Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz; şirket kültürü, işe alım süreçleri, insan kaynakları politikaları gibi birçok konudaki uygulamalarını İK Blog’a anlattı.

Yapılanmanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Şu an bünyenizde kaç kişi çalışıyor?

İnsan Kaynakları İş Ailesi olarak disiplinler arası çalışmaya çok önem veriyor, iş ailesine bağlı müdürlük yapılanmalarını da bu vizyon doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz İşe Alım ve Kariyer, Ücretlendirme ve Bordro, Performans ve Yetenek Yönetimi, Organizasyonel Gelişim, Çalışan İlişkileri, İşveren Markası, Süreç Yönetimi ve Mimarisi olmak üzere toplam 7 farklı servisten oluşuyor.

İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurumsal İletişim Müdürlüklerini tek çatı altında toplayan İnsan Kaynakları İş Ailemiz, alanında uzmanlaşmış 56 çalışma arkadaşımızla, 837 Genel Merkez çalışanı ve 970 şube çalışanı olmak üzere toplamda 1807 kişilik ekibe hizmet sunuyor.

Firmanızdaki İK departmanı hangi süreçleri yönetiyor?

İnsan Kaynakları departmanı olarak kariyer yönetiminden işe alımına, ücret ve yan haklardan performans sistemine, işveren markasından çalışan ilişkilerine ve hatta süreç yönetimine kadar sorumluluğumuzdaki tüm alanları insan odaklı bir şekilde yönetiyoruz. Servislerimizin yönettiği iş süreçlerinden kısaca bahsedecek olursak:

İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Servisi’yle hem yetenekli insan kaynağını Kurumumuza kazandırmak için çalışmalar yürütüyor hem de çalışanlarımızın kişisel kariyerlerini üst seviyelere çıkarmaya yönelik süreçleri yönetiyoruz.

Çalışanların tüm özlük süreçlerini ise Ücretlendirme ve Bordro Yönetimi Servisimizle yürütüyoruz. Performans ve Yetenek Yönetimi Servisimizle de çalışanlarımızın performanslarının etkin şekilde yönetimi ve geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

İş ölçümü veya örneklemesi yaparak norm kadro hesaplamasını gerçekleştiren ve organizasyon yapımızla alakalı tüm çalışmaları yürüten Organizasyonel Gelişim Servisimiz de aynı zamanda Kurumumuz içerisindeki yetkilendirmeleri yapıyor ve kontrollerini sağlıyor.

Çalışma arkadaşlarımızla etkin iletişim ve hızlı bilgi akışını sağlamak da bizim için oldukça önemli. Bu sebeple Çalışan İlişkileri Servisimiz şube ve Genel Müdürlük birimlerimize düzenli ziyaretler gerçekleştirerek, kariyer rehberliği ve danışmanlığı süreçlerini gerçekleştiriyor.

Bir diğer servisimiz olan İşveren Markası Servisi de mevcut çalışma arkadaşlarımızın Kurumumuza olan bağlılıklarını güçlendirmek, potansiyel adaylarımız için de Kurumumuzu çalışılmak istenen bir pozisyonda konumlandırmak suretiyle marka değerimizi güçlendiriyor.

Son olarak Süreç Yönetimi ve Mimarisi Servisimiz, Kurumumuzdaki süreçlerin modellenmesi, BPR çalışmalarının yapılması ve RPA teknolojisinin yaygınlaştırılması gibi çalışmaları üstleniyor.

Sektörünüze özel adayları seçerken hangi niteliklere önem veriyorsunuz?

Pandemiyle birlikte değişen iş koşullarının çalışanlarda aranan niteliklerde de bir değişime yol açtığını söylemek mümkün. Elbette faizsiz finans prensiplerini benimsemiş ve  Kurumumuzun misyon ve vizyonunu temsil edebilecek kişilerle çalışmak birincil önceliğimiz. Bunun yanında pandeminin meydana getirdiği belirsizlik ve stres ortamında dahi verimli kalmayı başarabilen ve sorumluluklarını aksatmadan yerine getirebilen, esnek, özellikle teknoloji alanında bilgi ve becerileri yüksek, kendini rahat bir şekilde ifade edebilen, elindeki veriyi doğru değerlendirebilen adaylar iş görüşmelerimizde daha çok öne çıkabiliyor.

Pandemi süreci İK uygulamalarınızı nasıl şekillendirdi?

Pandemi döneminin etkilerini azaltmak adına çalışma arkadaşlarımızın motivasyonlarını ve verimliliğini arttıracak yepyeni bir iletişim ve çalışma süreci oluşturduk. Hibrit çalışma modeline geçiş yaparak çalışanlarımızın 4’te 3’ünün uzaktan çalışmasını sağladık. Aynı zamanda kariyer gelişimlerinin aksamaması için tüm değerlendirme süreçlerini “Terfi Eve Sığar” mottosuyla online ortama taşıyarak, bu süreçte 389 çalışma arkadaşımızın terfisini gerçekleştirdik. Yeni nesil yeteneklere yönelik yaptığımız My Talent programının tüm proseslerini dijital ortamda başarılı bir şekilde yönettik ve Kurumumuza 19 MT kazandırdık.

