Çalışan motivasyonu, özellikle konu verim olduğunda ele alınması gereken ilk kavramlardan. Belki de bu yüzden işverenlerin de üzerine düşündükleri öncelikli konular arasında yer alıyor. Peki, özellikle zorlu süreçlerden geçerken çalışanları motive etmenin yolları neler?

Her iş kolu için sayısız işveren ve çalışan seçeneği olsa da karşılıklı uyumun olduğu bir ortamda bulunmak hem çalışan hem yönetici için ender rastlanacak bir şans. Motivasyonun sadece insanın içinde saklı olan bir güç olduğuna ve kişinin kendi çabalarıyla ortaya çıkarabileceğine dair yaygın bir görüş var. Peki, bu ne kadar doğru? Yoksa çalışma alanına etki eden en ufak bir değişken bile motivasyon konusunda büyük dalgalanmalara yol açabilir mi?

Motivasyon üzerinde etkisi olan değişkenlere yakın geçmişte hayatımıza giren ve hâlâ devam eden pandemi sürecini örnek gösterebiliriz. Hayatın doğal akışı içinde zaten birçok sorunla başa çıkmaya çalışırken bir de bunlara tüm dünyanın sağlığını tehdit eden bir virüsün eklenmesi, herkesi olduğu gibi çalışan insanları da büyük bir stres altına soktu. Tabii ki bu durum motivasyon kayıplarına da yol açtı. Hal böyleyken fark edildi ki çalışanları motive etmek, bir şirketin maksimum verimde çalışabilmesi için vazgeçilmez bileşenlerden biri. Birçok şirket, pandemi sürecinde motivasyonu yüksek tutmak için ekstra önlemler almaya çalıştı. Bunun için çeşitli aktiviteleri ve düzenlemeleri iş hayatlarına entegre etmek için uğraştı. Bazı büyük şirketler tarihleri boyunca denemedikleri uygulamaları bu süreçte hayata geçirdi ve birçok değişiklik kalıcı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bir süre seyirci olarak kalmayı tercih eden işverenler ise bir süre sonra, durumun ciddiyeti karşısında gelecekleri için aksiyon almanın önemini farkına vardı.

Çalışan motivasyonunu yüksek tutmak ve ekip ruhunu korumak için yapılabilecekler konusunda kesinlikle değerlendirmeniz gereken bazı önerilerimiz var.

Zaferlerinizi kutlayın, bunu hak ettiniz

Hepimizin hayatında zor geçen bazı dönemler vardır; ancak üzerinden zaman geçip de dönüp ardımıza baktığımızda, o çetin geçen zamanlar kendimiz için bir övünç kaynağı da olabilir. Çünkü içinden çıkılması zor, sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünen, belirsizliklerle dolu o süreci atlatmak nihayetinde büyük bir başarıdır. Bu his iş hayatına uyarlandığında çalışanları motive etmek için en etkili yollardan biridir. İşte bu yüzden zor bir sürece girdiğinizi hissettiğinizde çalışanlarınız ile başarılarınızı gözden geçirin ve kazanılan her zaferin tadını hakkıyla çıkarın. Bu sayede takımınızdaki her çalışan, kendi potansiyelinin tamamını kullandığını hissedecek, işi konusunda başka bir yerde katedemeyeceği mesafeyi bulunduğu konumda katettiğini düşünerek kafasında hiçbir soru işareti olmadan iş hayatına devam edebilecektir.

Alan yaratmak için fırsat tanıyın

Günümüzde iş arayan birçok kişiye hayalindeki işi sorduğunuzda, düşüncelerinin dikkate alındığı ve fikirlerini ortaya çıkan işe yansıtabildikleri bir süreç hayal ettiklerini söyleyeceklerdir. Çünkü insanlar kendi inisiyatiflerinin değer gördüğünü hissettiklerinde, bulundukları çalışma ortamı ile aralarında gerçek bir bağın oluştuğunu da hissederler. Bu bağlılık ise çalışanın kendini motive hissetmesi açısından vazgeçilmez bir koşuldur. Bu sebeple çalışanların karar mekanizmalarına etki edebildiklerini hissetmeleri, özellikle zor dönemlerde kendilerine güven duyulduğunun altını çizmesi açısından oldukça önemlidir. Çalışanların aidiyet hissini pekiştirmeniz, her geçen gün artan motivasyonlarıyla iş sorumluluklarını daha istekli yerine getiren bir ekiple yola devam etmenizi sağlayacaktır.

