Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Uluslararası bankacılık grubu olan Albaraka Banking Group'un Türkiye iştiraki olanAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevlendirmek üzere;

  • Üniversitelerin örgün eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin dört yıllık bölümleriyle, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, bölümlerinden mezun olan ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun, 
  • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
  • Faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli,
  • Herhangi bir kuruma karşı hizmet akdi veya sorumluluğu bulunmayan,
  • Sağlık durumu, Türkiye'nin her tarafında görev almaya ve teftiş görevinin gerektirdiği seyahatlere elverişli olan,
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerisi ve iç motivasyonu yüksek,
  • Analitik düşünme yeteneğine sahip,
  • Detaylara önem veren,
  • 01/01/1994 tarihinden sonra doğmuş olan,
  • İstanbul’da ikamet edebilecek,

Müfettiş Yardımcısı” adayları aranmaktadır.

 

İŞ TANIMI

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Bankanın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile Banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğünün kontrolünün yapılması, denetlenmesi ve raporlanması ile iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği noktasında Üst Yönetime güvence sağlamak amacıyla şubelerde, genel müdürlük birimlerinde ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve işletmelerde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaktır.

NOTLAR:

1. Başvurusu uygun bulunan adaylar İstanbul'da yapılacak olan; Sayısal-Sözel Yetenek, Alan Bilgisi (İşletme, Hukuk, Muhasebe, Bankacılık, Finans), Kompozisyon ve İngilizce sınavlarına davet edilecektir.

2. Daha önce Bankamız tarafından yapılan işe alım süreçlerinin mülakat aşamasında başarısız olan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri