalarını oluşturmak hem şirket içi yeteneklerin motivasyonunu arttırmada hem de performansın aksamadan devamlılığının sağlanması noktasında önemlidir.

Şirketler unutmamalıdır ki Stratejik Yetenek Yönetimi ile Performans gelişimi arasında doğru orantı vardır ve şirketlerin Stratejik Yetenek Yönetimi gerçekleştirmesi belirsiz bir gelecekte belirsizliği ortadan kaldırmak için bir pusula niteliğindedir.

Konuk Yazar: Gizem Topsakal Acet /  Talent Recruitment Partner

Yazara ait diğer yazıları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.