“Odak”lı bakış açımızla çalışma arkadaşlarımızın kişisel hedeflerini Kurumumuzun ortak hedefleriyle buluşturan performans sistemimizi yeniden şekillendirdik. Öte yandan Vakıf Katılım ailesi olarak, koronavirüse yakalanan çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin gereksinim duyabilecekleri tüm konularda 7/24 ulaşabilecekleri İK Koronavirüs Koordinasyon Ekibi’ni devreye aldık. Çalışanlarımızın motivasyonunu en üst düzeyde tutmak ve gelişimlerini desteklemek adına; online terfi süreçlerinden akademik ve mesleki eğitim desteğine, kurum içi sosyal medya platformundan kişiye özel uygulamalara, özel gün kutlamalarından online etkinliklere, hobi atölyelerinden uzman diyetisyenlerle sağlık sohbetlerine kadar onlarca uygulamayı hayata geçirdik. Her departmandan bir robot mimarının katılımıyla, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisini de HeRobot projesi çatısında kurum içinde yaygınlaştırdık.

Yeni mezun programlarınız var mı, genç yetenekleri şirketinize katmak için ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

Vakıf Katılım olarak bir yandan yeni mezun istihdamı için ilanlar açarken, diğer yandan daha donanımlı gençleri sektöre kazandırmak amacıyla programlar geliştiriyoruz. Bu programlarımızdan biri olan ve geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz ‘My Talent’ programımıza 13 bini aşkın başvuru aldık. Programımıza gösterilen ilgi bizlere katılım finans sektöründe çalışmaya ne kadar istekli gençlerimizin olduğunu bir kez daha görme fırsatını sundu.

Benzer bir gelişim yolculuğunu üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik iş fırsatı sunan ‘Geleceğe Katılım’ programımızla tasarlıyoruz. Üniversite öğrenimine devam eden nitelikli gençleri Vakıf Katılım bünyesine dahil ettiğimiz, bir istihdam ve sosyal sorumluluk projesi olan ‘Geleceğe Katılım’ programımızla, kariyerine bu sektörde başlamak isteyen öğrencilere bankacılığı mutfağında öğretiyor ve bu sayede onlara önemli bir kariyer fırsatı sunuyoruz.

Öte yandan üniversite kulüp iletişimleri, kariyer fuarları ve söyleşiler aracılığıyla Kurumumuzu ve sektörü tanıtmak suretiyle yeni mezun arkadaşlarımızın fikir sahibi olmalarını ve farkındalık düzeylerini arttırmayı amaçlıyoruz.

Gelecek dönemdeki projeleriniz arasında neler var?

Vakıf Katılım olarak, 2020 yılında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sekteye uğramaması, birbirleriyle iletişimlerinin güçlenmesi ve motivasyonlarının en üst düzeyde tutulması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle gerek ulusal gerekse de uluslararası İK ödül programlarından da pek çok ödüle layık görüldük.  Uluslararası çapta önemli bir ödül olan Best Business Awards yarışmasında “En İyi İşveren”, “En İyi İK”, “En İyi (İK) Bilgi Teknolojisi” ve “COVID-19 Sırasında Olağanüstü Destek” kategorilerinde ödül almaya hak kazandık. Diğer yandan yakın bir zamanda dünyanın en prestijli danışmanlık kurumlarından Brandon Hall’un düzenlediği mükemmellik ödüllerinde de İK uygulamalarımızla 9 önemli ödülün sahibi olduk.

Önümüzdeki dönemde de performans ve yetenek yönetimi süreçlerinde veri analitiği sistemlerini kurarak ve özel eğitimler vererek etkin karar almayı sağlamak ve süreçleri daha kaliteli hale getirmek öncelikli hedeflerimizden biri olacak. Öte yandan çalışmalarımızın merkezinde “açık iletişim” olacak ve kurgulayacağımız oyun atölyeleriyle çalışma arkadaşlarımız arasındaki iletişimi arttırıp, disiplinler arası etkileşimi desteklemeyi sürdüreceğiz. İletişimin özü olan geri bildirimi de bu süreçte önemsiyor olacağız. Özellikle 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemini hayata geçirerek, geri bildirim kültürünü ve gelişim odağını yaygın hale getirmek yine hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın kendileri tarafından seçilen temsilciler kanalıyla talep ve beklentilerini yönetime iletecekleri ve geri bildirimin çok daha hızlı alınarak çözüm için aksiyona dönüştürülebileceği projemiz olan ‘Biz’im Meclis’, bu noktada bize büyük katkı sağlayacak. İnoVakıf adını verdiğimiz ve kurum içi fikir ve inovasyonu destekleyen projemiz de çalışma arkadaşlarımızın inovatif fikirlerinin hayata geçirilmesiyle çalışan katılımlı yeni projelere imza atmamızı sağlayacak. Son olarak çalışma arkadaşlarımıza sağlamış olduğumuz yan hakları esnek bir yapıya taşıyarak işveren markamızı daha da güçlendirecek bir adım atmayı planlıyoruz. Bu sistemle çalışma arkadaşlarımız, sunulan yan hakları kişisel ihtiyaçlarına göre seçerek tercihleri doğrultusunda kullanabilecek.