Hızla değişen günümüz dünyasında Turkcell, insan kaynakları yapısında büyüyen ekosisteminin de etkisiyle günümüzde ve gelecekte oluşacak ihtiyaçlarına etkin çözüm önerileri tasarlamayı ana odağında tutuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamaları Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, İK Blog okurları için anlattı.

Yeni bir “Kariyer mimarisi”

Pandemi sürecinin de etkisiyle değişen ve yenilenen çalışma modelleri, çevik çalışma metotlarına uygun olacak şekilde ele alınarak, bu odak noktasına uygun hale getiriliyor. Turkcell grup şirketlerinde uzun yıllardır uygulanan, çalışanlarına diledikleri lokasyondan haftanın bir günü çalışabilme fırsatı sunan “Mobil Çalışma” modeli; Turkcell’in teknik altyapısı, yönetim anlayışı sayesinde tüm mesai günlerini kapsayacak hale getirildi ve kolayca “Esnek Çalışma” modeline dönüştürüldü. Turkcell İnsan Kaynakları olarak, farklı bir alanda daha değişim ihtiyacı hissettik ve çalışanlarımızın kariyerlerini, kendi uzmanlıklarına göre özelleştirilmiş şekilde tasarlamanın, yol gösterici, şeffaf ve gelişim odaklı kariyer hedefleri uygulamanın gerekliliğini temel aldık.

Bu doğrultuda, yeni bir “Kariyer Mimarisi” modeli tasarlamak için çalışmalara başladık ve ön hazırlık olarak tanımlayabileceğimiz, tüm Turkcell ekipleri ile gerçekleştirilen 800’den fazla çalıştayın sonucunda “Kariyerim Flex” ismini verdiğimiz yeni modelimizi organizasyonumuzda yönetsel kademedeki tüm çalışanlarımızın katkılarıyla ilan ettik.

Kariyerim Flex nedir?

Kariyerim Flex; çalışanlarımızın farklı yetkinliklerini görünür kılmayı ve öncelikle çalışanlarımızın, devamında ise organizasyonumuzun sürekli gelişimini destekleyen Turkcell’in bugününü ve yarınını temel alarak hep birlikte tasarladığımız, Turkcell’e özgü bir kariyer mimarisi modelidir.

İç lansmanını “Sen Varsan Yürünecek Yollar Var” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz Kariyerim Flex; özel olarak oluşturulmuş 23 Kariyer Yolu (Örneğin: Dijital İş Servisleri Kariyer Yolu, Siber Güvenlik Kariyer Yolu, Ürün Yönetimi Kariyer Yolu vb.), 300 Kariyer Patikası (Örneğin: Donanım Planlama Kariyer Patikası, İş Geliştirme Kariyer Patikası, Teknoloji Çözümleri Kariyer Patikası vb.), 2000 Kritik Deneyim, 4000 Teknik Bilgi içeren bir kariyer kütüphanesidir. Organizasyonumuzdaki iş çeşitliliği baz alınarak belirlenen her bir “Kariyer Yolu” bünyesinde uzmanlık alanlarının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefleyen farklı “Kariyer Patikaları” içermektedir. Her bir “Kariyer Patikası” çalışanın bulunduğu seviye bazlı sahip olunması beklenilen farklı “Kritik Deneyim ve Teknik Bilgi” setlerinden oluşur. Yapılan kapsamlı çalıştaylar ile her bir çalışanımızın Kariyer Yolu, Kariyer Patikası ve bulunduğu seviye adreslenmiş, yönetsel kademedeki çalışanlarımızın da desteğiyle tüm çalışanlarımız ile yapılan iletişimlerde kendilerine kariyer gelişim hedeflerine yol gösterici nitelikte teknik yetkinlik ve kritik deneyimler aktarılmıştır. Kariyerim Flex; uygulanışı itibarıyla hem tüm İK çalışanlarımızın hem de başta sistemsel geliştirmeleri gerçekleştiren teknik ekiplerimiz olmak üzere, organizasyonumuzda farklı ekiplerdeki çalışanlarımızın özverili katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Çevik hareket etme ve geniş katılımla çıktı üretme prensiplerimizin Kariyerim Flex’te işletilmesinin, ortaya çıkan sonucun çok sesliliği, farklı iş birimlerinin gereksinimlerine cevap veriyor olması ve daha kolay sahiplenilmesi anlamında artı değer sağladığını düşünüyoruz.

Kariyerim Flex ile kendi kariyerini yönetebilme imkânı

Esnek çalışma modelleri ve kariyer mimarisi anlamında Turkcell’in öncü olma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü kaydeden Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir: “Günümüz iş dünyası belki de hiç olmadığı bir hızla değişiyor ve bu değişime adapte olamayan dünün büyük organizasyonları, bugün konumlarını, müşterilerini ve çalışanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. İyi iş sonuçları ortaya koyabilmek için gelişime açık, potansiyeli yüksek, uzmanlığı olan ya da gelecek vadeden çalışan istihdam ediyor olmak altın kural. Turkcell İnsan Kaynakları olarak yaptığımız araştırmalar ve çalışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bire bir görüşmeler, çalışanlarımızın kariyer hedeflerinde net ifade edilmiş bir plan istediklerini gösteriyor. Yeni kariyer mimarisi modelimiz olan Kariyerim Flex ile çalışanlarımıza gelişimlerine yönelik bir yol haritası sunabileceğiz. Çalışanlarımız, kariyer ilerleme süreçlerini bulundukları ‘Kariyer Patikasının Teknik Bilgi ve Kritik Deneyimlerini’ göz önünde bulundurarak yapacakları bir ‘Öz Değerlendirme’ aşaması ile kendileri başlatabilecekler. Geri bildirimin esas alındığı, geleneksel yöntemlerden olan kıdemin değil, ölçülebilir teknik yetkinliğin temelinde bulunduğu bir kariyer ilerleme süreci ile net ve şeffaf bir kariyer yönetimi amaçlıyoruz. Yine bir başka yeniliği de unvan farklılaşması ile yaptık. Kariyer Patikalarında kullanılan unvan grupları, sektör dinamiklerine göre belirlendi ve Kariyer Patikası bazlı unvan yapısına geçilerek unvan kullanım esnekliği getirildi” dedi.