Kendi içinde otonom olduğunu hisseden bir takım, hedeflerini daha sağlıklı belirleyebilir ve gelişim süreçlerini gözden geçirerek duruma göre yeni yollar çizebilir. Böyle bir ekibe sahip olmak, günün sonunda sizi sadece hedeflerinize ulaştırmakla kalmaz; ortaya çıkarılan ürüne ve sonrasında planlanan iyileştirme ve geliştirme süreçlerine kendini adayan çalışanlarla yola devam etmenizi de sağlar. Kendini iş ile bütünleştirmek motive olmanın ön koşullarından biridir ve kendi hedeflerini, prensiplerini belirleyen bir takımla bu bütünleşme her zamankinden çok daha kolay olacaktır.

Pozitif olanı değerlendirin

Her ne kadar herkesi motive etmek isteseniz de zaman ve enerjiniz bunun için yeterli olmayabilir. Özellikle zor zamanlar düşünüldüğünde, sahip olunan zaman ve enerjinin her zamankinden çok daha az olabileceğini hesaba katmak gerekir. Böyle durumlarda seçimlerinizi doğru yapmak her zamankinden çok daha önemlidir. Peki, çözüm nedir? İstenen motivasyon düzeyine en yakın çalışanlarınızı takdir edin, ödüllendirin ve onlara inisiyatif kullanma şansı verin. Bu tutum, istenen özelliklerin ve motivasyonun takım içerisinde yayılması için tetikleyici olacaktır. Böylece kısıtlı zaman ve enerjinizi doğru kişiye yatırım yaparak değerlendirmiş ve maksimum verimliliğe ulaşmış olacaksınız.

Gerçek bir takım yaratın

Günümüz koşullarında takım olarak çalışmak ekstra önemli bir hal almış durumda. Pandemi gibi zor koşulları hesaba kattığımızda insanların yalnızlaştığı ve ekip olmanın her zamankinden daha çok şey ifade ettiği bir dönemde olduğumuzu herkes kabul edecektir. İşte bu yüzden her bir çalışanın bağlı olduğu takım içerisinde karşılıklı güven ilişkisinin hakim olması motivasyonun sağlanması açısından vazgeçilmez bir zorunluluktur. Çünkü eğer istenen iletişim sağlanırsa, çalışanlarınız sadece iş süreci için bir araya gelen bir grup olmaktan çıkacak ve zor durumlarda da birbirlerinin yanında olan sıkı bir takıma dönüşecektir. Böyle bir takımın yüzde yüz motivasyon ile çalışması işten bile değildir. Bu yüzden farkındalık sahibi her şirketin sunduğu etkili hizmetlerin arkasında ayrılmaz bir bütün olarak tanımlayabileceğimiz eşsiz takımlar bulunur. Motivasyondaki olası dalgalanmalar, birbirlerine yakın hisseden takım arkadaşları için aşılması kolay bir sorundur. Oysa iletişim sorunu bulunan, yeterli güvenin sağlanamadığı bir takımda kopukluklar art arda gelecek ve çok basit gözüken işler bile sürekli aksayacaktır.

Değişen koşullara çalışanlarınızla beraber uyum sağlayın

Çalışanlarınız da hayatın dinamik akışı gereği her daim çeşitli ihtiyaçları bulunan kişilerdir. Bazen iş dünyasının onlara sunduklarıyla bu ihtiyaçlar örtüşmeyebilir. Pandemi gibi zor dönemler, çalışanın beklentileri ile onlara sunulanların uyuşmayabileceği zamanlardan bir tanesidir. Böyle durumlar kimi zaman kopukluklara neden olurken, duruma göre aksiyon almayı bilen şirketlerde zor zamanlar kolaylıkla aşılabilir. Bu tip şirketlerin sırrı çalışan ile devamlı iletişim ve geri bildirim halinde olmalarıdır. WeFocus uygulaması sayesinde çalışanlarınızdan etkili biçimde veri ve geri bildirim toplayabilirsiniz. Toplanan geri bildirimler analiz, yapay zeka ve görselleştirme teknikleriyle bilgiye ulaşımınızı kolaylaşır ve her bilgi kısa sürede aksiyon almanızı sağlayacak bir değere dönüşür. Bu sayede olası uyuşmazlıklar belki ortaya bile çıkmadan fark edilip çözülecek ve yüksek motivasyona sahip takımlar iş süreçlerinizi yürütmeye devam edecektir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.