Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Etkinlik ve Halkla İlişkiler Yöneticisi

MGC Danışmanlık A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Başvuru Sayısı

149 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

149 başvuru

Departman

Halkla İlişkiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ARANAN NİTELİKLER

 • Pazarlama, Halkla İlişkiler, İşletme veya ilgili alanlarda lisans derecesine sahip,
 • Halkla ilişkiler stratejileri oluşturma, uygulama ve kurumsal etkinlikleri yürütme konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • İyi derecede İngilizce bilen (aktif kullanacaktır),
 • İş birimleriyle etkili iletişim kurabilen,
 • Uyumlu, düzenli, disiplinli ve prensipli çalışan,
 • Çözüm odaklı ve takım çalışmasına yatkın,
 • Planlama ve takip yönü kuvvetli,
 • Yenilikçi ve yaratıcı düşünebilen, yeni trendleri takip edebilen,
 • Etkili sunum becerilerine sahip,
 • Fotoğraf/Video içerik üretme konusunda bilgi sahibi,
 • Geçmişte organizasyonunu ve koordinasyonunu yürüttüğü etkinliklerden portfolyo sahibi.

 

İŞ TANIMI

 • MGC Legal için marka bilinirliğinin artırılması ve olumlu marka imajını teşvik etmek için Halkla İlişkiler stratejilerinin geliştirilip uygulanması,
 • PR Ajansı ile olan iletişimin koordine edilmesi ve belirlenen strateji doğrultusunda ilgili yayın/makale/bülten içerikleri ile Radyo ve TV konukluğu konularının yönetilmesi,
 • Medya rapor ve sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması,
 • Özellikle Üniversiteler ve Partnerler ile yapılacak etkinliklerin organize ve koordine edilmesi,
 • Yapılacak etkinliklerin belirli bir takvimle ve bütçelendirme ile planlanması ve yönetime sunulması, 
 • Gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili raporlamaların yapılması.

