Kadın istihdamını desteklemek adına birçok uygulamayı hayata geçiren Mercedes-Benz Türk’ün, istihdamda fırsat eşitliği sağlamak için gerçekleştirdiği projeleri ve uygulamaları İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, Özel Gündem’e anlattı.

Mercedes-Benz Türk olarak istihdamda ve hayatın birçok alanında fırsat eşitliğine ve çeşitliliğine oldukça önem veriyoruz. Ana şirketimiz Daimler, özellikle kadın yönetici ve çalışan sayılarına yönelik sayısal hedefler koyuyor ve bu hedefleri takip ediyor. “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk Prensiplerini” imzaladıktan sonra “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak, cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt ediyor. Şirketimiz içinde “Çeşitliliklerin Yönetimi” (Diversity) kapsamında her yıl çalışmalar yürütüyoruz.

“Kadınların her alanda hak ettiği güce kavuşması için çalışıyoruz!”

Yöneticilerimizin bu konuda rol model olduklarını düşünerek çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında yönetici seviyesindeki farkındalığı arttırmak ve ihtiyaçları tespit etmek için tüm lokasyonlarımızda çalıştaylar, bilgilendirme oturumları düzenliyoruz. Potansiyel havuzumuzdaki kadınların önlerine çıkan engelleri aşmaları ve yönetim kademelerindeki aday havuzumuzu güçlendirmek için çeşitlilik çalıştayları düzenliyoruz. Bu konu yalnızca kadınların değil, toplumun bir sorunu diyerek erkek çalışanları da sürece daha çok çekebilecek şirket içi etkinlikler organize ediyoruz. Üretimdeki saha kadın çalışanlarımızla bir araya gelip geri bildirimlerini dinliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımıza sunduğumuz esnek çalışma, evden çalışma, eğitim ve gelişim destekleri, hediye çekleri, şirket indirimleri, özel gün paketleri, spor tesisleri, psikolog, diyetisyen hizmetleri, servis, yemekhane gibi geniş yan hak paketimize ek olarak kadın çalışanlarımıza iş hayatında kolaylık sağlayan pek çok yan hak uygulamamız var. Çocuklar için kreş yardımı, hamilelik ve süt izinleri bunlardan bazıları.

Kadın çalışanlarımızı iş ve özel hayatında desteklediğimiz insan kaynakları uygulamalarımıza ek olarak içinde bulunduğumuz topluma da katkı sağlamaya, kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte “Her Kızımız Bir Yıldız” projesini gerçekleştiriyoruz.  2004 yılında 17 ilde 200 kızı destekleyerek başladığımız “Her Kızımız Bir Yıldız” projemiz ile bugün her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere, “1.000 Yıldız Kız”a eğitim bursu sağlıyoruz. Burs alan öğrencileri kişisel ve mesleki gelişim programları ile destekliyoruz.  Mercedes-Benz Türk olarak, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyoruz. Bugüne kadar eğitimini tamamlayarak ailemize katılan Yıldız Kızlar; üretimdeki saha çalışanlarımızın yüzde 20’sini oluşturuyor.

Women IN for Mercedes programı kapsamında ihtiyaç sahibi, başarılı öğrencileri desteklemek ve Mercedes-Benz Türk’ün çeşitlilik programı çerçevesinde kadın mühendis istihdamı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik okuyan kız öğrencilere 2018 yılında eğitim bursu vermeye başladık. Burs, hazırlık sınıfından başlayarak mezuniyete kadar devam ediyor. Eğitim bursunun yanı sıra öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler, toplantı ve eğitimler düzenliyoruz, şirket yöneticilerimiz bursiyerlerimize mentorluk yapıyorlar.

Bu vesileyle Mercedes-Benz Türk’ün kadınların desteklenmesi konusundaki politikalarıyla çalışmaktan gurur duyduğum bir şirket olduğunu da belirtmek isterim.