İşe alım sürecinin en zorlu taraflarından biri şüphesiz ki binlerce başvuru arasından pozisyona ve kurum kültürüne en uygun adayı bulmaya çalışmak. Tabii bunu başardığımızda da ileri vadede kazanmış oluyoruz. Görev tanımından bağımsız olarak çalışanlarınızın istekli olup olmadığını şu 10 özellikle ölçebilirsiniz.

Görev ve unvanı ne olursa olsun bir çalışanın; potansiyelini kullanması, yüksek performans sergilemesi ve mutlulukla çalışması için gerekli olan en önemli unsurun “isteklilik” olduğunu söyleyebiliriz.

Kişinin istekliliği tutkusunu, coşkusunu ve hevesini ifade eder. Albert Einstein “Coşku, zekadan daha önemlidir” derken de bunu kastetmiş olmalı. Bu konuda, şirket tepe yöneticilerinin serzenişte bulunduklarını gözlemliyorum. Elbette ülkenin içinde bulunduğu durumu ve pandemi koşullarını göz önünde bulundurmalıyız. Bununla birlikte, bu dönem öncesinde de çalışanların isteksiz olduklarına dair yorumların olduğunu söyleyebiliriz.

Bir çalışanın istekliliğini nasıl gözlemleriz? Hangi tutum ve davranışları ayırt edici olabilir?

  • Çalışan istekliyse, daha çok şimdi ve burada yaşar. Dünden öğrenir, geleceği hayal eder; odağını, enerjisini ve çabasını bugünde tutar.
  • Kendine ait bir ışığı vardır. Bunu kelimelerle tarif etmekte zorlanabilirim, fakat hiçbirimiz ışıldayan birini görmekte zorlanmayız. İstekli kişiler; ışığıyla etki yaratır, ilham verir, kendini dinletir, enerjiktir, insanlara ışık saçar. İnsanlar onunla olmaktan zevk duyarlar.
  • Kararlılığı ve koşullardan bağımsız olarak ortaya koyduğu gerçekçi iyimser düşünce yapısıyla engellere takılmaz. “Bir yolunu bulacağım” inancındadır ve engellerle başa çıkmanın bir yolunu bulur.
  • Seçimlerinin sorumluluğunu alır. Hikayede kalmaz, hedefine giden yola sadık kalır.
  • İstekli çalışanlar cesur kişilerdir; risk alabilir, konfor alanlarının dışına çıkmak için cesaretle adım atabilirler.
  • Kendine ve hayata güvenir, inanır. Bu anlamda öz değeri, öz yeterliliği ve öz saygısı yüksektir. Seviliyorum, değerliyim, kabul görüyorum ve yeterliyim inancını koşullardan bağımsız olarak korur. Kendisini olduğu ve olamadığı tüm halleriyle kabul eder.
  • Çevresini, istekliliğini ve arzularını besleyen kişilerle kuşatır. Enerji kanallarının emilmesine izin vermez, fiziksel ve sosyal çevresini bilinçli olarak kendisi seçer.
  • İstekli çalışanlar, meraklı ve yaratıcıdır. Zihni “Nasıl olabilir, nasıl yapabilirim?” gibi sorularla meşgul olduğu için yaratıcı ve yenilikçi düşünür.
  • Söylem ve eylem birliğini gözetir. Sadece kuramsal teorilere veya önerilere sahip değildir. Bunları hayata geçirdiğini gösterecek eylemleri de sergiler. Bu anlamda aktif çabası dışarıdan görünür.
  • İstekli çalışanların, çalıştıkları organizasyondaki varlık sebepleri başka bir deyişle “Niye burada çalışıyorum?” sorusuna verdikleri cevaplar güçlüdür. İşlerinde anlam bulur ve çalıştıkları organizasyona anlam katarlar.

Konuk Yazar: Selmin Gök / Girişimci- İş Yaşamı Koçu

Yazara ait diğer yazıları okuma için buraya tıklayabilirsiniz.