Gelişen ve değişen dünyada özellikle günümüzün getirdiği olumsuzlukları düşündüğümüz zaman, hem bireysel hayatta hem de kurumsal hayatta şartlara ayak uydurmak zaman zaman güç olabiliyor. Olumsuzluklarla başa çıkabilmek için yöneticilerin kriz yönetimini iyi ele alması gerekiyor. Bu noktada VUCA yöntemi size yardımcı olabilir?

İş hayatının yeni normali olan VUCA, ayakta kalmak için hızlı ve stratejik kararlar geliştirebilmek adına liderlerin yeni iş tanımlarına eklendi. Peki, VUCA ne anlama geliyor?

VUCA nedir?

VUCA bir akronimdir. Kısaca açıklamak gerekirse, liderlik teorilerinden yararlanan bir kısaltmadır. Açılımı ve anlamı;

Volatility: Değişkenlik

Uncertainty: Belirsizlik

Complexity: Karmaşıklık

Ambiguity: Muğlaklık

Volatility (Değişkenlik)

Dünyamız, elimizde olan veya olmayan sebeplerden dolayı değişime uğramaktadır. Değişimlere uyum sağlayabilmek için bir lider olarak yöntemlerinizin olması gerekir. Bu koşullarda şirketler için dürüstlük, söylem ve davranışlardaki tutarlılık değer kazandıracaktır.

Uncertainty (Belirsizlik)

Geleceği iş açısından öngörememek olarak tanımlanabilir. Şirket yöneticilerinin karar verme yeteneklerini etkileyerek, stratejik planlamalarda gecikmelere neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için tehditleri ve fırsatları değerlendirip, çözüm yolları aramak belirsizliği önlemede iyi bir adımdır.

Complexity (Karmaşıklık)

Karmaşıklık altında çalışmak, iş sürecini analiz etmenizi ve rasyonel sonuçlara varmanızı zorlaştırabilir. Karmaşıklığı çözüme ulaştırmak için şirket yöneticilerinin daha şeffaf olması  gerekir.

Ambiguity (Muğlaklık)

Kısaca bilginin belirsizliği olarak tanımlanabilir. Aynı bilgi çok farklı şekilde yorumlanabilir ve anlam belirsizliğine yol açabilir. Kafa karışıklığının önüne geçmek için kurumsal çeviklik, muğlaklığın çözümünde olumlu yönde etki edecektir.

VUCA dünyasını anlamak ve adapte olmak, tehditleri fırsata çevirmek için önemli bir bilgi bütünüdür. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte uzaktan çalışan ekipleri yönetebilmek, değişime liderlik edebilmek ve belirsizlikle başa çıkabilmek yöneticiler için daha önemli hale geldi. Belirlenen hedeflere kolaylıkla ulaşmak ve çalışanların gelişimlerine katkı sağlamak isteyen şirket yöneticileri İHKİB kariyer akademinin eğitimli programlarına katılabilir. Hangi alanlarda eğitimler olduğunu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.