Kriz dönemlerinde doğru kararları hızla alabilmek, bir işletme için oldukça önem taşıyor. Peki, bunu yapmak nasıl mümkün olabilir? İşte, bir problemi çözerken işinizi kolaylaştıracak 4 özel teknik! 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken, iç ve dış çevrelerini oluşturan unsurlar da etkilerini göstermeye devam eder. Bu etkiler sebebiyle kritik veya hızlı kararlar almayı gerektirecek sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumda, çözüm odaklı bir anlayış benimsemek gerekir. Problemin net bir şekilde anlaşılmasıyla başlayan çözüm süreci, etkilerin ortadan kaldırılmasıyla sona erer. Tabii kalıcı çözümler üretebilmek için öncelikle problemin net olarak anlaşılması gerek. Ardından önem derecesine göre şu problem çözme teknikleri arasından seçim yapılabilirsiniz:

Beyin fırtınası

Sıklıkla kullanılan problem çözme tekniklerinden biri beyin fırtınasıdır. Beyin fırtınası tekniği sayesinde problem çözme süreci tüm ekibin katılımıyla gerçekleşir. Beyin fırtınası sürecinde ekip, tüm fikirlerini özgür bir şekilde ortaya koyar. Ekip üyelerinin düşüncelerini yapılandırmadan, olduğu gibi paylaşması bu süreçte oldukça önemlidir. Beyin fırtınası tekniği ile problemleri ortaya çıkaran nedenler ve çözüm yolları için yaratıcı fikirlerin oluşması amaçlanır. Ekip üyelerinin ön yargılı olmaması ve birbirlerini dikkatli bir şekilde dinlemeleri beyin fırtınası sürecinin etkililiğini arttırır.

Pareto analizi

Problem çözme sürecindeki en etkili tekniklerden biri de pareto analizidir. Pareto analizi 80/20 kuralı olarak da bilinmektedir. Bu teknik, problemin nedenlerinin belirlenmesi ve çözüme yönelik kararlar alınmasında oldukça önemlidir. Pareto analizi, sorunların %80’inin nedenlerin %20’sinden meydana geldiğini varsayar. Problem çözme sürecinde %20’lik kısmı en önemli nedenler oluşturacaktır. Bu analiz yöntemiyle tüm nedenler önem derecesine göre kategorize edilir. Problemler üzerindeki en etkili nedenlerin ortadan kaldırılmasına odaklanılır; ancak diğer nedenler de göz ardı edilmemelidir.

Altı şapkalı düşünme tekniği

Son zamanlarda popüler hale gelen altı şapkalı düşünme tekniği, problem çözme sürecinde farklı bakış açılarını göz önünde bulundurmayı amaçlar. Altı şapkalı düşünme tekniğinin olaylara farklı açılardan bakmaya imkân tanıması, asıl problemin anlaşılmasında da avantaj sağlar. Bu teknikte söz konusu olan şapkalar altı farklı renkten oluşur. Beyaz şapka bilgilere, kırmızı şapka duygulara, siyah şapka tehlikelere, sarı şapka avantaj ve fırsatlara, yeşil şapka yaratıcılığa, mavi şapka sürece tümüyle odaklanır. Altı şapkalı düşünme tekniği duruma geniş bir perspektiften bakılmasına olanak tanır.

Balık kılçığı diyagramı

Balık kılçığı diyagramı, karşılaşılan sorunların nedenlerinin ve sonuçlarının analiz edilmesini sağlar. Problem çözme sürecinin en önemli basamağını oluşturan “problemin belirlenmesi” aşamasında, balık kılçığı diyagramı daha da önemli bir yöntem haline gelir. Bu yöntem sayesinde sorun derinlemesine anlaşılır, kalıcı çözümler üretilmesi mümkün hale gelir. Tekniğin balık kılçığı diyagramı olarak adlandırılmasındaki sebep; problemin neden ve sonuçlarının bir balık kılçığı şeması üzerinde gösterilmesidir. Öncelikle problemin ortaya çıkmasındaki tüm sebepler diyagram üzerine yazılır. Yalnızca temel nedenlerin ortaya konmasıyla başlayan bu süreç, derinlemesine bakış açısı sonucunda alt sebeplerin de belirlenmesiyle devam eder. Bu yöntem sayesinde problemler net bir şekilde ortadan kaldırılırken, şirket içerisinde sürekli gelişim de sağlanabilir.

Problemler çoğu zaman bir tehlike olarak görülse de işletmelere öğrenme fırsatı da sunar. Bu nedenle olumsuz durumlarla başa çıkmaya çalışırken, olası fırsat alanlarını da görmeye çalışmak önemli.

İçerik Yazarı: Betül Dalgıç

Kaynaklar: 12345678