Sağlık hizmetleri sektöründe 125 yılı aşan tarihi boyunca yenilikçi tanı ve tedavi çözümleriyle yer alan Roche, çevik dönüşümle gücünü arttırıyor. Hem ekosistemdeki paydaşları hem de organizasyonundaki çalışanları için çevik çalışma modeliyle daha fazla fayda yaratmaya odaklanan Roche Türkiye’nin dönüşüm yolculuğunu ve hedeflerini Roche İlaç Türkiye İnsan ve Kültür Lideri Banu Gülsün anlatıyor.

“Daha hızlı ve daha etkili olmak üzere cesur bir karar, cesur bir adım”

Tüm dünyada dijitalleşmenin beraberinde getirdiği hız ve erişilebilirlik, artık her sektörün yapısını değiştiren yeni kapıları aralıyor. Değişen bu yapılara uyum sağlamak ise ancak ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu ihtiyaçların nasıl sağlanabileceğini güçlü içgörülerle birlikte anlamakla mümkün. Biz de Roche Türkiye olarak, yer aldığımız sağlık hizmetleri ekosisteminde ilk günden beri izini sürdüğümüz “daha fazla hasta için daha fazla fayda sağlama” anlayışımızla paralel olarak çalışma şeklimizi bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirme kararı aldık. Sektörümüzde öncülerinden biri olarak cesurca adım attığımız “çevik dönüşüm” ile organizasyonumuza güç veren çalışanlarımızın yetkinlik ve etkinliklerine daha fazla katkı sağlarken; ekosistemdeki paydaşlarımız için de daha fazla değer yaratabilme gücüne sahip olduk.

“Geleneksel rollerin ve coğrafi sınırların ötesine uzanan bir yapılanma”

Sağlık hizmetleri ekosistemindeki yegane amacımız sahip olduğumuz yenilikçi çözümleri hastalara ve sağlık profesyonellerine ulaştırarak daha fazla fayda yaratmak iken geleneksel rollerin bu hedefimizi gerçekleştirmede yetersiz kaldığının bilinciyle 2019 yılında çevik dönüşüm yolculuğumuza adım attık. Bu yeni bakış açısı klasik yönetim anlayışından farklı olarak doğru ve etkili kararların daha hızlı bir şekilde verilmesi ve uygulanması merkezinde bir dizi yapılanmayı kapsıyor.

Örneğin; çevik çalışma modelinde yöneticilik rolü yerine liderlik öne çıkarken, yönetici rolü birden fazla çevik rolle ortak olarak yürütülen bir sorumluluk haline geliyor. Yer aldığımız sağlık hizmetleri ekosistemi için düşündüğümüzde, çevik çalışma modelinin paydaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların giderilmesinde hızlı aksiyon alabilmemizi sağlayan bir model olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda, hiyerarşiyi azaltan ve çalışma özerkliğini yükselten bir çalışma ortamı sağlamaya, kaynaklarımızı verimli kullanmaya odaklanıyor, çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni çalışma modelimizde tüm terapötik alanlar için oluşturduğumuz ‘yeni roller’ ve ‘etki odaklı takımlar’ ile temas ettiğimiz tüm paydaşlara daha yalın ve hızlı bir çalışma metodu sunmayı hedefliyoruz. Bir yandan da bu dönüşümün yalnızca yapılanmada değil köklü bir mental dönüşüm olduğunun bilinciyle çalışanlarımızın yolculuğun her aşamasına dahil olmasını sağladık. Elbette bu yaşayan bir süreç. Bu yolculukta sürekli öğrenen bir organizasyon olarak kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Bununla birlikte çalışanlarımızın kariyer yolculuklarına ve sahip oldukları yetkinliklerin daha etkin bir hale gelmesini sağlamaya verdiğimiz önemle Ağ İçerisinde Çalışma Modelini hayata geçirdik. Bu yenilikçi modelimizde Roche’un bir bütün olarak sahip olduğu yetkinlikleri sınırların ötesine taşırken, aynı zamanda çalışanlarımızın etkinliklerini arttırmalarını sağlıyoruz. Çalışanlarımız yalnızca bulundukları ülke ve bölgelerin konularına odaklanmakla kalmıyor, birer global uzman olarak konumlanıyorlar. Bu sayede de bireysel potansiyellerini sınırların ötesine taşıyarak yeni deneyimler kazanma ve çözüm üretme esnekliği elde ediyorlar. Sonuç olarak, çalışanlarımız global anlamda güç kazanırken sağlık hizmetlerinde sahip olduğumuz yenilikçi çözümler daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

“Çalışanlarımızın bireysel gelişimine önem veriyor, onları güçlendiriyoruz”

Roche çatısı altında önemsediğimiz en önemli konulardan bir diğeri de çalışanlarımızın bireysel anlamda sahip oldukları niteliklerini güçlendirebilmeleri noktasında onların yanında olmak. Bu kapsamda yalnızca şirket içi eğitimler, etkinlikler, liderlik programlarıyla sınırlı kalmadan onların bireysel hayatlarında önem verdikleri alanlara, hayallerine ve özel yeteneklerine de katkı sunmak üzere esnek bir yapıyı benimsiyoruz.

M-TR-00002962