Global Medikal Hematoloji takımında Global Multipl Miyelom stratejisinde başarıyla çalışan ve Medikal Birimde 10 yıllık ilaç sektörü deneyimine sahip olan Dr. Didem Aydın, Multipl Miyelom Global Medikal Direktörü olarak atandı.

Medikal birimde ülke düzeyinde ilaç sektörü tecrübesine başlayan, ardından sırasıyla Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi, Uluslararası Gelişmiş Pazarlar (Avrupa, Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve Avusturalya) ve Global Medikal takımlarında artan sorumluluklar üstlenerek başarılı kariyerine devam eden Dr. Didem Aydın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2006 yılında Tümor Biyolojisi ve İmmünolojisi üzerine doktora/PhD derecesini aynı enstitüden aldı. Doktora çalışmalarının bir kısmını TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursunu (NATO-A2) kazanarak İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde sürdürdü. 2006-2008 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Departmanı ve Hematoloji/Onkoloji Departmanı Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi’nde Yrd. Doç. Doktor ve 2008-2011 yılları arasında İtalya Milano San Raffaele Telethon Gen Tedavisi Enstitüsü’nde post-doktora araştırmacı olarak immünoloji ve onkoloji alanında akademik çalışmalarına devam eden Dr. Aydın, 2011 yılında Pfizer ailesine katılarak Anti-infektif ve Aşı birimlerinde Medikal Müdürlük görevlerini başarıyla üstlendi.  2014 yılında Pfizer Onkoloji’de renal hücreli kanser ve meme kanseri portföylerinden sorumlu Kıdemli Medikal Müdür olarak kariyerine devam eden Dr. Didem Aydın önce Orta ve Doğu Avrupa, ardından Uluslararası Gelişmiş Pazarlar (Avrupa, Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve Avusturalya) ve son olarak da Onkoloji Global Medikal takıma yükseldi. Global Medikal takımda ilk olarak meme kanseri ve ardından Multipl Miyelom global stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında başarıyla çalışan Dr. Didem Aydın, görevini Multipl Miyelom Global Medikal Direktörü olarak sürdürecektir.