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Maaşları Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Nedir? Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu İş İlanları
MGC Danışmanlık A.Ş.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Çalışan Adayı Aydınlatma MetniEmployee Candidate Clarification Text Within The Scope Of The Law On Protection Of Personal Data Numbered 6698MGC Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.MGC Danışmanlık Anonim Şirketi (“Company”) pays great attention to the processing and storage of your personal data in compliance with the Personal Data Protection Law ("Law").In this regard, we would like to inform you about our purposes and methods of collecting, processing, and transferring personal data and about your legal rights.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; Şirket’e yaptığınız iş başvurusu kapsamında mülakat ve çalışan adayı başvuru formları aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle KVKK m. 5/2(f) hükmü uyarınca işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 1. Method and Legal Reason for Collecting Personal Data: Your personal data are collected by natural or legal persons who process data on behalf of the Company; within the scope of the job application you make to the company, through the interview and employee candidate application forms. Your personal data may be processed and transferred based on the Article 5/2 (f) provision of the Law since processing data is required for the legitimate purposes of the Company, by provided that it does not violate your fundamental rights and freedoms; for the purposes specified in Articles 2 and 3 of this Clarification Text.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları: Kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; ilgili mevzuat çerçevesinde personel temini de dahil olmak üzere Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işlenmektedir. Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız aracılığı ile; onayınız dahilinde veyahut da 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da ilgili kanunda herhangi bir süre öngörülmemesi halinde azami 2 yıl süre ile muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirket’in birlikte çalıştığı 3. kişilerle, iş ortaklarıyla, servis sağlayıcılarıyla, tedarikçileriyle, referans kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir/devredilebilir.Belirtmek gerekir ki Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecktir. 2. Processing of Personal Data and Its Purposes: Your personal data is obtained by the Company and the natural or legal persons who process personal data on behalf of the Company because of legitimate interest to plan and execute the human resources policies and processes of the Company, including the recruitment of personnel within the framework of the relevant legislation.Your personal data which obtained by the Company as a data controller through our written communication channels; within the scope of your consent or the framework of 5/2 of Law no. 6698, may be fully or partially obtained, recorded, stored, updated, periodically controlled, rearranged, classified, retained for the period required for the purpose for which they are processed, or for the period stipulated in the relevant law, or for a maximum of 2 years if no time is stipulated in the relevant law; and shared/transferred when there are legal or service requirements with third parties that the Company works with, business partners, service providers, suppliers or public institutions and organizations for which the company is legally liable.The Company processes your personal data in compliance with procedures and principles laid down in the Law, the principle of lawfulness and good faith; accurately and when necessary up-to-date, and within the framework of specific, clear and legitimate purposes; as connected, limited, measured to the purpose for which they are processed; and by keeping for the period stipulated in the relevant legislation or required for the purpose for which they are processed. Unless explicitly stated in the Law, your personal data will be processed for the duration of the existence of the valid reason and purpose for the storage of the data, and if the purpose and reason of the processing disappears or ends, they will be erased, destroyed or anonymized.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıŞirket işbu Metinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar dahilinde kişisel verileri aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilecektir:• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,• İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,• Kanun’un 9. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi çerçevesinde kullanılan CRM Yazılım Programı’nın yurt dışında bulunan sunucularına,• Şirket’in İnsan Kaynakları süreçlerinde hizmet aldığı tedarikçi firmalara,• Avukat Mustafa Güneş Hukuk Bürosu’na. 3. Transfer of Personal Data The Company may transfer the personal data in accordance with the legal reasons and purposes stipulated in this Text to third parties specified below:• Legally authorized public institutions, limited to the purpose of the request, provided that they have the legal authority,• Legally authorized private persons, limited to the purpose requested by the relevant private law persons within their legal authority,• Servers, which are located abroad, of the CRM software program used within the framework of carrying out the commercial and operational activities of the Company, in accordance with the conditions specified in Article 9 of the Law,• Supplier companies, which the Company receives services in Human Resources processes from,• Attorney Mustafa Güneş Law Firm.4. İşlenen Kişisel Verileriniz: Şirket, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler aşağıda belirtilmiştir:- Kimlik (T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Hal, Aile Bilgisi, İmza, Unvan)- İletişim (E-mail, Telefon No, Adres)- Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf)- Özlük (Özgeçmiş, Eğitim Bilgisi, Çalışan Departmanı, İşe Başlama Tarihi, Yabancı Dil Bilgisi)- Mesleki Deneyim (Meslek) 4. Your Processed Personal Data: The company records and processes some personal data belonging to you as stated above. In this context, the personal data processed by the Company include the following:- Identification (ID No, Name Surname, Place of Birth, Date of Birth, Gender, Marital Status, Family Information, Signature, Title)- Contact (E-mail, Phone Number, Address)- Visual and Audio Recordings (Photo)- Personnel Information (Curriculum Vitae, Education Information, Department, Employment Start Date, Foreign Language Proficiency)- Professional Experience (Job)5. Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıda belirtilen haklara sahiptir:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Şirket’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Şirket, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 5. Rights Of the Data SubjectUnder Article 11 of the Law, each person has the right to apply to the controller and;a) to learn whether his personal data are processed or not, b) to request information if his personal data are processed, c) to learn the purpose of his data processing and whether this data is used for intended purposes,ç) to know the third parties to whom his personal data is transferred at home or abroad,d) to request the rectification of the incomplete or inaccurate data, if any, e) to request the erasure or destruction of his personal data under the conditions laid down in Article 7,f) to request notification of the operations carried out in compliance with subparagraphs (d) and (e) to third parties to whom his personal data has been transferred,g) to object to the processing, exclusively by automatic means, of his personal data, which leads to an unfavourable consequence for the data subject,ğ) to request compensation for the damage arising from the unlawful processing of his personal data.If you would like to use your rights in question, you can contact the Company management. The Company’s contact information is presented to your attention at the end of this clarification text. In this context, the Company will fulfill the relevant requests if the data subject exercises his/her rights enumerated in Article 11 of the Law.You can contact us regarding your opinions, suggestions, and requests.Unvan: MGC Danışmanlık Anonim ŞirketiMersis No: 0620057075032715Telefon Numarası: +90 850 333 86 60Fax Numarası: +90 216 314 43 73Posta Adresi: N.Fazıl Mh. Alemdağ Cd. K.Dere Camii Sk. Ilıcalı Ap.N6 K3 D6 Ümraniye/İstanbulE-posta adresi: info@mgc.com.tr Title: MGC Danışmanlık Anonim ŞirketiCentral Registration System Number: 0620057075032715Phone Number: +90 850 333 86 60Fax Number: +90 216 314 43 73Postal Adress: N.Fazıl Mh. Alemdağ Cd. K.Dere Camii Sk. Ilıcalı Ap.N6 K3 D6 Ümraniye/İstanbulE-mail Adress: info@mgc.com.tr6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ÇerçevesindeÇalışan Adayı Açık Rıza Metniİşbu açık rıza metnini imzalayarak, Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan kişisel verilerimin MGC Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla web sitesi veya iş arama ve işe alım süreçlerinde çalışılan platformlar üzerinden işlenmesi ve işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına aktarılması hususlarında açık ve kesin olarak onay veriyorum.İşbu açık rıza kapsamında Şirket; kişisel verilerimi, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışındaki sunuculara ve işe alım süreçlerinde hizmet alınan tedarikçi firmalara aktarabilecektir.Tarafıma yöneltilmiş olan Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve Kanun kapsamında sayılmış olan haklarımı bildiğimi beyan ederim.Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Şirket ile irtibata geçebilirim.Adı-Soy adı :İmza :Yukarıdaki yazıyı okudum ve anladım.• Kabul ediyorum.Kabul etmiyorum.MGC Danışmanlık Anonim Şirketi Adına Employee Candidate Explicit Consent TextWithin the Scope of the Law on Protection of Personal Data numbered 6698I, the undersigned, hereby give clear and definite consent to the processing and transfer domestically or abroad of my personal data by MGC Danışmanlık Anonim Şirketi (“Company”) or authorized third parties in accordance with the privacy policies and the purposes stated hereof, through the website or job search platforms that the Company works with.As per this explicit consent, in accordance with the ‘purpose limitation principle’, the Company can transfer my personal data only to servers abroad and to suppliers the Company receive services from in recruitment processes for the purpose of carrying out human resources processes.I declare that I read and understood the Clarification Text and that I am aware of my rights stipulated in the Law.I can contact the Company when I would like to use one of the said rights or have any questions regarding the Law numbered 6698 or the processing of my personal data.Name-Surname :Signature :I have read and understood the text above.• I agree.I do not agree.On Behalf ofMGC Danışmanlık Anonim Şirketi

Detaylı Bilgi

Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Maaşları Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Nedir? Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu İş İlanları