Güçlü bir işveren markası yaratmak artık günümüzde birçok şirketin öncelikli hedefleri arasında. Birçok konuda olduğu gibi işe alım sürecinde de kuruma artı puan kazandıracak işveren markası çalışmaları neler olabilir?

Makroekonomik ve sosyal yapının gereksinimlerinin değişmesi ve 2020’li yılların değişim trendinin çeşitlilik barındırması, birçok alanı olduğu gibi iş dünyasını da yakından etkiliyor. Bu bağlamda kurumlar, açık pozisyonlarını kapatırken adaylarda birtakım yetkinlik, yeterlilik ve adayı öne çıkartacak farklılıklar arıyor. Bu doğrultuda işe alım maliyetlerini arttıran bütçe çalışmaları dahi yapılmakta…

Öyle ki şirketlerin aday tercihleri değiştiği gibi iş arayan adayların da işten beklentileri aynı doğrultuda değişti. İş arayan adayların önemli bir kısmı, belirlemiş oldukları kariyer rotalarına uygun olarak belirli bir sektör, pozisyon vb. kriterleri dikkate alıyor. Bu beklentileri karşılayabilecek bir iş yeri bulamadıklarında işsiz kalmayı göze alacak kadar kararlılar.

Prezantabl olmak, iletişimde başarılı olmak, üretken olmak vb. özellikler şirketler için nasıl ön plana çıkıyorsa; adaylar için de personele değer veren, yan hakları olan, sosyal etkinlikleri bulunan, en önemlisi de marka imajı bulunan bir kurumda çalışmak artık daha öncelikli. Bunun yanında iş değişikliği sebepleri arasında artık yalnızca ücret beklentisi yok. Kişiler, marka algısı yüksek kurumlarda çalışmak için de iş değiştirebiliyor.

İnsan kaynaklarının işveren marka yönetimine katkısı

İşveren marka yönetimine birçok departmanın sunacağı katkı olduğu gibi insan kaynaklarının da işe alım sürecini yürütürken işveren marka algısını yönetebileceği alanlar var.

İnsan kaynaklarının işveren markasını güçlendirebileceği alanlar nelerdir?

 • İşe alımda kalite süreçlerini faaliyete geçirmek, (bknz; https://www.kariyer.net/ik-blog/ise-alim-sureci-nasil-yonetilmeli/)
 • İşe alım portallarına kurumun aşağıdaki bilgilerini eklemek;
  • Hedef, başarılar vb. göstergeler,
  • Çalışan yapısı, sayısı, dağılımı, eğitim seviyesi bilgisi,
  • Kurumun kuruluş öyküsü, logo öyküsü vb. odak noktalar,
  • Misyon ve vizyon
 • Adaylara iletilen mülakat maillerinin; açık, anlaşılır ve ulaşım olanaklarının hiç bilmeyen birine izah edecek şekilde hazırlanması,
 • Adaylara iletilen mülakat maillerine web sayfasının eklenmesi,
 • Adayın mülakat ofisinde bekleyeceği esnada kurumu tanıtan broşür, kitapçık vb. tanıtım araçlarının bulundurulması,
 • Olumsuz olan adaylara mutlaka dönüş yapılması.

Kurum web sayfasında;

 • Ana sayfada insan kaynakları linkinin kolay erişilebilir olması,
 • İnsan kaynaklarının işe alım ve diğer uygulamalarının yer alması,
 • İş akışlarının belirtilmesi,
 • Dilekçe ve formların bulunması,
 • Görsel iletişim araçlarının aktif kullanılması.

Belirtilen maddelerin gerçekleşmesi, İK birimine işveren marka algısını yönetebiliyor olma imkânını sağlar.

Süreçlerin dijitalden ilerletiliyor olması, kurum kültürünün adaylara yansıtılıyor olması ve kurumu farklılaştıran argümanların kullanılıyor olması adaylar tarafından tercih edilebilir bir kurum olma olasılığı sunar. Böylelikle işveren marka yönetimine katkı sağlanmış olur.

Konuk Yazar: İshak YILDIZ / MEF Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdür Yrd.

Yazara ait diğer yazıları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.